Category: Frank

Wie verbindt het Noorden per spoor na 2024?

Op 7 april 2017 kopte het vakblad Spoorpro met de volgende kop: “Onderzoek: geen ‘big bang’ in marktordening spoor”. Dit artikel is verschenen nadat het Ministerie van Infrastructuur & Milieu via een Kamerbrief de verschillende onderzoeken publiceerde. Dit is voor Noord-Nederland zeker van belang. De jaren vanaf einde Tweede Wereldoorlog tot op heden heeft het staatsbedrijf de NS onze regio met steeds meer minachting behandeld. Toonbeeld van dat gedrag is dat momenteel veel te korte treinen door de NS naar Groningen en Leeuwarden ingezet worden. Dit is een van de dingen die spelen net als plotseling het halfjaar later rijden van de twee extra sprinters tussen Groningen en Assen. Aangezien een project als als Aanpak Ring Zuid toch een stevige impact zal hebben op de stromen naar de stad Groningen? Hier is de NS feitelijk al een jaar te laat met het inzetten van dit alternatief. Gezien de tijd die het nodig heeft dat er een goede frequentieverhoging is?


foto: Mike Tomale

Verband met Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

Deze Kamerbrief kan ook niet los gezien worden van de Kamerbrief van 15 december 2016 over het ‘Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040″, waarin de NS een zeer bedenkelijke rol speelt als het gaat om de ontsluiting per spoor van Noord- Nederland. In haar advies komt een hogesnelheidslijn niet verder dan Zwolle om als een soort bypass de ‘intercity Berlijn’ route te ontlasten. Maar ze maakt het nog steeds onmogelijk om snel vanaf Amsterdam per trein via Groningen naar Hamburg te komen? Wat op zich in Duitsland een belangrijke stad is? Waar dus ook vanuit Duitsland een snelle rechtstreekse verbinding met onze Randstad ontbreekt via Groningen? Tevens ben ik benieuwd of onze politici dit stuk wel krijgen vanuit de actieve informatieplicht van de verschillende wethouders en gedeputeerden voorzien van een collegestandpunt? Zodat de betrokken raadsleden en Statenleden ook hun politiek oordeel erover kunnen geven en hoe zij vinden dat de wethouders en gedeputeerden moeten reageren op de NS en Haagse arrogante denkwijze die de regio weer benadeeld in bereikbaarheid! Zijn er andere voorbeelden?

Het Zwitserse model

In Zwitserland een land dat een net zo intens of nog intenser bereden spoornetwerk heeft als Nederland werken dingen anders. Een mooi voorbeeld daarvan is de verhouding van het Staatsspoorbedrijf SBB en de BLS AG. Op het gebied van techniek en standaarden wordt strak samengewerkt en men maakt indien nodig gebruik van elkaars netwerk. Een ander feit is dat in heel Zwitserland al het Europese spoorveiligheidssysteem ERMTS, waar de NS als ProRail er een zootje van hebben gemaakt. De trajecten naar Noord-Nederland zijn pas na 2038 een keer aan de beurt; dit geeft tevens weer de prioriteitstelling van de corridor Groningen/Leeuwarden- Schiphol/Rotterdam weer in Utrecht bij de NS. In Zwitserland beheert de BSL Ag 248 kilometer normaal spoor. Zou het voor Noord-Nederland niet slimmer zijn te eisen dat vanaf Zwolle alle spoorinfrastructuur in een aparte NV ondergebracht wordt waar de Noordelijke provincies veel meer over te zeggen krijgen? Zodat voor 2038 een berg achterstallige infrastructuur investeringen plaats kunnen vinden? Dat ook voor de exploitatie van de verbindingen van onze steden met de Randstad onze overheden gaan bepalen van wat en hoe? In plaats afhankelijk te zijn van de Utrechtse en Haagse onwil en minachting voor de regio?

Lees verder

TEN-T Goederencorridor Noord is wel mogelijk; bij Wunderline juiste vragen gesteld?

Afgelopen vrijdag melde RTVnoord op 31 maart 2017 “Geen goederenvervoervoer over de Wunderline”. Dit naar aanleiding van de presentatie van twee onderzoeken rondom de Wunderline die plaatsvond in de zusterstad van Groningen; Oldenburg. Dit is aan de ene kant logisch, want je wil geen last hebben van goederentreinen in het OV spoorsyteem. Door hun snelheid werken ze vaak vertragend. Dat kan een ieder wel bevestigen die ’s avonds laat vanuit de Randstad per trein terug naar Groningen of Leeuwarden gaat. Gezien de situatie in het Rijndal is het ook niet wenselijk dat deze treinen dwars door alle dorpen rijden. 


Het onderzoek lijkt een deel van de vragen te beantwoorden, want de afgelopen jaren hebben de gemeenschappelijke verkeersministers in hun wijsheid besloten dat een behoorlijk percentage vrachtverkeer van de weg af moet op de lange-afstand. Dit is door de Europese Commissie uitgewerkt in opdracht van de Europese Transportraad waar onze verkeersminister uit Den Haag ook structureel aan tafel zit. Dat programma heet “Shift2rail“. Het percentage vrachtverkeer dat van de weg moet is 20% en dat moet naar het spoor toe. Met dit erbij als achtergrond zijn nog lang niet alle vragen gesteld in de kwestie goederenvervoer via Noord-Nederland zodat Groningen Seaports ook aan een TEN-T corridor komt te liggen. Welke Rijksrapporten benaderen het verkeerd?

Verborgen potentie Goederencorridor Noord.

In 2014 verscheen het onderzoek vanuit het Rijk met een paar belangrijke agendapunten rond de Noordzee. Dit rapport heet “Northsea 2050 spatial agenda”. Op bladzijde 54 staat een erg veel zeggend kaartje. Alle stromen naar Noord-Duitsland en Scandinavië worden om Noord-Nederland heen geplant in plaats van erdoor. Hierdoor is de concurrentiekracht belabberd om het zo te omschrijven. Vergelijkbare havens als die van Groningen Seaports en de meest westelijke havens van N-Ports liggen niet aan of dichtbij een continentale goederen transport as. De haven van Moerdijk en die van Zeeland Seaports zijn bijna direct aangesloten via de Betuwelijn, Brabantroute of via België. Vooral als er verder zuidelijk gekeken wordt naar wat zich daar aan ontwikkeling afspeelt voor een separate goederencorridor genaamd Corridor Northsea -Mediterranen. Ook een ander Rijksrapport werkt behoorlijk tegen genaamd “Partituur naar de top”. In dit onderzoek is Noord-Nederland op het gebied van logistiek zelfs een witte vlek. Geen van de spelers in de regio is hier voor benaderd. Zoals gebruikelijk houdt de wereld volgens Den Haag weer boven Zwolle op volgens de Ministeries Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken. Deze pavlov reactie is ook duidelijk te zien in het onderzoek door TNO. Dus de juiste vragen zijn ook niet gesteld door de onderzoekers? Kijken naar de onderzoeken voor de pure vrachtcorridor Noordzee – Middellandse Zee zit daar ook potentie voor de vrachtcorridor Noordzee – Scandinavië. Aangezien de EU in afstanden van 1000 kilometer of meer denkt. Dus hoe koppelen wij deze connectie aan de zuidelijke?

Lees verder

Busje komt zo; voorbereiding nieuwe bus concessie 2019 -2029

Afgelopen woensdag 22 maart 2017 naast het debat over Diftar tijdens de extra vergadering van de Commissie Beheer & Verkeer. Nog een ander heel belangrijk punt op de agenda tijdens de reguliere vergadering van 8 uur ’s avonds van de Commissie Beheer & Verkeer. Tijdens deze vergadering ging het over het OV Bureau Groningen Drenthe en de voorbereiding op de nieuwe bus-concessie van 2019 onder punt B2 op de agenda. Daarbij werd de zogenaamde ‘Kaderbrief 2018 en verdere verduurzaming openbaar vervoer besproken. Ook in dit stuk wordt weer verwezen naar de zogenaamde Netwerkanalyse Groningen – Assen 2013.


De vraag is steeds interessanter aan het worden of ambtelijk en later dus bestuurlijk wel de juiste conclusies uit dit rapport getrokken worden? Dit rapport was het gevolg van het sneuvelen van het Regiotram in 2012 hierover stond toen in de Volkskrant:”Groningen 40 miljoen kwijt door regiotram”. Vooral de laatste alinea spreekt boekdelen over het ruimtelijk beleid van de stad: “Een meerderheid in de Groningse gemeenteraad vindt het project te duur en wil het geld liever besteden aan andere zaken, ook omdat de stad naar verwachting zo’n 60 miljoen euro verliest op grondaankopen voor bedrijventerreinen en woningbouw. De investeringen in de Regiotram die nu verloren gaan, nemen ze voor lief.”. Deze alinea geeft prefect de prioriteiten van de ambtelijke top in onze stad weer. Maar echt goed nadenken over verkeer en openbaar vervoer sinds 2013 heb ik nog steeds niet gezien.

Zijn we wel scherp op ons Openbaar Vervoer budget?

Een aantal belangrijke opmerkingen zijn gemaakt over de periode na 2020 over de beschikbare middelen voor het OV Bureau. In plaats van bezuinigen op het OV Bureau in de toekomst wordt er veel te weinig aandacht geschonken aan de kant van de inkomsten betaald door het Rijk! Onze bestuurders en hun adviseurs zijn niet scherp genoeg op berichten in de media over de OV bedrijven in de Randstad. In onder andere de Volkskrant stond op 7 juli 2016 het volgende:”Ov-bedrijven: binnen uur van deur tot deur in Randstad“. Ook binnen de provincie Groningen is hier niet alert op gereageerd. De Haagse voorliefde voor de Randstad kennende bij gelijkblijvende OV budgetten is de vraag wie levert er geld in? Intussen lijkt het de derde keer in 20 jaar te worden dat alle provincies in Noord-Nederland weer op hun Openbaar Vervoer budgetten gekort worden ten gunste van de Randstad. Om de plannen in de Randstad mogelijk te maken voor de reizigers in het Openbaar Vervoer daar. Met de constatering dat de stad Groningen verkeerstechnisch Amsterdam in het klein is. Met een feitelijk verzorgingsgebied van de drie Noordelijke provincies. Wij hebben hier dezelfde vraagstukken, maar zonder fatsoenlijk budget vanuit Den Haag loopt de boel hier vast. Dit met en zonder de krimp in de voor hun zogenaamde periferie van het land? Daarbij is ook Wethouder De Rook en zijn personeel veel te onzichtbaar in de nationale gremia die er toe doen. Daarbij volgt het ambtelijk apparaat het Rijk in plaats van eerst eigen goede openbaar vervoer plannen te maken die daar indruk maken en zo de financiering organiseren waar die hoort?

Lees verder

Groninger Staten tweede volledige jaar in functie; cultuurverandering merkbaar?

Dit is het tweede volledige jaar dat de Staten ongeveer achter de rug hebben na de verkiezingen in maart 2015. Hoeveel is er veranderd sinds het nieuwe college van Gedeputeerde Staten er zit? Komt dualisme wel voor tussen de Statenfracties die in de coalitie zitten en hun gedeputeerden? Hoe doen de nieuwkomers het in de Staten? Begint de cultuuromslag ook merkbaar te worden nu de PvdA of Moorlag-doctrine niet meer aanwezig is; de Staten onjuist of onvolledig informeren schriftelijk of hebben de gedeputeerden op dat punt nog veel werk te verzetten? Hoe pakken de Staten hun rollen op in het stellen van kaders of controle? Het coalitieprogramma van coalitie heet ‘Vol vertrouwen ‘van 2015 tot 2019. Welke doelstellingen worden gehaald en bij welke zit de oude cultuur nog diep in de genen van de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvies? Want dit geeft pas echt aan of het huidige college van Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten de ruimte geeft om hun werk naar behoren uit te voeren. 


(foto: Mike Tomale)

Een paar dossiers die juist naast de aardgaswinning van belang zijn spelen een rol. Groningen Airport Eelde, project Wunderline en de nationale omgevingsvisie 2040 waar miljarden uit het Ministerie van Infrastructuur & Milieu aanhangen. Hoe actief informeert het college van GS de Staten schriftelijk hierover? Nemen de collegepartijen het dualisme wel serieus of loopt er teveel via achterkamertjes? Hoe doet de oppositie het?

Coalitie

SP
Ten eerste felicitaties aan oud fractie voorzitter Sandra Beckerman voor het behalen van haar kamer zetel in de Tweede Kamer. Verdiend door haar werk goed te doen in de oorlog tegen het Ministerie van Economische Zaken en de NAM op het gas dossier. Hoe gaat zij haar aandeel voor Groningen waar maken in Den Haag? De heer Serbanescu is sinds kort lid van de commissie Mobiliteit, Energie en Economie. Helaas legt hij het accent verkeerd bij de nieuwe komende concessies. Het klopt inderdaad het zijn monopolies op tijd voor zowel de treinconcessie Groningen – Friesland en de bus-concessie Groningen – Drenthe. hij vergeet de investeringen die nodig zijn in modern materieel wat erg kostbaar is. De concessies hebben wel een bepaalde looptijd dat terugverdienen mogelijk wordt. Hij kan zich beter zorgen maken of er wel voldoende geld uit Den haag komt hiervoor; dat is het werkelijke financiële knelpunt van Noord-Nederland tegen Randstad in eerlijke verdeling Rijksbudgetten. Hier wordt weer een klassieke Haagse truc uitgehaald door de gelden voor Openbaar Vervoer in het Provinciefonds te storten en vervolgens daar een stevige greep in te doen! Hier is de Provincie onvoldoende scherp op. Zijn collega de heer Wolters is een aardige man, maar hij is het evenbeeld van zijn collega de heer Koks in de gemeenteraad van Groningen. Hij is niet in staat complexe projecten als de Aanpak Ring Zuid werkelijk te doorgronden. Evenals het Stationsgebied vraagt dit om erg gemotiveerde mensen. Die zich niet alleen door projectbureau’s of ambtenaren laten voorlichten. Om dan de juiste vragen te stellen en conclusies te trekken. Met zijn dienstjaren in de Staten heeft hij ook niet in de gaten dat de actieve informatie plicht onjuist ingevuld wordt. Juist documenten van belang vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Milieu uit de Tweede Kamer die betrekking op het provinciale beleid, waar de Staten hun functie van kader en controle uit horen te oefenen, vinden deze niet hun weg niet voorzien van commentaar door het College van Gedeputeerde Staten. Dan rijst de vraag wanneer wordt hij wel vervangen een gemotiveerd iemand die niet alleen eenzijdige informatie uit de ambtelijke burelen slikt?

Lees verder

Gemeenteraad Groningen stad 18 maanden voor de verkiezingen; het resultaat?

Na morgen de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017 begint in de stad zich op te maken voor de raadsverkiezingen van najaar 2018. Nu intussen bijna 3 jaar in functie kan de balans wel redelijk opgemaakt kan worden. Vooral de titel van het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’ blijkt een wassen neus te zijn en in de cultuur is niets veranderd. In de stad Groningen zijn de raadsverkiezingen ruim een halfjaar later dan normaal door de gemeentelijke herindeling met Ten Boer en mogelijk Haren. 


foto: Mike Tomale

In het coalitieakkoord staat een hele belangrijke doelstelling die niet gehaald is: Samenwerken op basis van vertrouwen, openheid, transparantie en eerlijkheid. Dit belangrijke punt is de hele collegeperiode van de huidige coalitie niet of onvoldoende gehaald. Juist de ambtelijke organisatie blijkt nog ouderwets en dogmatisch met haar inwoners om te gaan. Met als topscorer op dit vlak de nieuwe dienst Stadsontwikkeling. Groningen lijkt in naam progressief maar zodra het om stadsontwikkeling gaat is juist de dienst oer-conservatief, waarbij ook de vraag gesteld mag worden; Welke privébelangen spelen op de achtergrond mee? Als de stad Groningen zo progressief is, dan zou de dienst Stadsontwikkeling momenteel de voorloper moeten zijn met de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die op januari 2019 in werking gaat en niet zoals nu de hekkensluiter van de zogenaamde G32. Niet pas in 2024. Wat is van deze houding de werkelijke reden?

Geen van de huidige coalitiepartijen is in staat gebleken de spreekwoordelijke ruggenwervel van de ambtelijke macht geconcentreerd bij Stadsontwikkeling te breken. De werkelijke cultuurdrager bestuurlijk in onze mooie stad zitten daar. Die tevens de afgelopen 3 jaar al stevige brevetten van onvermogen heeft afgegeven. Wanneer wordt er werkelijk doorgepakt door de gemeenteraad van de stad Groningen, dat alle financiële lijken in de kast door Stadsontwikkelingen het Groningen Management Team boven water zijn? Helaas dit zijn vele lijken in de kast met vele ongedekte cheques erbij waarvoor de inwoners in de nieuwe gemeente op moeten draaien.Blijkbaar mogen deze ambtelijk verantwoordelijken straks gewoon hun stoel houden na de herindeling. In plaats van hun verdiende ontslag te krijgen. Pikt u dat als inwoner van de nieuwe gemeente Groningen? Wat is de score van het afgelopen jaar van de gemeenteraad?

De coalitie

D’66 :

De grootste fractie maar wat hebben ze bereikt? Raadslid Benjamins is de schaduw burgemeester van de stad namens de raad. Raadslid Paulusma is toch redelijk succesvol in het bevechten van meer zeggenschap voor inwoners van de stad. Het lijken soms millimeters, maar er zit wel beweging in de materie. De volgende periode is zij ook de aangewezen persoon om namens D’66 zich vol op de Omgevingswet te storten, juist op het participatiedeel ervan. Daarin staat medezeggenschap nogal centraal voor inwoners. Ook gezien hoe Stadsontwikkeling tot op heden met de materie omgaat. Tom Rustebiel een goede nieuwkomer in de fractie die niet, zoals zijn voorganger op alles roept wat is het fantastisch! Als het uit de burelen van Stadsontwikkeling komt. Wordt hij het zwaar kritisch vermogen bij Beheer & Verkeer? Hij is bereid zich goed in te lezen en ook externe informatie te gebruiken. Dus niet blindvaren op Stadsontwikkeling. Fractievoorzitter Jetze Luhoff mag voor de komende verkiezingen echt wel vervangen worden. Zijn politieke houdbaarheid is voorbij, dit onder andere door Ring Zuid of Groningen Airport Eelde. Daar had hij het college van 2010 al voor op de nek moeten zitten. D’66 mag en moet zeker vele malen kritischer zijn op de eigen wethouder Paul de Rook. Dat via hem het signaal bij de afdeling Verkeer binnen Stadsontwikkeling doorkomt dat het met de vijfjes cultuur daar gemiddeld afgelopen moet zijn nu het Zuiderzeelijn geld besteed wordt. Tijd voor de echte lange termijn Mobiliteitsagenda van 2020 tot 2040 en financiering uit Den Haag die erbij hoort.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016