Category: Srebrenica

Dutchbatveteraan Nijeboer: ‘Ze waren geraakt.’

Zaterdag spraken Mark Rutte en Jeanine Hennis-Plasschaert met zo’n 160 veteranen van Dutchbat III tijdens een geplande bijeenkomst in Amersfoort. Deze bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van een eerdere ontmoeting tijdens de Veteranendag. Olaf Nijeboer mocht namens Dutchbat de speerpunten van de dag presenteren.

De media hebben door hun berichtgeving bijgedragen aan de psychische schade van de Dutchbatters. (bron: youtube.com)

De media hebben door hun berichtgeving bijgedragen aan de psychische schade van de Dutchbatters. (bron: youtube.com)

Al een paar maanden geleden werd besloten tot het organiseren van een ontmoeting tussen Dutchbat-militairen en de minister-president en de minister van Defensie. Aanleiding hiervoor was de ontmoeting van Mark Rutte met diverse veteranen op 11 juli dit jaar, die aangaven zich niet genoeg gesteund te voelen door de overheid.

De militairen waren uitgenodigd door Mark Rutte, die de dag dan ook opende. Daarna kwam Dutchbatter Olaf Nijeboer naar voren om in een korte inleiding aan te geven waar het voor Dutchbat die dag om ging. ‘We hebben drie speerpunten naar voren gebracht: rehabilitatie, waarheidsvinding en zorg,’ zegt hij in een telefonisch interview. Hij presenteerde de resultaten van een enquête onder de Dutchbatters, waaruit deze punten naar voren kwamen. Met een animatiefilmpje werd zichtbaar welke gebeurtenissen zich in de loop van de tijd in de rugzak van de Dutchbatter hebben verzameld. Daarin werd duidelijk gemaakt dat niet alleen de gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië hebben bijgedragen aan de psychische last van de Dutchbatter, maar ook de gebeurtenissen bij thuiskomst: de houding van de media, de reacties van o.a. de politiek, etc. (zie filmpje onderaan dit artikel).

Lees verder

Dutchbat onderbelicht in de media

Nog altijd komen de media regelmatig met nieuws rondom de val van de enclave Srebrenica op 11 juli 1995. Dat gebeurt het hele jaar door, maar vooral in juli, rondom de herdenking. Door de jaren heen zijn er verschuivingen waarneembaar in de manier waarop de media over het drama berichten. Toch is er een constante factor: de Dutchbatsoldaat wordt vergeten.

Dutchbat III tijdens Veteranendag 2014

Dutchbat III tijdens Veteranendag 2014

Het onderzoek
Voor dit onderzoek heb ik de berichtgeving van drie landelijke dagbladen over Srebrenica op 11 juli in de jaren 2009-2015 met elkaar vergeleken. Ik heb gelet op antwoorden op de volgende vragen:
Wie is er verantwoordelijk voor de val van Srebrenica?
Wie is er schuldig aan de genocide?
Welk beeld wordt er geschetst van Dutchbat?

Verantwoordelijkheid
In de berichtgeving is een duidelijke verschuiving waarneembaar rondom de vraag wie er verantwoordelijk was voor de val van de enclave. Waar als antwoord op die vraag eerst nog voornamelijk naar de VN werd gewezen, werd er de afgelopen jaren steeds meer naar de Nederlandse staat gewezen, helemaal toen het Gerechtshof in 2011 bepaalde dat de Nederlandse staat verantwoordelijk was voor de dood van drie moslimmannen. Minister Koenders kiest dit jaar in zijn toespraak tijdens de herdenking voor een middenweg door te zeggen dat de internationale gemeenschap gefaald heeft en dat Nederland daar medeverantwoordelijk voor is. Lees verder

Vergeten groep

Vandaag werd in Bosnië de val van Srebrenica op 11 juli 1995 herdacht. Namens de Nederlandse regering was minster Koenders van Buitenlandse Zaken daarbij aanwezig en hij mocht spreken.

‘Vandaag herdenken we de duizenden onschuldige mannen en jongens, jullie mannen en jongens, die hier in Srebrenica zijn vermoord, twintig jaar geleden. De genocide die hier is gepleegd is een inktzwarte bladzijde uit onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis.’

Dutchbat

foto: Wikipedia

foto: MichaelBueker

foto: MichaelBueker

Deze woorden van minister Koenders zijn veelzeggend in hun nietszeggendheid. Dat hij überhaupt mag spreken is al bijzonder, want andere jaren werd de Nederlandse minister verzocht te zwijgen. De relatie tussen Nederland en Bosnië, of preciezer: tussen Nederland en de nabestaanden van dit rampzalige bloedbad, is na twintig jaar nog altijd gespannen. Daarom deze neutrale toespraak. Alle mogelijke hete hangijzers gaat Koenders uit de weg. Vandaag is niet een dag om in discussie te gaan. De setting van de toespraak draagt daar ook aan bij. Hij spreekt in een zaal met regeringsleiders, niet bij de nabestaanden buiten.

Twintig jaar later is het laatste woord er nog altijd niet over gezegd. Sterker nog, het onderwerp lijkt actueler dan ooit. Afgelopen week nog gebruikte Rusland zijn veto om een VN-resolutie weg te stemmen, waarin de massamoord in Srebrenica veroordeeld werd als genocide. Een week eerder werd bekend dat de beloofde luchtsteun voor de Nederlandse blauwhelmen uitbleef door een geheim verdrag.

De grote vergeten groep vandaag zijn onze Dutchbatsoldaten, voor wie het vandaag twintig jaar geleden is dat zich een ongelofelijk drama voor hun ogen voltrok, zonder dat ze er iets aan konden doen. Het was de taak van de VN om de enclave te beschermen, maar Dutchbat had niet de middelen om vrede af te dwingen of de inwoners te beschermen. De afgelopen twintig jaar zijn deze ca. 250 Nederlandse mannen en vrouwen die op 11 juli in de enclave aanwezig waren, bezig geweest met het verwerken van dit afschuwelijke trauma. Elke keer als het weer over de schuldvraag gaat, elke keer als er feiten worden ontkent, elke keer als de waarheid geweld aan gedaan wordt, is dat een klap in hun gezicht. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het de slepende zaak tegen Thom Karremans, de commandant van Dutchbat III.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016