Category: Botros

Kapper Botros, geen hoop en geen toekomst meer

Eerder al besteedde de Groninger Krant aandacht aan de Syrische Kapper Botros die op bedenkelijke wijze uit zijn kapperszaak Butterfly aan de Gelkingestraat 48 werd gezet en daarmee zijn droom verloren zag gaan om als vluchteling een succesvolle toekomst op te bouwen in Groningen. Maar er is na zoveel jaren nog steeds geen oplossing.

Gelkingestraat-48

De toenmalige vriendin van de Syrische Kapper, Yvonne Bathoorn, bevestigt voor de camera dat Van Slochteren van Wonen boven Winkels zou hebben gezegd: “Je bent een vieze buitenlander, wij hebben deze ruimte nodig, jij gaat er uit. Ga maar vissen, zoek maar weer een uitkering, maar je gaat weg.” (bron: OOG-actueel 3:54)

Van ondernemer naar zwerver

Achteraf gezien is het een bittere, zure pil voor de Syrische kapper van kapsalon Butterfly. Zijn droom om als vluchteling in Nederland een succesvolle toekomst te hebben is gedecimeerd tot een zwerversbestaan. Een minimaal inkomen en geen zekerheden meer. En dat is allemaal te wijten aan miscommunicatie en bepaalde personen met enorme ego’s. De lokale partijen zouden en moesten hun zin doordrijven ten koste van de Syrische ondernemer. Zijn huurcontract werd verbroken omdat zijn winkel toevallig zat in een pand waar Wonen Boven Winkels stadsappartementen wilde realiseren. De Kapper had een huurcontract, opgesteld door een particulier die later het pand verkocht aan de NV Wonen Boven Winkels (Woningcorporatie In – later Lefier –  en de Gemeente Groningen). Koop breekt nog steeds geen huur.

De mensen en organisaties die dit probleem hebben veroorzaakt wijzen nu vooral met hun vinger naar de kapper. De manier waarop Botros met zijn totaal andere cultuur reageert op dit soort ‘stinkende’ praktijken is volgens de verantwoordelijken onaanvaardbaar. De kapper laat ook nog eens zijn emoties zien en gebruikt zo nu en dan zelfs zijn handen. Ook het verbale geweld vindt de ‘politiek correct’ opererende kliek natuurlijk onacceptabel. Maar de oorzaak die ervoor heeft gezorgd dat deze man zo is geworden wordt niet genoemd. Er zijn grove, mensonterende fouten gemaakt. In een samenleving waar het uitsluitend draait om feiten en cijfers en niet meer om normen, waarden en de menselijke maat, daar heeft een burger bij voorbaat verloren. Een beroep doen op het menselijk gevoel, maatwerk of zelfs solidariteit, waar Groningen de mond vol van heeft, heeft dan weinig zin.

Cliëntelisme en nepotisme

Botros woont op een kamertje in de binnenstad in afwachting van wat hem boven het hoofd hangt. In vlagen van frustratie, woede en onbegrip heeft hij dingen gezegd en gedaan die ieder normaal mens zou begrijpen, behalve de personen in kwestie die hem tot wanhoopsdaden hebben gedreven. Echte kerels bestaan niet meer in ons Nederlandse systeem, alleen maar machtsgeile, slappe dweilen die niet hun verantwoordelijkheid willen nemen en zich verstoppen achter ontelbare juridische regeltjes. Door gebruik te kunnen maken van onbeperkte financiële middelen, het belastinggeld van de burgers, kunnen dit soort netwerken – die zijn ontstaan door cliëntelisme en nepotisme – alles naar hun hand zetten en hebben mensen als Botros geen schijn van kans.

Lees verder

Gihad Botros zet tent op het Waagplein

Opnieuw heeft Gihad Botros zijn tenten opgeslagen, deze keer op het Waagplein tegenover het Groninger Stadhuis. Burgemeester Vreeman en wethouder Dig Istha hebben zich vanmorgen laten informeren. Ze waren door hun ambtenaren blijkbaar eenzijdig voorgelicht en wilden dus breder worden geïnformeerd.

SAM_2882Uit het uitvoerige gesprek dat burgemeester Vreeman voerde met mensen die het hele ‘dossier Botros’ kennen blijkt dat het beeld genuanceerd moet worden. Botros heeft tot nu toe een blanco strafregister en is nooit veroordeeld voor enige strafbaarheid. Ook de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Politie hebben aangedrongen op een oplossing van deze zaak.

Hoogstwaarschijnlijk zal burgemeester Vreeman een oud straathoekwerker vragen om een snelle bemiddeling uit te gaan voeren om deze zaak op te lossen.

Botros

Het is intussen al weer een tijdje geleden dat De Groninger Krant contact heeft gehad met de Syrische kapper Gihad Botros. De laatste keer was net voor de feestdagen. Reden genoeg om de man weer eens op te zoeken en om een update van de stand van zaken te vragen. De heer Botros is al sinds jaar en dag gewikkeld in juridische kwesties rondom zijn kapsalon Butterfly die in de Gelkingestraat was gevestigd.

Botros-2De Syrische kapper treffen we aan in een verhuissituatie. Overal staan spullen ingepakt en meubels opgestapeld. Hij verteld dat de huisbaas van het huis waar hij een kamertje huurt, hem de huur heeft opgezegd en hij volgende week weer op straat komt te staan. Botros heeft een garagebox gehuurd waar zijn persoonlijke spulletjes zijn opgeslagen. Een nieuwe kamer of woonruimte heeft hij tot nu toe nog niet kunnen vinden. In uiterst noodgeval zal hij ook in de garagebox gaan slapen. Alles beter dan op straat te leven.

We vragen hem naar de stand van zaken en al snel merken we dat er toch een heel klein lichtpuntje is aan het eind van de donkere tunnel. Een onderdeel van zijn zaak wordt volgende maand, op 6 maart 2014, behandeld bij de Raad van Staten. Het gaat om de beslissing van voormalig burgemeester, Peter Rehwinkel, die hem destijds een straatverbod heeft opgelegd. Botros wil dit aanvechten, ook al is het straatverbod al lang niet meer van kracht. Het is voor Gihad Botros een principe kwestie geworden. In ieder geval toch een klein stapje in de goede richting. De rechtspraak is weer bereid naar hem te luisteren.

Lees verder

Hoe is het nu met … kapper Gihad Botros? (deel-2)

Gihad Botros wil genoegdoening, hij wil procederen. Niet omdat hij er een slaatje probeert uit te slaan, maar omdat het recht volgens hem zou moeten zegevieren. Procederen tegen de Gemeente Groningen, tegen wooncorporatie Lefier, tegen de NV Wonen Boven Winkels (WBW), tegen de ambtenaren en tegen de politie. Iedereen die heeft bijgedragen aan enerzijds zijn huidige positie, anderzijds aan de stigmatisering en criminalisering van zijn persoon.

botros-2Zijn noodkreet aan minister Plasterk, de Minister van Binnenlandse Zaken (deel-1 en deel-2), werd afgedaan met een briefje waarin als reden werd opgegeven dat het ging om een ‘lokale kwestie’ die ook ‘lokaal’ moest worden afgehandeld.

“Was de Minister van Binnenlandse zaken van een andere politieke partij geweest, wat zou dan het antwoord zijn geweest.? Men vormt in ieder geval één front tot aan de top, dat is overduidelijk.” Aldus Botros

Lees verder

Hoe is het nu met … kapper Gihad Botros? (deel-1)

Iedereen herinnert zich nog wel de commotie rondom de Syrische kapper Botros die uiteindelijk ‘gedwongen’ werd te vertrekken uit zijn gehuurde pand aan de Gelkingestraat 48. Botros had dit bouwvallige pand sinds 19 april 2004 gehuurd van een particulier, opgeknapt met 60.0000 euro geleend geld en de deuren geopend van Kapsalon Butterfly. Later werd o.a. dit pand door eigenaar N. verkocht aan de NV Wonen Boven Winkels, op 28 februari 2005, die er heel andere plannen mee bleek te hebben.

Botros-2Gihad Botros is als vluchteling uit Syrië naar Nederland gekomen en wil zijn leven opbouwen in ons land, nog specifieker in de gezellige studentenstad Groningen. Hij woont sinds 2000 in ons land, heeft zich aangepast en heeft onze gebruiken en gewoontes de zijne gemaakt. Hij spreekt onze taal en probeerde zijn eigen broek op te houden.

Voorgeschiedenis

De NV Wonen Boven Winkels (hierna te noemen WBW) had diverse rechtszaken en kortgedingen tegen de Syrische kapper aangespannen. Botros zou zich de kelder, onder het desbetreffende pand, onrechtmatig hebben toegeëigend (kraker). WBW was een samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Lefier en de Dienst RO/EZ van de Gemeente Groningen, gezamenlijke en evenredige aandeelhouders, maar is ondertussen ogenschijnlijk opgeheven omdat deze nog steeds staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016