foto: Mike Tomale

COA beweegt mee met verlaagde asiel...

De laatste ontwikkelingen rondom de asielinstroom en de afnemende behoefte aan opvanglocaties zijn voor het COA bestuur aanleiding om de personele cap...

Winter Welvaart 2013

WinterWelVaart komt er weer aan!

Vrijdag 16 tot en met zondag 18 december vindt de tiende editie van WinterWelVaart plaats in Groningen. Historische schepen leggen aan in het mooiste ...

foto: Fotolia

Moeilijke tijden voor speelgoedwink...

Speelgoedwinkels hebben sinds het crisisjaar 2009 te maken met een teruglopende omzet. De totale omzet van fysieke speelgoedwinkels lag in 2015 bijna ...

foto: provincie Groningen

Provincie kan door met procedure he...

De rechter heeft op 2 december uitspraak gedaan in het kort geding van het Burgercomité Haren en 25 inwoners van de gemeente Haren tegen de provincie ...

COA beweegt mee met verlaagde asielinstroom

De laatste ontwikkelingen rondom de asielinstroom en de afnemende behoefte aan opvanglocaties zijn voor het COA bestuur aanleiding om de personele capaciteit verder naar beneden bij te stellen. Komende week start een operatie die op korte termijn moet leiden tot een personeelsreductie van zo’n 30% op een personeelsbestand van bijna 4000 medewerkers.


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

De instroom van asielzoekers is in 2016 fors lager dan werd verwacht. Eerder dit jaar werd daarom besloten de noodopvang af te bouwen en na de laatste bijeenkomst van de Landelijke Regietafel werd bekend dat een aantal lopende trajecten voor asielopvanglocaties wordt stilgelegd.

Bestuursvoorzitter Gerard Bakker: “Bijsturing is nu noodzakelijk. Daar hoort bij dat wij het aantal medewerkers weer in lijn moeten brengen met het aantal mensen dat wij opvangen. Deze operatie raakt met name de flexibele schil van onze organisatie die bestaat uit personeel met een tijdelijk contract. Het gaat niet alleen om opvangpersoneel, maar ook om staf en management. Wij kunnen dit traject toekomstbestendig ingaan door de goede samenwerking in het kader van het bestuursakkoord. In de komende weken gaan wij dit zorgvuldig verder uitwerken.”

Het COA bestuur heeft besloten om gespreid af te schalen vanwege de onzekerheid die het asieldossier nog steeds omgeeft. Mocht de toekomst daarvoor aanleiding geven, zal de opvangorganisatie snel in staat zijn weer op te schalen. In het voorjaar wordt deze keuze opnieuw bekeken voor het najaar van 2017 en verder.

WinterWelVaart komt er weer aan!

Vrijdag 16 tot en met zondag 18 december vindt de tiende editie van WinterWelVaart plaats in Groningen. Historische schepen leggen aan in het mooiste stukje binnenstad: de kades van de Hoge, Lage en Kleine der A. Aan boord is een uitgebreid muziek-, theater- en kunstprogramma en ook aan wal is genoeg te beleven! Het sfeervolle winterevenement is gratis toegankelijk en opnieuw op meerdere locaties in de provincie: Appingedam (10 december) en Winschoten (28 december).


Winter Welvaart 2013

Winter Welvaart 2013

Van Lauwerszee tot Dollard tou!
In 2014 vond de eerste editie van ‘Lutje WinterWelVaart’ -het kleine zusje van WinterWelVaart Groningen- plaats in Appingedam. Dat smaakte naar meer! Dit jaar meren we aan in Appingedam, Groningen en Winschoten. Door de verbintenis van verschillende locaties in de provincie, wordt het verhaal van de Groninger scheepvaart nog beter verteld. Van ‘Lauwerszee tot Dollard tou’! Van de zeevisserij in Zoutkamp via de handel in Groningen en Appingedam het Winschoterdiep af richting de Dollard. De thema’s komen samen in Groningen, als regionaal centrum van handel en scheepvaart.

Over WinterWelVaart
WinterWelVaart is een meerdaags evenement dat op een laagdrempelige manier de maritieme geschiedenis van de stad en provincie Groningen levend wil houden. In het ruim van fantastische (historische) charterschepen kun je genieten van muziek, theater en andere bijzondere activiteiten. Uiteraard kun je ook kennismaken met de schippers die hun schepen gratis toegankelijk maken voor publiek en graag vertellen over hun werk en de schepen!

Naast het veelzijdige programma aan boord, is er ook genoeg te beleven aan de kade. In Groningen breng je gratis een bezoekje aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum en Stardust organiseert een sfeervolle kerstmarkt in Groningen en Appingedam. Geen traditionele kerststalletjes met kerstaccessoires, maar net even anders! In gezellige houten huisjes en kraampjes krijg je genoeg kansen om te slagen voor dat ene originele kerstcadeau of je last-minute kerstinkopen. Bovendien zijn er heerlijke hapjes en drankjes en niet-te-missen snuisterijen.

Moeilijke tijden voor speelgoedwinkels

Speelgoedwinkels hebben sinds het crisisjaar 2009 te maken met een teruglopende omzet. De totale omzet van fysieke speelgoedwinkels lag in 2015 bijna 35 procent onder het niveau van het topjaar 2008. In de eerste negen maanden van 2016 nam de omzet met bijna 2 procent af ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast loopt het aantal fysieke speelgoedwinkels terug. Dit meldt CBS.


Twintig procent minder speelgoedwinkels
Begin 2008 telde Nederland nog 965 speelgoedbedrijven, die in totaal 1375 fysieke winkels hadden. Begin 2016 waren er nog 660 bedrijven over met in totaal 1100 winkels. Dat is 20 procent minder dan in 2008. De sterkste afname van het aantal speelgoedwinkels deed zich voor in de provincie Utrecht. Hier daalde het aantal vestigingen met een derde tot zeventig winkels. Overijssel is de enige provincie waar het aantal speelgoedwinkels tussen 2008 en 2016 steeg: van 85 in 2008 tot negentig in 2016.

Provincie kan door met procedure herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

De rechter heeft op 2 december uitspraak gedaan in het kort geding van het Burgercomité Haren en 25 inwoners van de gemeente Haren tegen de provincie Groningen over de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De rechter geeft aan zich niet in het wetgevingsproces te kunnen mengen en heeft de vordering afgewezen.


foto: provincie Groningen

foto: provincie Groningen

De uitspraak bevestigt dat niet de rechter maar de wetgever beoordeelt of de herindeling doorgaat of niet. Het proces van herindeling is namelijk geregeld in de Wet arhi (Wet algemene regels herindeling). Hierin is onder andere vastgelegd dat de provincie het initiatief kan nemen voor een herindeling. Dit betekent dat het lopende proces van de herindeling door kan gaan. Na vaststelling van het herindelingsadvies door Provinciale Staten op 1 februari 2017 wordt het definitieve besluit tot herindeling genomen door achtereenvolgens de minister van Binnenlandse Zaken (BZK), de ministerraad, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Eisers
De eisers in het kort geding vinden onder andere dat de provincie in strijd heeft gehandeld met haar eigen beleid, rijksbeleid en eerdere toezeggingen en gewekte verwachtingen, omdat de herindeling eenzijdig is opgelegd, en niet ‘van onderop’ in gang is gezet. Ook vinden zij dat de noodzaak van de herindeling niet voldoende is aangetoond. Verder noemen zij het inschakelen van Marga Kool als verbindingspersoon voor Haren onrechtmatig.

Voortschrijdend inzicht
De provincie gaf in haar reactie aan inderdaad de voorkeur te hebben voor herindeling van onderop. Dit betekent echter niet dat de provincie niet zou kunnen ingrijpen, als dit met het oog op een bestuurskrachtige toekomst van een gemeente noodzakelijk is. In het geval van Haren heeft de provincie dit gedaan, omdat er grote zorgen zijn over de bestuurskracht en financiële gezondheid van een zelfstandige gemeente Haren in regionaal perspectief.

Lees verder

B&W willen veilige fietsverbinding Groningen – Ten Boer

De gemeente Groningen gaat in de loop van 2017 de fietsverbinding tussen de Lijzijde en de Stadsweg verbeteren. De fietsroute moet veiliger en aantrekkelijker worden gemaakt voor fietsers


foto: Fotolia

foto: Fotolia

De gemeente heeft samen met de bewonersorganisatie en de Fietsersbond gekeken naar verbeteringen waardoor het fietspad veiliger en comfortabeler wordt. In het voorlopige ontwerp voor Midscheeps staan plannen voor een nieuwe fietsoversteek over de Lijzijde en de Loefzijde, waarbij de fiets voorrang krijgt ten opzichte van het overige verkeer. Ook zijn er verbeteringen gepland bij de Lichtboei.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 7 december organiseert de gemeente Groningen een inloopbijeenkomst voor omwonenden en overige geïnteresseerden. Deze vindt plaats tussen 17.00 en 20.00 uur in Wijkcentrum “Het Dok” aan de Kajuit 4 in Lewenborg. Hier wordt het voorlopig ontwerp van de plannen voor het fietspad Midscheeps getoond. De mening van de aanwezigen wordt gebruikt als input voor het definitief ontwerp.
Het definitieve ontwerp volgt begin 2017, dan wordt ook duidelijk of er genoeg geld is voor alle verbeteringen.

error: © Groninger Krant 2016