Search Results For “tibet”

ICT vraagt inzet van minister Koenders voor medische zorg aan Tibetaanse politieke gevangenen

Gisteren, 10 december, de internationale mensenrechten dag, heeft ICT aan de mensenrechtenambassadeur Kees van Baar de petitie, gericht aan Koenders overhandigd met meer dan 13.000 handtekeningen.  

Van Baar ontvangt petitie van Tsering Jampa

Mensenrechtenambassadeur van Baar neemt de petitie in ontvangst van Tsering Jampa, ICT directeur

In de petitie wordt minister Koenders verzocht om er bij de Chinese regering op aan te dringen om met spoed medische zorg te verlenen aan Tenzin Delek Rinpoche en Khenpo Kartse en daarnaast om alle politieke gevangenen vrij te laten en de VN Hoge Commissaris van de Mensenrechten toe te laten tot Tibet.

Bij het in ontvangst nemen van de petitie deelde van Baar mee: ”De situatie van beide Tibetanen is niet alleen een mensenrechten aangelegenheid, maar het verstrekken van adequate medische zorg is ook een humanitaire kwestie. De Nederlandse regering neemt humanitaire kwesties buitengewoon serieus en zal dit aankaarten bij de Chinese regering. ”

De afgelopen maand heeft International Campaign for Tibet (ICT)  met haar Actie Team in 9 steden actie gevoerd om handtekeningen te verzamelen en om aandacht te vragen voor de ernstige schendingen van mensenrechten in Tibet door China. Meer dan 13.000 mensen hebben hun steun betuigd door de petitie te ondertekenen.

“Het is hartverwarmend om te zien hoeveel Nederlanders onze actie steunen. Wij zijn dankbaar dat zo veel mensen het Tibetaanse volk in deze donkere periode een hart onder de riem steken.”, aldus Tsering Jampa, Executive Director International Campaign for Tibet. “Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de Dalai Lama de Nobelprijs voor de Vrede kreeg uitgereikt. Dit was een keerpunt in de wereldwijde erkenning van de geweldloze strijd van het Tibetaanse volk voor vrijheid. Mede door de steun vanuit Nederland heeft het Tibetaanse volk de hoop en de kracht om te blijven strijden tegen het onrecht en de onderdrukking door China. De toezegging van de Nederlandse regering om deze kwestie aan de orde te stellen bij de Chinese regering is zeer verheugend voor ons.”

Lees verder

Tibet Actie Groningen

Ondanks het koude weer kwamen gisteren vele Groningers langs bij het Tibet Actie Team op de Jolabult bij de Vismarkt om hun steun te betuigen aan de twee Tibetaanse politieke gevangenen die ernstig ziek zijn sinds zij zijn gevangen gezet door de Chinese autoriteiten, voor vreedzame protesten.

tibet-1Meer dan 200 petities werden opgehaald met de oproep aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken om er bij de Chinese autoriteiten erop aan te dringen medische zorg te verlenen aan deze twee zieke politieke gevangenen. Het Tibet Actie Team bestond uit 9 Tibetanen, waarvan een aantal woonachtig in Groningen, en twee Tibet supporters uit de stad.

De organisatie International Campaign for Tibet stond met het Tibet Actie Team eergisteren in Leeuwarden en doet in totaal 9 steden aan om handtekeningen op te halen met als doel, 10.000 handtekeningen te overhandigen aan Koenders op de internationale dag van de mensenrechten, 10 december.

De teller staat op 9500. Ondersteun de urgente actie en teken de petitie op: www.iksteunpolitiekegevangenenintibet.nl

Landelijke urgente actie voor zieke Tibetaanse politieke gevangenen in Tibet

International Campaign for Tibet (ICT) is gestart met de ‘9 Steden Tibet Actie’, een urgente landelijke handtekeningenactie voor medische zorg voor twee zieke Tibetaanse politiek gevangenen. Het actieteam van Tibetanen en Tibet supporters staat op vrijdag 28 november in Leeuwarden en zaterdag 29 november in Groningen om handtekeningen op te halen in het centrum van beide steden. Met de actie wil ICT aandacht vragen voor de schendingen van mensenrechten in Tibet door China.

tibet-1tibet-2De twee Tibetaanse politieke gevangenen, Tenzin Delek Rinpoche en Khenpo Kartse zijn ernstig ziek en hebben dringend medische zorg nodig. ICT gaat de komende weken in verschillende steden actievoeren om 10.000 handtekeningen te verzamelen. Op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, worden de petities overhandigd aan minister Koenders met de oproep om deze kwestie bij ambtsgenoten van de Chinese regering aan te kaarten.

Tsering Jampa, directeur ICT: ‘De enorme enthousiaste reacties van voorbijgangers tijdens onze lokale acties in Amersfoort, Nijmegen en Amsterdam is hartverwarmend. Duizenden mensen hebben hun steun geuit en de petitie ondertekend. Wij zetten alles op alles om die 10.000 handtekeningen binnen te halen. Wij kunnen het onrecht wat Tibetanen in Tibet wordt aangedaan door China niet toelaten. Daarom roepen wij ook de mensen in Leeuwarden en Groningen op om deze actie tot een succes te maken’.

Het startschot van deze landelijke actie werd op 15 november in Amersfoort gegeven door Phuntsog Nyidrol, die zelf 15 jaar gevangen heeft gezeten in Tibet. ‘Dankzij wereldwijde steun ben ik na 15 jaar vrijgekomen. Samen kunnen we ook deze actie tot een succes te maken’, aldus Nyidrol.

Lees verder

Dalai Lama: vluchtelingen slechts tijdelijk opnemen

Vluchtelingen mogen alleen tijdelijk worden opgenomen. Duitsland mag geen Arabisch land worden. Het is opmerkelijk dat dit niet de woorden  van een  tegenstander van de huidige Duitse vluchtelingenpolitiek zijn, maar van de Dalai Lama, de geestelijk leider van de Tibetaanse boeddhisten. In een interview met de Duitse krant de Frankfurter Allgemeine zegt de Dalai Lama dat de vluchtelingen immens geleden hebben en geholpen moeten worden. Aan de andere kant zijn het inmiddels te veel. Duitsland mag geen Arabisch land worden. Duitsland is Duitsland. Het zijn er  zoveel dat het in de praktijk moeilijk wordt.

foto: Christopher Michel - Wikimedia

foto:
Christopher Michel – Wikimedia

Ook moreel gezien vindt de Dalai Lama dat de vluchtelingen alleen tijdelijk opgenomen mogen worden, het doel moet zijn dat ze terugkeren naar hun eigen land en helpen bij de wederopbouw.

Op de vraag wat hij van de toenemende  anti-islam stemming in Europa vindt, antwoordt de Dalai Lama dat het verkeerd is de islam en de moslim gemeenschap te veroordelen  voor acties waar slechts kleine groepen moslims verantwoordelijk voor zijn.

Het aantal vluchtelingen in Europa zal in 2016 naar alle waarschijnlijkheid stijgen. Door de overeenkomst tussen de EU en Turkije van 20 maart j.l. is het aantal vluchtelingen richting Griekenland sterk afgenomen. Een alternatief voor vluchtelingen is Italië te bereiken, via Libië en Egypte. Vluchtelingen richting Italië waren de afgelopen jaren voornamelijk afkomstig uit Afrika. Enkele weken geleden kwamen 800 Syriërs  op de Siciliaanse kust aan. Verwacht wordt dat het aantal vluchtelingen afkomstig uit Syrië de komende maanden zal stijgen.

Kunst, cultuur en ontspanning op zondag 6 maart

Lezing Frederik ErensAls afsluiting van de tentoonstelling ‘J.A. Huizinga: meubelfabrikant’ verzorgt de historicus en kunsthistoricus drs. Frederik Erens op zondag 6 maart een lezing over de meubelfabriek van Huizinga en de verspreiding van het moderne interieur. Fredrik Erens neemt in zijn lezing de tentoonstelling over meubelfabriek ‘Nederland’ en het werk van de beeldsnijder Willem Haver als voorbeeld hoe aan het begin van de twintigste eeuw de moderne vormgeving werd gepromoot door kunstenaars, architecten, intellectuelen en fabrikanten met het doel de maatschappij ‘geestelijk te verheffen’. Lees meer

foto: kasteelbeer

foto: kasteelbeer

Meertmoand is traditioneel Dialectmoand en daarom gaat de Fraeylemaborg op zondag 6 maart een Groningstalige rondleiding verzorgen. Gids Annet Westrup gaat op pad om de verhalen rond borg, bewoners en inrichting te vertellen.  En dat in onvervalst Grunnegs! Deze keer is de rondleiding ook geschikt voor kinderen. Na afloop wordt er povverd geserveerd met koffie/thee of limonade. Lees meer

Erik Karsemeijer komt op zondag 6 maart naar ’t Waarhuis, waar hij een ‘boventoonconcert’ geeft dat van hem de titel “Inner Charms’ heeft gekregen.

erik karsemeijerTijdens de vertolking door Karsemeijer, begeeft de bezoeker zich als het ware als een ‘reiziger’ op de klanken, die hij aan de Tibetaanse klankschalen en diverse snaarinstrumenten weet te ontlenen. Het concert krijgt daarnaast een bijzondere dimensie door de bespeling van Chinese gongs en door de boventoonzang door Karsemeijer. Beide elementen, die niet los van elkaar kunnen worden gezien, zorgen voor een verfijnde klankbeleving. Lees meer

Op 6 maart is in de Feerwerder Jacobuskerk een optreden bij te wonen van de bekende Groninger singer-songwriter Jan Henk de Groot. Geboren liedjesschrijver, zo wordt hij wel omschreven, en: een van de toppers binnen het gilde der Nederlands(talig)e singer-songwriters.

43b7f011-b6aa-4eeb-96ed-6d3ef74c54cfMidden jaren ’80 luisterde Jan Henk (1975) bij opa en oma aandachtig naar Ede Staal en De Stamtoavel van Radio Noord. Vanaf de jaren ’90 speelde hij in Engelstalige rockbands, later keerde hij terug naar zijn wortels: het Gronings. Lees meer

 

error: © Groninger Krant 2016