Category: Ommeland

Bellingwedde laat recycling elektrische apparaten voortaan lokaal uitvoeren

De gemeente Bellingwedde sluit maandag 3 augustus een contract met afvalverwerkingsbedrijf Virol uit Scheemda. Dit bedrijf gaat vanaf september de ingeleverde elektrische apparaten demonteren en recyclen. Hiervoor neemt Virol drie medewerkers van Synergon in dienst. Voor inwoners die hun apparaten willen inleveren verandert er verder niets.

Rubbish that can be recycledDe gemeente Bellingwedde vindt het van belang dat apparaten op een verantwoorde manier worden gerecycled. Inwoners die hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten kwijt willen, kunnen dit daarom gratis inleveren bij de milieustraat in Vriescheloo. Te denken valt aan audio apparatuur, telefoons, wasmachines en computers.

Wethouder Lea van der Tuin: “We zijn blij dat we met het contracteren van Virol een aantal werkplekken kunnen creëren. Zo dragen we met de recycling van de apparatuur niet alleen bij aan het milieu maar ook aan de regionale werkgelegenheid.”

Basisschoolleerlingen Bellingwedde kruipen in de huid van raadsleden

Deze week maken leerlingen van de acht basisscholen in Bellingwedde kennis met het werk van een raadslid. Onder begeleiding van het bureau Pro Demos en raadsleden van Bellingwedde, bootsen leerlingen van groep 7 en 8 een raadsvergadering na. Door een partij op te richten en samen een stad te bouwen, ontdekken zij spelenderwijs wat democratie inhoudt.

10-20150309 Basisschoolleerlingen Bellingwedde kruipen in de huid van raadsledenNa de aftrap door wethouder Lea van der Tuin, maakten deze morgen zo’n 20 leerlingen van groep 8 van OBS de Rhederbrug en OBS de Westerschool een start met de week van de Democracity. Tijdens dit twee uur durende spel leren de kinderen dat overleg, argumentatie en meerderheid van stemmen nodig is om op een democratische manier beslissingen te kunnen nemen. De aanwezige raadsleden helpen vanuit hun kennis en ervaring deze week de leerlingen mee hun stad te bouwen.

Het spel is een project van ProDemos en wordt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de raadzaal van het gemeentehuis in Wedde gespeeld. ProDemos is een organisatie die aan allerlei doelgroepen uitleg geeft over de spelregels van de democratie en de rechtsstaat. In totaal doen ruim 150 leerlingen mee. Meer informatie is te vinden op www.prodemos.nl.

Tweede Kamerleden maken eerste rit Wmo-vervoersservice Bellingwedde

Maandag 9 maart aanstaande brengen Tweede Kamerleden Ybeltje Berckmoes, Betty de Boer en Arno Rutte een werkbezoek aan de gemeente Bellingwedde. Met het bezoek willen de Kamerleden zich laten bijpraten over de wijze waarop Bellingwedde de nieuwe zorgtaken aanpakt. Daarbij krijgen de Kamerleden symbolisch de sleutel voor de eerste rit van de nieuwe Wmo-vervoersservice overhandigd door wethouder Lea van der Tuin.

BellingweddeBellingwedde zet bij de uitvoering van de nieuwe zorgtaken in op uitvoering door lokale zorgaanbieders vanuit de dorpskernen Bellingwolde Blijham en Wedde. Een onderdeel van deze aanpak zijn de servicediensten voor inwoners die ondersteuning nodig hebben: een klussendienst, huishoudservice, vervoersservice en was- en strijkservice. Deze diensten zijn zoveel mogelijk lokaal georganiseerd zodat dit de leefbaarheid in de dorpen en de werkgelegenheid in de gemeente en omgeving bevordert.

Na de officiële ingebruikname van de vervoersservice, maken de Kamerleden een rondrit door de gemeente. Tijdens de rit laten burgemeester en wethouders onder andere voorbeelden zien van burgerinitiatieven zoals het Dorpsplein in Blijham en de Dorpschooltuin in Vriescheloo. Daarnaast brengt het gezelschap een bezoek aan Museum de Oude Wolden in Bellingwolde en de Burcht in Wedde.

Opnieuw geen extra huurverhoging voor huurders Acantus

Huurders van Acantus met een inkomen tot € 43.786,- krijgen geen extra huurverhoging. Acantus heeft de intentie om de huren van huurders met dit inkomen met 1% te laten stijgen, dit is een verhoging op basis van de inflatie. Ongeveer 94% van de huurders van Acantus heeft een inkomen lager dan € 43.786,-.

AcantusgroepAcantus wil de kleine groep huurders met een inkomen hoger dan € 43.786,- een huurverhoging van 3% geven, dat is 2% bovenop de inflatie.

De huurverhoging is nog niet definitief. Het voornemen ligt nog ter advies aan huurdersorganisaties Stichting Bewoners Platform Acantus (SPBA) en het Bewoners Platform Delfzijl (BPD). Zij hebben wettelijk zes weken de tijd om een advies uit te brengen.

Betaalbare huren
Acantus is van mening dat de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen, met name in dit gebied, goed moet blijven. Johan Krul (directeur van Acantus) geeft daarbij aan: ‘We wijken in positieve zin opnieuw af van de verhogingen die wettelijk zijn toegestaan. Dit doen we, omdat we niet willen dat de huren zoveel gaan stijgen, dat het onbetaalbaar wordt voor de mensen in dit gebied. In Oost-Groningen zijn de inkomens gemiddeld lager dan elders. Daar willen wij niet aan voorbij gaan.’

Lees verder

Vervanging luifels aan de Promenade in Veendam

Wethouder Henk Jan Schmaal en Eildert Kielman, voorzitter van de Ondernemersvereniging Veendam Centraal, geven op donderdag 5 maart 2015 om 09.30 uur het startsein voor het vervangen van de luifels aan de Promenade in Veendam.

Impressie luifels promenade VeendamDe vervanging is een vervolg op de werkzaamheden aan de luifels in de Kerkstraat. In totaal wordt ongeveer honderd strekkende meter luifel vervangen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, circa twee maanden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande kunststofbeplating en de bogen van de luifels. Hiervoor komt een vlakke glasbeplating in de plaats. Dit geeft een modernere uitstraling. De nieuwe luifels worden geschilderd in een antracietkleur en ook de verlichting wordt aangepast.

Subsidie
De gemeente Veendam betaalt een deel van de vervanging van de luifels. Het andere deel betaalt de provincie Groningen via de subsidiegelden ‘Reserve leefbaarheid Krimpgebieden’.

error: © Groninger Krant 2016