Category: Geen categorie

Vakantieperiode vanaf 12-4-2017

foto: Fotolia

De redactie van de Groninger Krant legt vanaf nu de werkzaamheden neer.

Bedankt voor het lezen van de stukken op deze site.

 

Ervaren spanningen in de samenleving

Acht op de tien Nederlanders vinden dat er (heel) veel spanningen in de samenleving zijn tussen bevolkingsgroepen, zoals tussen mensen met en zonder migratieachtergrond of tussen mensen van verschillende religies. Minder dan de helft van hen ervaart die spanningen ook zelf in hun directe omgeving. Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen 2016.


Ongeveer twee derde van de volwassenen in Nederland was in 2016 van mening dat er veel tot heel veel spanningen bestaan tussen personen zonder en met een migratieachtergrond, of tussen religieuze groepen. Op andere vlakken is dat minder. Zo geven vier op de tien aan dat ze tegenstellingen zien tussen arm en rijk, een kwart ziet spanningen tussen laag- en hoogopgeleiden en minder dan twee op de tien zien spanningen tussen jongeren en ouderen.

Spanningen vaak niet zelf in directe omgeving ervaren
Terwijl 82 procent van de bevolking (heel) veel spanningen tussen groepen in de samenleving waarneemt, heeft minder dan de helft (46 procent) er zelf geen ervaring mee in hun eigen directe omgeving. Van degenen die zeiden dat er (heel) veel spanningen zijn tussen mensen met en zonder migratieachtergrond, had maar een kwart die spanningen zelf ervaren. Bij de spanning tussen religieuze groepen was dat 22 procent, en bij de andere tegenstellingen lag dat tussen 10 en 15 procent.

Vooral vrouwen rapporteren spanningen
Vooral vrouwen, jongeren, en middelbaaropgeleiden zijn van mening dat er spanningen zijn in de samenleving. Zij ervaren ze zelf ook vaker in hun directe omgeving. Mensen zonder migratieachtergrond rapporteren vaker dat er spanningen zijn in de samenleving, maar het zijn degenen met een niet-westerse achtergrond die spanningen in hun directe omgeving ervaren. In de grote steden ervaart 32 procent van de ondervraagden spanningen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond, in de niet-stedelijke gebieden is dat 20 procent.

JOVD gelooft in een papieren werkelijkheid

De Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie in Groningen pleit voor het stopzetten van de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De Jonge Democraten Groningen vinden dit onwenselijk en denken dat dit ervoor zorgt dat de illegale vluchtelingen uit beeld verdwijnen en in het illegale circuit terecht komen.


Volgens de JOVD Groningen kost de opvang op jaarbasis 3 miljoen euro. De Jonge Democraten vinden dit een acceptabele prijs voor de opvang van deze mensen. “Wij vinden dat ieder mens, dus ook uitgeproduceerde vluchtelingen, recht heeft op tenminste een aantal basiscondities voor een fatsoenlijke periode in Nederland, zoals een bed, bad en brood”, aldus Johan Visser. De Jonge Democraten pleiten niet voor ongelimiteerde opvang van iedereen. Zo stelt Visser: “Natuurlijk moet er gezorgd worden voor een fatsoenlijke terugkeer wanneer mensen uitgeprocedeerd zijn.”

Tevens kopt de landelijke krant Trouw vandaag dat het isolement van uitgeprocedeerde asielzoekers een belangrijke bijdrage kan leveren aan radicalisering. “Dat is iets wat we met een relatief kleine investering kunnen voorkomen”, aldus Johan Visser. “Mensen blijven in beeld, kunnen worden voorbereid en kunnen vanuit Nederland regelingen treffen voor hun terugkeer”. De bed-bad-broodopvang sluiten is dus de ogen sluiten voor de werkelijkheid.

Eerste maanden Taalhuis Oldambt groot succes

Met 105 deelnemers en 42 vrijwilligers zijn de eerste maanden van het Taalhuis in Oldambt een groot succes. Doelstelling voor het eerste jaar (september 2016 – september 2017) was het aantrekken van ten minste 40 taalvrijwilligers die 100 deelnemers ondersteunen. Dit doel is in maart 2017 al behaald. Wethouder Bard Boon: “Mooi om te zien dat er zoveel mensen bereid zijn om anderen te helpen, maar vooral mooi om te zien dat zoveel mensen van het Taalhuis gebruik maken om in zichzelf te investeren. Blijkbaar hebben wij met onze samenwerkingspartners een concept gecreëerd dat onze inwoners aanspreekt en belangrijk vinden. Goed kunnen lezen en schrijven vergroot de kans op een gezond en gelukkig leven.”


foto: Geralt – Pixabay

Taalvrijwilligers
De gemeente Oldambt is in oktober 2016 gestart met het concept Taalhuis. Het Taalhuis vormt een fysieke plek in de bibliotheek in Cultuurhuis De Klinker waar taalvrijwilligers en deelnemers elkaar kunnen ontmoeten. De taalvrijwilligers spelen een cruciale rol. Zij helpen mensen één op één of in een klein groepje om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer te werken en worden opgeleid en gecoördineerd door een coördinator . De coördinator draagt zorg voor de begeleiding van de vrijwilligers die ingezet worden voor de diverse taalactiviteiten.

Bestrijding laaggeletterdheid
Met het opzetten van onder andere het Taalhuis wil de gemeente laaggeletterdheid bestrijden. In Oldambt heeft zo’n 15% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. De aanpak van laaggeletterdheid is een samenwerking tussen Noorderpoort, Sociaal Werk Oldambt, Stichting Lezen & Schrijven, Humanitas en Biblionet onder regie van de gemeente Oldambt. Samen met deze organisaties, de coördinator en de taalvrijwilligers hoopt de gemeente de inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven te blijven ondersteunen.

Gemeente Pekela en Veendam stellen protocol bijtincidenten vast

De gemeente Pekela en Veendam worden met enige regelmaat geconfronteerd met bijtincidenten met honden. Deze incidenten hebben vaak een grote impact op de veiligheid. Om bij dit soort incidenten een aantal stappen te kunnen zetten, hebben beide gemeenten een protocol bijtincidenten vastgesteld.


Maatregelen
Afhankelijk van het soort bijtincident wordt in het protocol duidelijk welke maatregel het college of de burgemeester kan nemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichte, ernstige en zeer ernstige bijtincidenten. Daarvoor zijn een aantal maatregelen omschreven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat afstand wordt gedaan van de hond, op bevel van de burgemeester kan de hond in beslag worden genomen of er kan een risico-assessment worden afgedwongen. Bij lichte bijtincidenten kan het college de hond gevaarlijk verklaren. Hierbij kan een aanlijn- en/ of muilkorfgebod aan de houder van de hond opleggen.

Zorgplicht
Het protocol speelt een belangrijke rol om herhaling te voorkomen. Burgemeester Jaap Kuin: ”Het protocol geeft de gemeente een kader. Hiermee voldoen we ook aan onze zorgplicht om een herhaling te voorkomen.”

error: © Groninger Krant 2016