Category: Gezondheid

Voedingstoestand en ziekte

Na contact met personen met een besmettelijke vorm van tuberculose wordt een test uitgevoerd. Dit om vast te kunnen stellen of een persoon besmet is geraakt met tbc-bacteriën.

virusGeschat wordt dat een volwassenen met een goede voedingstoestand, tbc-bacteriën binnen zes weken kan uitschakelen. Bij een latent blijvende tuberculose wordt het verdedigingssysteem, het immuunsysteem onderhouden door goede voeding. Als de ziekte tuberculose zich ontwikkeld, is dat meestal binnen twee jaren, nadat latente tuberculose is vastgesteld.

Leeftijd en andere ziekten

Kinderen onder de 5 jaar hebben na besmetting met tbc-bacteriën een grotere kans om actieve tuberculose te ontwikkelen dan oudere kinderen. Het immuunsysteem is vaak onvoldoende volgroeid om tbc-bacteriën uit te schakelen.

Andere besmettingen en ziekten kunnen de voedingstoestand, het immuunsysteem bedreigen of verzwakken, waardoor latente tuberculose over kan gaan in de ziekte tuberculose. Een goede voedingstoestand, onderhouden met de juiste hoeveelheden voedingsstoffen kan een latente tuberculose latent laten blijven. Voor de zekerheid worden tbc-medicijnen gegeven. Voor een goede immuniteit is het van levensbelang, om levenslang de juiste voeding te gebruiken.

Lees verder

Ondervoeding en herstel

Bij een ziekte als tuberculose, gepaard gaande met gewichtsafname, is het hele lichaam ziek. Spier- en vetweefsels worden over het hele lichaam afgebroken, ook in organen. Na gewichtsafname kan de voedingstoestand, de conditie afnemen.

anoressiaBij ernstige ondervoeding worden eten en zelfs medicijnen niet altijd meer verdragen. Braken na eten en/of medicijn-inname kan de patiënt angstig maken om te gaan eten of om medicijnen in te nemen.

Streefgewicht bij ondervoeding

Wat is een streefgewicht bij behandeling van ondervoeding ? Een patiënt met een lengte van 175 cm is door ziekte 10 kg afgevallen van 60 kg naar 50 kg. Bij 50 kg en een lengte van 175 cm houdt de patiënt nauwelijks genoeg gewicht over, om alle lichaamsfuncties te kunnen uitvoeren. Bij tuberculose zal een diëtist met de patiënt afstemmen hoe de voedingstoestand/ de conditie met goed eten of drinken en/of sondevoeding kan herstellen. Het doel is om verder afvallen te voorkomen en een minimaal gewicht na te streven.

Lees verder

Voedingstoestand en medicijnen

Als een volwassene een goede voedingstoestand heeft, inclusief een goed immuunsysteem, kan het lichaam een besmetting met tbc-bacteriën binnen drie tot zes weken bedwingen.

tuberculose tbc

Bij een slechte voedingstoestand heeft het lichaam onvoldoende verdedigings-mogelijkheden om tegen delende tbc-bacteriën te strijden. Een aanhoudende strijd heeft vele nadelige gevolgen. Diverse lichaamsfuncties kunnen onherstelbaar aangetast worden.

Vroeger konden in Nederland arme mensen zich weinig goed eten en drinken veroorloven. De behandeling van tuberculose bestond uit het aanbieden van goed eten en drinken aan tbc-patiënten.

Tbc-medicijnen

Na de uitvinding van medicijnen die tbc-bacteriën uitschakelen, is de aandacht van het herstellen van de voedingstoestand verslapt. Tijdens en na de behandeling met tbc-medicijnen kunnen tbc-bacteriën uitgeschakeld worden door tbc-medicijnen en de voedingstoestand. De voedingstoestand kan verslechteren door het gebruik van tbc-medicijnen. Voor ontgiften van tbc-medicijnen is een minimale voedingstoestand nodig. Wat de minimale voedingstoestand is om adequaat te kunnen ontgiften is onbekend.

Lees verder

Gezondheid: verdediging

Kunnen we ons verdedigen tegen een aanval met bacteriën? Of we een aanval overwinnen hangt af van de voedingstoestand, onze conditie, en of er tijdig wordt ingegrepen met medicijnen. Mensen met een slechte voedingstoestand, te dun, normaal gewicht of te zwaar, iedereen met ondervoeding kan een infectieziekte ontwikkelen als gevolg van een aanval met bacteriën.

bacterie ziekte immuun virusBij onvoldoende eten en drinken nemen de functies van de belangrijke organen af, en ook de mogelijkheden van ons lichaam om zich te verdedigen tegen een aanval van bacteriën.

Het verdedigingsmechanisme

Bacteriën worden gedood, wanneer de verdediging optimaal is. Bij ondervoeding neemt bij iedereen de mogelijkheid af om bacteriën te doden. Wanneer bijvoorbeeld tbc-bacteriën zich gaan delen, wordt het verdedigingsmechanisme ‘wakker’ en actief. De patiënt probeert de strijd tegen delende tbc-bacteriën te winnen. Als gevolg neemt de eetlust af, en wordt de patiënt minder actief.

Spiereiwitten worden afgebroken, en omgevormd tot verdedigingseiwitten om tbc-bacteriën uit te schakelen. Brandstof wordt normaal geleverd door eten en drinken, maar wanneer de eetlust afneemt, gaat het lichaam vetweefsel afbreken om alle functies zoals ademhalen, bewegen, bloed rondpompen etc. te laten plaats nemen. Bij tuberculose kunnen door de strijd van het verdedigingsmechanisme, het gewichtsverlies in enkele maanden oplopen tot wel 20%. Van 100 kg kan na ziek zijn het gewicht terug lopen naar 80 kg. De verloren 20 kg kun je ruwweg toeschrijven aan 10 kg spierweefsel en 10 kg vetweefsel.

Lees verder

Gezondheid: Ondervoeding

Bij ondervoeding wordt je ziek van virussen of bacteriën. Dit betekent per definitie dat je afweer tekort schiet. Zelfs na start met medicijnen kan je afweer te kort schieten, en wordt je toch ziek of nog zieker. Het gevecht van de afweer, je immuunsysteem, verliest het van virussen of bacteriën.

ondervoeding afrikaEen voorbeeld is tuberculose. Na besmetting met tuberculose-bacteriën kan het weken, maanden, zelfs tientallen jaren duren, voordat de infectieziekte zich openbaart. In Nederland wordt tuberculose vaak niet herkend, omdat het maar weinig voorkomt. Ook wordt tuberculose vaak niet herkend, omdat verschijnselen bij tuberculose, zoals hoesten, afvallen en vermoeidheid bij vele andere ziekten, zoals griep, voorkomen.

Na start met medicijnen wordt het gevaarlijk voor de patiënt, wanneer de patiënt afvalt of niet gelijk blijft in gewicht. Medicijnen zijn bedoeld om tuberculose-bacteriën uit te uitschakelen. Bij afvallen, of niet aankomen in gewicht, is de kans het grootst dat de tuberculosebehandeling met medicijnen faalt.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016