Werkzaamheden locatie Warffum


NAM wint al zo’n 30 jaar aardgas uit een klein gasveld bij Warffum. Dit gas wordt gewonnen en behandeld op de locatie ten noorden van Warffum. In de maanden april en mei wordt op deze locatie groot onderhoud uitgevoerd.


Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het benodigde materiaal naar de locatie toegebracht, en na afloop van het onderhoud weer afgevoerd. De daadwerkelijke werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag. NAM doet er alles aan om overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Zo wordt het aantal transportbewegingen geminimaliseerd en geluidsoverlast zoveel als mogelijk voorkomen.

De installatie op locatie moet drukvrij gemaakt worden waardoor een verhoogde vlam in de fakkelinstallatie te zien is. Dit drukvrij maken is nodig om veilig aan de installatie te kunnen werken. De onderhoudswerkzaamheden worden tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt, wordt de installatie midden mei weer in bedrijf genomen. Om het benodigde materiaal naar de locatie te brengen, zullen extra transporten plaatsvinden. De rijroute is afgestemd met de gemeente en zal de woonkernen vermijden en er zal langzaam gereden worden.

Comments are closed.

error: © Groninger Krant 2016
Lees vorig bericht:
#NietGayGenoeg: Nederland zet kwetsbare LHBT asielzoekers uit onveilige landen op straat

Elke week ontvangt LGBT Asylum Support momenteel meerdere noodkreten van LHBT-asielzoekers die door COA uit de opvang gezet worden na...

Sluiten