Category: Gronings nieuws

Pareltjes in de provincie (deel 11): Borg Groenestein

Midden in de wijk Helpman van de stad Groningen ligt een minder bekende maar prachtige borg. Op landgoed Groenestein aan de Helperzoom (toen Oosterweg) werd in 1685 door Lucas Alting Huis Groenestein gebouwd met een sobere, eclectische bouwstijl. Later werd de borg en het park in 1871 verder uitgebreid tot de huidige vorm door jonkheer Quintus. De borg is nu nog bewoond, maar het park in Engelse landschapsstijl eromheen is vrij toegankelijk en herbergt naast monumentale bomen een diversiteit aan flora en fauna. 


De zuidelijke wijk van de stad Groningen was na de 80-jarige oorlog in trek bij de welgestelde families, zoals Alberda, Clant, Ubbena, Entens en Coenders, die hier gronden hadden. Lucas Alting kocht het landgoed en de boerenplaats van Helena van Ketwich, weduwe Alberda van Paterswolde en noemde zijn landerijen Helperbrinck.

Toen Bommen Berend (bisschop van Münster) in 1672 werd teruggedreven werden borgen door regenten buiten de stadswal gebouwd omdat het platteland weer veilig was. Tegelijkertijd steeg de regent hiermee in aanzien. Lucas Alting kocht het door een gracht omringde erf in 1679.

Park Groenestein is sinds 1971 Rijksmonument en werd door tuinarchitect Gerrit Vlaskamp aangelegd.

Bronnen bij dit artikel:

Andere pareltjes in de provincie:

 

Hoge bloeddruk en cholesterol bij psychotische patiënten vaak niet behandeld

De helft van de mensen met een psychotische aandoening in Nederland die last hebben van metabole klachten als ernstig verhoogde bloeddruk of cholesterol, worden hier niet of onvoldoende voor behandeld. Onder andere door de antipsychotica die zij gebruiken, hebben zij een verhoogd risico op metabole ziekten. De geldende richtlijnen hiervoor worden niet voldoende nageleefd, omdat behandelaars zich vaak niet bewust zijn van het hogere risico dat psychotische patiënten lopen. Dit blijkt uit onderzoek van psycholoog/onderzoeker Jojanneke Bruins van het UMCG. Zij publiceert vandaag over haar studie in het wetenschappelijke magazine Journal of Clinical Psychiatry.


foto: Mike Tomale – UMCG

Bruins volgde voor haar onderzoek liefst 1259 patiënten met een psychotische aandoening die allemaal 3 keer ROM-screening hebben ondergaan; dit is een jaarlijkse screening onder psychiatrische patiënten. Bekend is dat een verhoogd risico op metabole klachten een bijwerking van antipsychotica is. In haar onderzoek ging Bruins na in hoeverre zij in voldoende mate zijn behandeld voor hun metabole ziekten; zij keek hierbij vooral naar hoge bloeddruk, diabetes en verhoogde vetzuren. Nog niet eerder werd deze groep patiënten zo langdurig gevolgd.

Helft metabole klachten niet behandeld
Uit haar onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de psychotische patiënten een metabole stoornis heeft. De helft van de patiënten met metabole klachten werd hier na drie metingen nog steeds niet voor behandeld, ook niet als bijvoorbeeld bij hun eerste screening al bleek dat zij een verhoogd risico hadden. Dit geldt niet alleen voor patiënten met een licht verhoogde risicowaarde, maar ook als zij last hadden van ernstige verhoogde bloeddruk of cholesterol-gehalte. Met name jonge patiënten kregen onvoldoende behandeling voor hun metabole stoornis.

Richtlijnen niet nageleefd
Er zijn internationale richtlijnen voor de behandeling van metabole risicofactoren. Hierin staan o.a. criteria vermeld op welk moment het risico dusdanig verhoogd is dat medicatie noodzakelijk is. De conclusie van Bruins is dat deze onvoldoende worden nageleefd. Dit komt volgens haar door te weinig aandacht voor en bewustzijn over metabole risico in de psychiatrie, en onduidelijkheid over verantwoordelijkheid voor de behandeling van deze klachten. Bruins: ‘Volgens de richtlijnen zijn huisartsen in principe verantwoordelijk voor het behandelen van metabole risicofactoren, ook bij psychiatrische patiënten. Maar dit is niet voor iedereen duidelijk en bovendien moeten de patiënten dan wel naar de huisarts doorverwezen worden door de psychiatrie.’ Verder zijn psychiaters en huisartsen zich volgens Bruins niet altijd goed bewust van het extra risico van deze patiëntengroep.

Lees verder

Huurovereenkomst De Noordsuythoeve ondertekend

Het college van B&W van de gemeente Menterwolde en de stichting MFC De Noordsuythoeve hebben ingestemd met de huurovereenkomst van multifunctioneel centrum De Noordsuythoeve in Noordbroek. Vandaag ondertekenden burgemeester Rein Munniksma van de gemeente en Johan Hettinga (voorzitter) samen met Gert Hilbolling (secretaris) van het stichtingsbestuur, de huurovereenkomst. Op haar beurt sluit de stichting een overeenkomst met de beheerder.


De afgelopen periode hebben de gemeente en initiatiefnemers uit het dorp Noordbroek constructief met elkaar gesproken. Het resultaat hiervan is dat de gemeente en de nieuw opgerichte stichting MFC De Noordsuythoeve overeenstemming hebben over de exploitatie van De Noordsuythoeve. Deze overeenstemming is uitgewerkt in de huurovereenkomst en een subsidiebeschikking voor het jaar 2017.

Zowel de gemeente als de stichting verplichten zich hiermee om zich maximaal in te spannen voor een succesvolle samenwerking. Beide partijen hechten er daarbij grote waarde aan om zich transparant en open op te stellen naar de inwoners van de betrokken dorpen. Het MFC is er immers niet alleen voor de inwoners, maar het is juist ook van de inwoners.

De Noordsuythoeve biedt onderdak aan een school, kinderopvang, een peuteropvang, fysiotherapie, een diëtiste, sportverenigingen, bibliotheek en het fungeert als dorpshuis. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt door verschillende, veelal culturele verenigingen en is er een dorpsinformatiepunt, van waaruit nauw samengewerkt wordt met het sociaal team Menterwolde. Het is daarmee een locatie die voor de inwoners van de dorpen Noordbroek en Zuidbroek waardevol is en die bijdraagt aan een goede leefbaarheid binnen de gemeente.

Campagne “Gratis bewegen, gewoon doen!” van start

Woensdag 12 april starten basisschoolkinderen uit Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk met de campagne “Gratis bewegen, gewoon doen”. Kinderen van de Pendinghe, de Bekenkampschool, Bisschop Bekkerschool en de Wegwijzer plakken de eerste voetstapstickers. Deze stickers leiden naar een trap, een sporthal, een watertappunt of een andere plek waar kinderen kunnen bewegen. Ook doen de kinderen mee aan een Oud Hollands spelletjescircuit.


foto: Fotoliakind

Kinderen in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk willen graag meer bewegen, maar weten soms niet hoe en waar ze dat moeten doen. De partners van Groningen Fit willen met behulp van de campagne kinderen inspireren om de wereld te zien als een grote speeltuin.

Gratis bewegen, gewoon doen
De campagne laat kinderen zien dat je voor bewegen en sport geen duur abonnement hoeft af te sluiten. Bewegen is leuk en kan altijd en overal. Je moet er soms andere keuzes voor maken. Fiets je met andere kinderen mee naar school of laat je je brengen met de auto? Speel je nog een potje voetbal online, of is het tijd voor een rematch op straat?

De basisschoolkinderen uit de drie wijken denken mee over een sportieve inrichting van de omgeving. Naast het plakken van voetstapstickers, spuiten de kinderen hinkelpaden op stoepen en werken ze mee aan de sportieve inrichting van diverse schoolpleinen.

Groningen Fit
Groningen Fit is de Groningse vertaling van de landelijke aanpak rondom ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG). Groningen Fit streeft naar een samenleving waarin alle kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waarin een gezonde leefstijl normaal is. Naast de gemeente werken o.a. onderwijs-en welzijnsorganisaties, Bslim, kinderdag- opvang, jeugdgezondheidszorg en lokale ondernemers samen binnen Groningen Fit. Gezamenlijk vragen deze organisaties meer aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging.

Lees verder

Groot waterstofproject met duizenden zonnepanelen

Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy willen bij Aardgasbuffer Zuidwending met zo’n vijfduizend zonnepanelen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Hiervoor starten zij een pilotproject (HyStock) dat tot doel heeft om een power-to-gas installatie bouwen; de eerste in Nederland met een capaciteit van 1 Megawatt of meer. De locatie is ideaal omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in de speciaal voor gasopslag gemaakte zoutcavernes. Hiermee willen de Gasunie-dochters de markt voor groene waterstof verder ontwikkelen. De definitieve besluitvorming over de power-to-gas installatie valt deze zomer.


Waterstof als energiedrager
EnergyStock en Gasunie New Energy voorzien voor de aardgasbuffer bij Zuidwending (provincie Groningen) een grote rol in een duurzame energievoorziening. Henk Abbing, directeur EnergyStock hierover: “Duurzame elektriciteit is moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Er is nog geen betaalbare accu uitgevonden die dat op grote schaal betrouwbaar kan. Met waterstof kan dat wel. In de vorm van waterstof kun je duurzame energie bewaren. Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom kun je ze eenvoudig scheiden.” Gasunie New Energy ziet de omzetting van power-to-gas als een veelbelovende technologie waarin gasinfrastructuur een verbindende rol kan spelen. Groene waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering. EnergyStock en Gasunie New Energy willen met het plan ertoe bijdragen dat de markt voor groene waterstof verder tot ontwikkeling komt.

Van energiemanagement naar energietransitie
EnergyStock voert, als eigenaar van de aardgasbuffer, een energiemanagementprogramma uit waarmee ze haar energiegebruik wil verminderen en vergroenen. Een van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op haar terrein. “Daarbij ontstond het idee om een deel van de overgebleven ruimte te gebruiken voor een power-to-gas installatie. Er zijn in Nederland nu nog maar weinig initiatieven waarbij groene stroom wordt omgezet in waterstof. Nederland loopt hierin achter op bijvoorbeeld Duitsland waar ze verder zijn met wind en zon. Ook in Nederland begint het aandeel hernieuwbare energie toe te nemen. We willen ervaring opdoen over het potentieel en de technologische uitdagingen en de mogelijkheden voor het opschalen in de toekomst. Noord-Nederland heeft de ambitie om een waterstofeconomie te worden. We hebben windparken op zee, zonne-energie op land, we zijn straks aangesloten op duurzame elektriciteit uit Scandinavië en Duitsland. EnergyStock heeft opslagruimte, we zijn aangesloten op het hoogspanningelektriciteitsnet en hoofdgastransportnet, we hebben kennis van opslag en willen onze verantwoordelijkheid nemen om een goede bijdrage te leveren aan de energietransitie. Samen met Gasunie New Energy willen we ervoor zorgen dat alle kostbare duurzame energie gebruikt wordt en er geen duurzame energie verloren gaat.”

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016