Zorgen Stadspartij over de bereikbaarheid OV


De Stadspartij maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van het Openbaar Vervoer in de gemeente Groningen, in het bijzonder voor ouderen. Dit na lezing van de ‘Voorgenomen wijziging Dienstregeling bus per september 2017’ die woensdag 12 april in de commissie Beheer en Verkeer op het stadhuis wordt besproken.


De Stadspartij voorziet, evenals het OV-consumentenplatform, problemen bij het nieuwe bus knooppunt Westerhaven. Ook de Stadspartij is nog niet overtuigd dat de verschillende verkeersstromen elkaar daar niet te veel in de weg zitten. ‘De veiligheid van voetgangers en ov-reizigers en ouderen in het bijzonder is voor de Stadspartij van groot belang’ aldus raadslid Anna Riemersma, die, net zoals het consumentenplatform, constateert dat de ruimte daar beperkt is.

Het is van belang dat ook onze oudere Stadjers de binnenstad goed kunnen bereiken.
Reizigers vanuit o.a. Vinkhuizen, Hoogkerk en Paddepoel krijgen straks de Westerhaven als centrumhalte in plaats van de A-kerk. Dat betekent een langere loopafstand of gebruik van alternatief vervoer. Riemersma vraagt zich af of dat alternatieve vervoer wel een goede vervanging is voor het opheffen van de huidige haltes bij de Akerk.

De verdere verschraling van het OV in bijvoorbeeld het Oosterpark is de Stadspartij een doorn in het oog. ‘Eerst verdween daar lijn 7 en nu lijn 64’.
De oostelijke wijk Ulgersmaborg is een ander voorbeeld. Deze wijk wordt nog steeds onvoldoende ontsloten door het OV.
In een tijd dat we steeds ouder worden en de overheid verwacht dat ouderen langer thuis blijven wonen kan het niet zo zijn dat er steeds meer hiaten in de bereikbaarheid van het OV ontstaan.

De Stadspartij ziet kleinere bussen op de ‘dunne’ lijnen als mogelijke oplossing om bestaande haltes te handhaven.

Comments are closed.

error: © Groninger Krant 2016
Lees vorig bericht:
CJIB verwerkt meer dan 9 miljoen (verkeers)overtredingen en misdrijven in 2016

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) publiceert jaarlijks voortaan meer feiten en cijfers over het aantal verwerkte (verkeers)overtredingen online. Er wordt...

Sluiten