Category: Opinie

Wie verbindt het Noorden per spoor na 2024?

Op 7 april 2017 kopte het vakblad Spoorpro met de volgende kop: “Onderzoek: geen ‘big bang’ in marktordening spoor”. Dit artikel is verschenen nadat het Ministerie van Infrastructuur & Milieu via een Kamerbrief de verschillende onderzoeken publiceerde. Dit is voor Noord-Nederland zeker van belang. De jaren vanaf einde Tweede Wereldoorlog tot op heden heeft het staatsbedrijf de NS onze regio met steeds meer minachting behandeld. Toonbeeld van dat gedrag is dat momenteel veel te korte treinen door de NS naar Groningen en Leeuwarden ingezet worden. Dit is een van de dingen die spelen net als plotseling het halfjaar later rijden van de twee extra sprinters tussen Groningen en Assen. Aangezien een project als als Aanpak Ring Zuid toch een stevige impact zal hebben op de stromen naar de stad Groningen? Hier is de NS feitelijk al een jaar te laat met het inzetten van dit alternatief. Gezien de tijd die het nodig heeft dat er een goede frequentieverhoging is?


foto: Mike Tomale

Verband met Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

Deze Kamerbrief kan ook niet los gezien worden van de Kamerbrief van 15 december 2016 over het ‘Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040″, waarin de NS een zeer bedenkelijke rol speelt als het gaat om de ontsluiting per spoor van Noord- Nederland. In haar advies komt een hogesnelheidslijn niet verder dan Zwolle om als een soort bypass de ‘intercity Berlijn’ route te ontlasten. Maar ze maakt het nog steeds onmogelijk om snel vanaf Amsterdam per trein via Groningen naar Hamburg te komen? Wat op zich in Duitsland een belangrijke stad is? Waar dus ook vanuit Duitsland een snelle rechtstreekse verbinding met onze Randstad ontbreekt via Groningen? Tevens ben ik benieuwd of onze politici dit stuk wel krijgen vanuit de actieve informatieplicht van de verschillende wethouders en gedeputeerden voorzien van een collegestandpunt? Zodat de betrokken raadsleden en Statenleden ook hun politiek oordeel erover kunnen geven en hoe zij vinden dat de wethouders en gedeputeerden moeten reageren op de NS en Haagse arrogante denkwijze die de regio weer benadeeld in bereikbaarheid! Zijn er andere voorbeelden?

Het Zwitserse model

In Zwitserland een land dat een net zo intens of nog intenser bereden spoornetwerk heeft als Nederland werken dingen anders. Een mooi voorbeeld daarvan is de verhouding van het Staatsspoorbedrijf SBB en de BLS AG. Op het gebied van techniek en standaarden wordt strak samengewerkt en men maakt indien nodig gebruik van elkaars netwerk. Een ander feit is dat in heel Zwitserland al het Europese spoorveiligheidssysteem ERMTS, waar de NS als ProRail er een zootje van hebben gemaakt. De trajecten naar Noord-Nederland zijn pas na 2038 een keer aan de beurt; dit geeft tevens weer de prioriteitstelling van de corridor Groningen/Leeuwarden- Schiphol/Rotterdam weer in Utrecht bij de NS. In Zwitserland beheert de BSL Ag 248 kilometer normaal spoor. Zou het voor Noord-Nederland niet slimmer zijn te eisen dat vanaf Zwolle alle spoorinfrastructuur in een aparte NV ondergebracht wordt waar de Noordelijke provincies veel meer over te zeggen krijgen? Zodat voor 2038 een berg achterstallige infrastructuur investeringen plaats kunnen vinden? Dat ook voor de exploitatie van de verbindingen van onze steden met de Randstad onze overheden gaan bepalen van wat en hoe? In plaats afhankelijk te zijn van de Utrechtse en Haagse onwil en minachting voor de regio?

Lees verder

Zweden, het begin van het einde van sociaaldemocratisch heilstaten in de EU?

Gisteren kwam dan eindelijk het hoge woord eruit bij Nieuwsuur, ook in Zweden verloopt de integratie niet op rolletjes. Migranten komen vaak terecht in voorsteden van Stockholm en Malmö, waar de situatie uitzichtloos is. Het vermoeden bestaat dat de afgewezen Oezbeekse asielzoeker die vier mensen dood reed met een vrachtwagen ook uit dat milieu komt. Zweden zette zijn deuren in 2015 open voor maar liefst 163.000 immigranten. Het braafste, meest sociaaldemocratische landje van Europa met amper tien miljoen inwoners. Ter vergelijking, in Nederland wonen we met iets meer dan 17 miljoen mensen en vroegen in 2015 er volgens Vluchtelingenwerk  43.093 mensen asiel aan, het kleinste aantal in heel Europa.


Stockholm (foto: Benoît Derrier – Wikipedia)

In de voorsteden van Zweden veroorzaken drugsbendes met tweede generatie migranten veel geweld en overlast. Om het verhaal nog enigszins appetijtelijk te maken schrijft NOS dat onderzoek uitwijst dat asielzoekers niet meer misdrijven plegen dan Zweden. Zelfs migrantenondernemers verlaten het gebied vanwege de criminaliteit en het ontbreken/falen van politie.

Donald Trump werd door de media recht in zijn gezicht uitgelachen toen hij beweerde dat in het sociaaldemocratisch Zweedse paradijs een aanslag zou zijn gepleegd. Beschikte Trump niet over de juiste informatie of was het voor hem gewoon een overduidelijke zaak? Een sociaaldemocratische heilstaat met dergelijke aantallen asielzoekers, dat moet een keer misgaan. Meteen na de speech ontstonden er volgens Fox News rellen in een immigranten buitenwijk van Stockholm. Auto’s werden in brand gestoken en de politie aangevallen. Bijna geen enkele Amerikaanse nieuwszender maakt hiervan melding. Het ging alleen over de foute uitspraak van Trump. Ook NRC en BBC pikte een graantje mee en zag de kans schoon om Trump aan te vallen en de situatie in Zweden af te doen als nepnieuws omdat de bron die Trump gebruikte een xenofobe filmmaker zou zijn.

Verkrachtingsland nummer 1
Nigel Farage claimde dat Malmö de verkrachtingshoofdstad van Europa – en mogelijk zelfs van de wereld – is. Dat werd gefactcheked door de BBC die aangeeft dat Malmö samen met nog een paar andere Zweedse steden het hoogste aantal verkrachtingen heeft. Het zou echter niet mogelijk zijn om deze verkrachtingen toe te bedelen aan etnische groepen. Maar er was het filmpje van de urenlange live verkrachting op Facebook waarvan alleen de Oostenrijkse krant Wochenblik meldde dat het zou gaan om drie migranten. Het bericht van de 22-jarige maatschappelijk werkster, Alexandra Mezher (Libanees christen), die in 2016 door een onbegeleid asielkind werd neergestoken. Wat kwam er in het nieuws hierover bij bijvoorbeeld NRC? De rellen die door deze moord waren ontstaan, dus het geweld tegen migranten. Nee, het valt allemaal mee in Zweden, de sociaaldemocratische regeringen zorgen er wel voor dat de pais en vree bewaard blijft. Wat te denken van het tien-jarige jongetje wat in een AZC in Västerås werd verkracht, en groepen moslimmannen de politie aanvielen toen die er wat aan wilden doen. De vrouw en zoon die bij IKEA werden neergestoken door asielzoekers. De vrouw in de rolstoel die door meerder asielzoekers werd verkracht. De vreselijke verhalen zijn ontelbaar. Een rapport met resultaten laat zien dat bijna alle opgepakte daders van de seksuele misdrijven, die uitgevoerd werden in groepen, Afghaanse, Eritreeërs, of Somalische staatsburgers zijn.

Lees verder

We zijn ‘sitting ducks’

Hoe goed je een land ook probeert te beveiligen, aan terroristische aanslagen ontkom je simpelweg niet, zo blijkt. Iemand stapt gewoon in een auto of vrachtwagen en rijdt rustig een kerstmarkt op, een boulevard over, een brug op of een drukke winkelstraat in om een dodelijk slagveld aan te richten.


afbeelding: Fotolia

Fact of life
We zijn sitting ducks en hebben een bullseye op ons voorhoofd met de tekst ‘schiet ons dood’ of tegenwoordig ‘rij ons dood’. En we kunnen ons niet beschermen tegen vrachtwagenrijdende terroristen. Het is een ‘fact of life’ geworden. Je bent gewoon nergens meer veilig. Zelfs de overheid, die zoveel belastinggeld van zijn burgers aftroggelt, is niet in staat de eigen bevolking te beschermen.

Martelaar
Lone Wolfs kunnen namelijk overal zitten. Het kan je aardige buurman zijn of die onschuldig ogende student met zijn rugzakje in de metro. Een ding hebben ze allemaal gemeen: het zijn allemaal mohammedanen die een schurft hebben aan het kapitalistische en imperialistische westen en hun plaats als martelaar willen opeisen, omdat een of ander laf en ziek figuur ze heeft gehersenspoeld die zichzelf niet durft op te blazen.

Carmageddon
Sommige terroristen doen nog wel eens moeite om met wapens en bommen een aanslag te plegen, maar nu hebben ze het licht gezien. Dat is allemaal veel te ingewikkeld, gewoon een keukenmes, auto of vrachtwagen pakken en ongelovige westerse honden doden, zoveel mogelijk. Het lijkt bijna op het auto race spel Carmageddon, hoe groter het aantal mensen dat je vermoord, des te groter is je status als martelaar.

Drones
Er wordt nu zelfs door de NCTV gewaarschuwd voor een aanslag met drones. Men is bang dat terroristen deze speeltjes gaan gebruiken voor meer vervelde zaken, zoals het droppen van bommen of gifgas. Denk er dus even aan als je volgende keer een drone ziet vliegen. “Het is een harde les, maar absolute veiligheid bestaat niet. Als je niet in een totaal gebarricadeerde politiestaat wilt wonen, moet je accepteren dat dit soort risico’s erbij horen.” Aldus terrorismedeskundige Jelle van Buuren bij NOS.

Lees verder

Vallen en weer opstaan

Vallen en weer opstaan, moet men hebben gedacht toen een dame languit op de stoep lag. Ze was gevallen met haar fiets. Ik weet niet hoe oud ze was. Ik schat ergens in de zeventig. Leeftijd is ook niet zo van belang. Het idee om iemand niet te helpen die op de grond ligt en amper overeind komt, komt niet in mij op.


Ik weet het nog goed. Het was een zondagochtend. Ik was net bij mijn oma geweest en ik fietste weer richting huis. In de verte zag ik een fiets op de grond liggen, daarnaast lag een lichaam. Man of vrouw, dat kon ik van veraf nog niet zien. Ik had net mijn reanimatiediploma gehaald en hield dus rekening met het ergste scenario.

Auto’s en enkele fietsers gingen het lichaam voorbij, terwijl ik steeds harder begon te fietsen. Toen zag ik dat het om een vrouw ging. Grijs haar en brildragend, een oudere dame. Het had mijn eigen oma kunnen zijn.
‘Gaat het?’ vroeg ik haar.
‘Als je me overeind wilt helpen, gaat het vast stukken beter’, antwoordde ze.
Ik trok haar voorzichtig omhoog en was al lang blij dat van reanimeren geen sprake was. Ik heb haar maar niet verteld dat het ergste van het ergste door mijn hoofd spookte toen ik haar zag liggen. Tja, je weet het niet. Van een afstand is het natuurlijk moeilijk te zien of iemand nog beweegt of wat er überhaupt is gebeurd.
Terwijl ik haar fiets opraapte, werd duidelijk dat ze verder geen verwondingen had. Behalve dat we beiden de schrik goed te pakken hadden en naast wat lakschade aan haar fiets, viel het verder gelukkig wel mee. Toevallig bleek ze ook nog eens in de flat naast mijn oma te wonen. Met onze fietsen aan de hand liepen we richting haar huis.
‘Dank je wel, jongen. Misschien moet je in de zorg gaan werken,’ hoor ik haar nog zeggen.
Ik glimlachte. ‘Je hoort gewoon iemand te helpen,’ zei ik vervolgens. Ik was alweer gereed om te vertrekken, toen ze zei: ‘Wacht even, je krijgt nog wat van me.’ Het volgende ogenblik haalde ze een paar keelsnoepjes uit haar jaszak. Je weet wel, van die enorme scherpe dingen waar de tranen van in je ogen gaan staan.

Lees verder

NAM wel of niet uit het schadeprotocol, we hebben vijf jaar verspild

NAM gaf op 31 maart van dit jaar aan dat ze ‘uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadehandeling en het versterken’ zouden stappen. Na de beving van Huizinge zijn we nu bijna vijf jaar verder, vijf jaar van welles, nietes, traineren, liegen en bedriegen. Veelal werd deze opmerkelijke mededeling geïnterpreteerd als zijnde NAM die zich helemaal zou terugtrekken en simpelweg alleen de rekening nog moest betalen. Maar is dat ook werkelijk zo?


Gerald Schotman (foto: NAM)

Onrust en tegenstrijdigheid
Directeur Gerald Schotman zegt tegen de Volkskrant dat hij niet tweewekelijks met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zal overleggen. ‘Wij praten niet mee over het schadeprotocol. Als billijk en eerlijk vastgesteld wordt dat schade te maken heeft met gaswinning (causaliteit), dan betalen wij. Daarover is geen enkele discussie. Mijn belangrijkste doel, het herstel van vertrouwen, is zonder onafhankelijkheid onbereikbaar.’ Toch schrijft Dagblad van het Noorden dat NAM wel invloed houdt bij de schade-afwikkeling. Schotman is sluw en weet het altijd zo te verwoorden dat het overkomt alsof hij begaan is met de provincie en het beste voor heeft. Hij is namelijk ook de man die zich distantieerde van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) die aangaf dat opbrengst belangrijker was dan veiligheid. Hij moet als buitenstaander toch wel denken dat wij als Groningers naïef of achterlijk zijn. Causaliteit staat hoe dan ook nog steeds bovenaan en dus is het vooral veel van hetzelfde.

Hans Alders (foto: overheid)

Hans kletst-uit-zijn-nek Alders
RTV Noord
schrijft op 6 april dat uit bronnen is gebleken dat NAM wel meepraat over het nieuwe schadeprotocol. RTV Noord schrijft daarna op 7 april dat NCG Hans Alders aangeeft nog met NAM overleg te voeren over de aansprakelijkheid. ‘Maar de NAM blijft aansprakelijk, daar moet de rekening landen. Ik zal dus wel met ze moeten overleggen, hoe we dat gaan doen.’ Aldus Hans Alders bij RTV Noord. Dat is toch altijd aan de orde geweest, mijnheer Alders, waarom zou het nu dan anders zijn?

Het is natuurlijk vooral een psychologisch spelletje dat hier gespeeld wordt tussen instanties en de media met als doel het beïnvloeden van de opinie. Maar na vijf jaar van bullshit en manipulatie prikken de meeste ervaringsdeskundigen dat luchtballonnetje van NAM en Alders zo kapot. Het uiteindelijke antwoord en de oplossing ligt niet in Groningen of bij de NAM, maar in Den Haag bij demissionair minister Henk Kamp. Die moet uiteindelijk Alders geld beschikbaar stellen en toezeggingen doen.

Groningers zijn niet achterlijk Hans!
In het verleden hebben we gezien dat Arcadis vaak de partij was die langskwam om de schade vast te stellen. Arcadis is onderdeel van de het Centrum Veilig Wonen (CVW=Arcadis + CED) maar ook rechterhand van de NAM, zoals de Groninger Bodem Beweging (GBB) het noemt. Het is/was dus altijd een schijnonafhankelijkheid die het CVW pretendeerde te hebben. Hoe zal dat dan in de toekomst er aan toegaan indien omkering van de bewijslast wordt toegepast? Wie moet dan aantonen dat schade niet voortkomt door de gaswinning? Volgens Hans Alders is er geen plaats meer voor NAM in de beoordeling van de schade. Wie dan wel Hans Alders, wees eens duidelijk en eerlijk en probeer de Groningers geen vette worst voor te houden die je niet kunt leveren, net als de toezegging van de rechtsbijstandsverzekering, die kon je ook niet waarmaken. Communicatie is een mooi vak, maar het heeft een houdbaarheidsdatum en op een gegeven moment klets je jezelf in een hoek of kom je niet meer geloofwaardig over.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016