Geen Diftar in oude stadswijken


Wij hebben kennis genomen via de media van de komst van een Diftar systeem in de gemeente Groningen. Wij maken ons daar als Schilderswijk grote zorgen over. Wij hebben nog even gedacht dat het om een vroege ‘1 april grap’ ging.


Afval Paulus Potterstraat

Op dit moment hebben wij al veel last van zwerfafval en vuilnis die wordt gedumpt naast de afvalcontainers. Er is bovendien niet of nauwelijks handhaving, laat staan sancties op het illegaal dumpen van afval.

Wij vrezen dat vooral wijken met lage inkomens en veel studenten zullen veranderen in ‘vieze en smerige’ wijken met nog meer zwerfafval.

Gelukkig hebben wij op dit moment veel bewoners die met enige regelmaat zelf zwerfvuil en gedumpte vuilniszakken opruimen in de daarvoor bestemde ondergrondse containers. Deze groep betrokken bewoners zal acuut stoppen met opruimen van andermans afval op het moment dat ze daarvoor moeten betalen. En juist deze groep bewoners moeten wij koesteren omdat zij hun betrokkenheid laten zien in de wijk en de wijk netjes houden. (red: Diftar)

Wij voelen ons ook als wijkorganisaties overvallen met de invoering van Diftar en begrijpen niet dat juist dit College, bewoners en wijkorganisaties niet hebben betrokken bij een dergelijke grote verandering in dagelijkse stadse afvalsystemen.

Daarnaast mogen ook in het nieuwe Diftar systeem veel zaken in dezelfde vuilniszak worden gedaan, waardoor wij ons afvragen in hoeverre echt afval zal worden gescheiden. Er zal wellicht minder afval worden geleverd. Maar van afvalscheiding zal slechts beperkt sprake zijn.

De kans op overvolle vuilniszakken die de ‘mond’ van de ondergrondse containers zullen verstoppen, zal bovendien alleen maar groter worden.

Afval Paulus Potterstraat

Het College heeft een systeem bedacht vanaf de tekentafel, dat wellicht geschikt is voor plattelandsdorpen of wijken met huizen en (grote) tuinen. Dit Diftar systeem is zeer ongeschikt voor met name oude relatief anonieme stadswijken, met veel bewoners en lage inkomens. Ook zullen openbare prullenbakken worden gebruikt als vuilstortplek. Handhaving is vrijwel alleen mogelijk op heterdaad of door het ‘napluizen’ van vuilniszakken op adreslabels. Beide vormen van handhaving zijn erg lastig in praktijk, is nu al gebleken.

Wij stellen dan ook voor om eerst te experimenteren in de buitenwijken van Groningen en betere afvalscheidingsmogelijkheden aan te bieden in de oude stadswijken. Dat kan met bijvoorbeeld mini milieustraten waar melkpakken, hard plastic en blik naast papier en overig vuilnis kan worden gedeponeerd.

Het huidige Diftar plan is ondoordacht niet goed besproken met inwoners(organisaties) en gebruikers en zal leiden tot veel meer zwerfafval in met name de oude stadswijken en de studentenwijken met lage inkomens.

Er is helaas een categorie mensen die het kopen van een brood moet prefereren boven het deponeren van een vuilniszak in een ondergrondse container. Dat is de werkelijkheid anno 2017.
Wij verzoeken u om uw besluit a.s. woensdag goed te (her)overwegen.

Huurdersvereniging Kostverloren, Stichting van Ostade en Wijkgroep Schilderswijk

One comment on “Geen Diftar in oude stadswijken

 1. robheus@gmail.com' Rob Heusdens schreef:

  Diftar is precies de omgekeerde weg van hoe een goed duurzaam en mileuvriendelijk overheidsbeleid eruit zou moeten zien. Bedrijven worden met dit systeem niet aangeslagen naar de mate waarin ze niet duurzaam produceren (daarom zij er zoveel producten die maar heel kort meegaan, dat levert nl. extra omzet op) en eindgebruikers worden straks gestrafd als ze restmaterialen (grondstoffen) op de juiste wijze aanleveren. Het gebeurd nu al vaak dat er zakken naast de container staan omdat ie vaak stuk is. Met diftar wordt dat alleen maar erger omdat mensen de trommels dan vol gaan proppen waardoor die vastloopt, en iedereen zet zijn zakken dan naast de container.

  Een goed en duurzaam beleid zou bedrijven moeten belonen naarmate ze duurzamer produceren, en naarmate de productie nog niet duurzaam is, dat belasten. Zo’n heffing kan gewoon aan de bron (bij productie en bij import), net zoals BTW wordt geheven, maar dan gedifferentieerd naar de mate van duurzaamheid, en wordt door fabrikanten dan gewoon doorberekend in de prijzen. De consument betaald dan naarmate van niet duurzame consumptie het tarief voor het weer inzamelen van restmaterialen en verwerken ervan tot nieuwe grondstoffen.

  Diftar levert alleen maar overlast op, en zorgt er niet voor dat er schoner wordt geproduceerd. Bedrijven kiezen nl. niet vanzelf om schoner te produceren als hen dat enkel omzet kost, je kunt dat alleen rechttrekken door vervuilende productie zwaarder te belasten.

  Diftar differentieert helemaal niet naar mate van vervuiling of kosten van ophaal en verwerking, dat kan helemaal niet. Het gaat hooguit per kilo of per volume, en werkt illegale afvalbergen in de hand.
  Als je oud bent en slecht ter been, breng je geen zware zak maar een kleine zak naar de container. Dat levert dan meer klikken op, en dus een hoger tarief.

  Als we onze stad schoon willen houden, is diftar precies een verkeerd beleid.

  Wat in ieder geval zou moeten gebeuren is dat er alternatieven moeten worden aangeboden. Zo kunnen papier, glas en chemisch afval al gescheiden worden aangeleverd. Als je dat ook voor groen/tuinafval doet, voor plastic en voor blik, dan heb je de huishoudelijke afval stroom al met meer dan 90% verkleind, zoniet meer.

error: © Groninger Krant 2016
Lees vorig bericht:
Werkzaamheden op NAM-locatie Vierhuizen

Op de NAM-locatie Vierhuizen aan de Westerpolder in Vierhuizen wordt vanaf eind maart tot medio april onderhoud uitgevoerd aan een...

Sluiten