Category: Groningen – Moermansk

Gevolgen voor stedenband Moermansk

In de gemeenteraad van 7 mei 2014 werd voor de laatste keer besproken hoe de toon van de brief (1) (2) had moeten zijn aan de burgemeester van Moermansk. Dit in antwoord op de eerder ontvangen brief van deze.

vergadering7-5-14-2De reactie van de burgemeester van Moermansk was teleurstellend maar begrijpelijk zegt Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Het voelt alsof we ons vrijwillig laten muilkorven” vindt mevr. Kuik van het CDA.

Dhr. Wonink van D66 geeft aan dat de toonzetting van de burgemeester van Moermansk slap was. Na 25 jaar stedenband zou je elkaar toch de waarheid kunnen vertellen en wil bij deze de stedenband met Moermansk ter discussie stellen als dit leidt tot vreemde reacties/situaties bij toekomstige handelsmissies.

Kris van der Veen (GroenLinks) was niet als gemeenteraadslid in Moermansk maar als burger, ook dat lijkt reden genoeg te zijn voor D66 om deze stedenband ter discussie te stellen. Partij voor de Dieren vraagt zich af of de economische belangen de boventoon voeren.

Student en Stad vindt dat de toon van de brief minder mild had mogen zijn en de personen in kwestie zelfs wat meer in het zonnetje hadden moeten worden gezet. GroenLinks is van mening dat de band tussen bevolkingsgroepen het onderwerp had moeten zijn van de brief en wil het contact zeker handhaven omdat dit inhoudelijk wat toe voegt.

Lees verder

Gemeente Groningen is niet blij met de reactie van Moermansk

De gemeente Groningen heeft een brief (1) (2)gestuurd naar de burgemeester van de gemeente Moermansk waarin de gemeente Groningen aangeeft niet gecharmeerd te zijn van de reactie van de gemeente Moermansk, de Russische gemeente waar Groningen een stedenband mee heeft.

KrisvdVeen-MurmanskHarbourChris van der Veen (GroenLinks) werd vorig jaar als privé persoon (documentairemaker) aangehouden in Moermansk omdat hij een film wilde maken over de situatie van homo’s in Rusland. Dit tegen de regels van Rusland in, waar propaganda voor de homoleefstijl is verboden.

De burgemeester van Moermansk, de heer Aleksey Veller, geeft in zijn brief te kennen dat Chris van der Veen destijds niet is gearresteerd maar is aangehouden door de immigratiedienst die zijn papieren wilde controleren. Hieruit bleek dat Chris een verkeerd visum had.

De gemeente Groningen stelt dat ‘een verschil van inzicht’ of een ‘eenzijdige interpretatie van de feiten’ de reden zou zijn voor deze vervelden kwestie en reactie van de gemeente Moermansk.

De stedenband is volgens de gemeente Groningen belangrijk genoeg om de toon van deze brief te matigen richting Moermansk. Burgemeester Vreeman maakt meteen gebruik om een Moermanske delegatie uit te nodigen voor een economische missie.

Het Noord-Nederland Rusland jaar 2013 was een succes

Het Noord-Nederland Ruslandjaar was een succes volgens het College van B&W, ondanks een paar incidenten. Het NNR2013 is succesvol verlopen met een hoge mate van participatie van instellingen, burgers en bedrijven.

Noord-Nederland-Rusland2013In een brief aan de raad schrijft Burgemeester Vreeman dat de incidenten hebben gezorgd voor een negatieve beeldvorming over het vriendschapsjaar, ontstaan door verscheiden politieke en diplomatieke incidenten.  Toch wordt het ‘Groningse incident’ inhoudelijk als zodanig niet benoemd in de brief van de burgervader.

“Het Noord-Nederland Ruslandjaar 2013 heeft voldaan aan de vooraf gestelde doelen, namelijk het op de kaart zetten van Groningen…”

B&W hebben ondertussen een brief gestuurd naar de burgemeester van de stad Moermansk, de heer Aleksey Veller, in de hoop dat de steden nog vele jaren bevriend mogen zijn. De brief is niet gedateerd maar uit de details halen we dat deze op 5-11-2013 voor het laatst is opgeslagen. Een antwoord van de Russische burgemeester laat nog op zich wachten.

Kris van der Veen

De zaak Kris van der Veen is door de politiek in Groningen verder doodgezwegen en de ‘schuldige’ is nooit gestraft. Hij zit nog steeds in de gemeenteraad. Ook de politieke partij GroenLinks heeft geen problemen met de acties van het raadslid van der Veen en plaats hem op positie 2 op de lijst. Een stijging van 5 plaatsen in vergelijking met de verkiezingen van 2010. Je zou er dus vanuit kunnen gaan dat Kris binnen de GroenLinks fractie Groningen gewaardeerd en beloond wordt voor zijn acties.

Lees verder

Kris van der Veen in Moermansk (deel 3.)

Na weken wachten is er eindelijk een brief gekomen ( 20-12-13) van de afdeling Concern Bestuurlijke Zaken van de Gemeente Groningen. Dit in antwoord op de WOB aanvraag van 4-11-13.

KrisvdVeen-MurmanskHarbourDe volgende vragen werden in het WOB verzoek besproken:

  1. Waar is het schrijven van het gesprek wat heeft plaatsgevonden tussen Peter Rehwinkel en Kris van der Veen, voor zijn reis naar Moermansk.
  2. Een kopie van de visumaanvraag van Kris van der Veen
  3. Stukken waaruit blijkt dat de gemeente Groningen financieel heeft bijgedragen aan deze reis naar Moermansk van Kris van der Veen.
  4. Lees verder

Kris van der Veen in Moermansk (deel2.)

In het vorige deel schetste ik een beeld van de situatie zoals die nu is. Het was ook allemaal een beetje een vreemd gebeuren. Rehwinkel geeft aan op te stappen en Kris van der Veen, die de handelsrelatie tussen Nederland en Rusland geschaad heeft, zit nog steeds in de Gemeenteraad van Groningen als raadslid, geëerd en gelauwerd door zijn collega’s.

KrisvdVeen-MurmanskHarbourNaïef, onvoorbereid of dubbele pet?

Goed, maar wie heeft dit allemaal mogelijk gemaakt? Heeft kris van der Veen zijn spaarrekening geplunderd om dit te bekostigen? Was dit voorval echt geïnitieerd op persoonlijke titel of zit hier meer achter? Het zou wel heel vreemd zijn als niemand hiervoor toestemming heeft verleend. Dat zou automatisch willen zeggen dat Kris de verhoudingen tussen Rusland en Nederland opzettelijk onder spanning heeft gezet. En toch zit Kris nog steeds in de gemeenteraad van Groningen als raadslid. Er zijn wethouders en burgemeesters voor minder opgestapt.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016