Category: Politiek

‘Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning’

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OvV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OvV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.


Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.

Sandra Beckerman van de SP stelt Kamervragen

SP Kamerlid Sandra Beckerman heeft gisteren vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat de NAM toch meepraat over het nieuw op te stellen
schadeprotocol.


foto: SP – Sandra Beckerman

Het Kamerlid van de SP wil weten hoe de minister het bericht beoordeelt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mogelijk wel meepraat over een nieuw op te stellen schadeprotocol. Ze vraag tevens of de minister denk dat deze berichten de Groningers het vertrouwen geven dat er ook daadwerkelijk een beter en onafhankelijk schadeprotocol komt en of de minister ook van mening is dat de belangrijkste voorwaarde waaraan het nieuwe systeem voor schadevaststelling en -afhandeling moet voldoen, het terugwinnen van maatschappelijk draagvlak en vertrouwen moet zijn.

Beckerman wil graag van de minister weten of deze wil ingrijpen en de overleggen met NAM wil opschorten. Met betrekking tot de voorwaarden vraag Beckerman zich af of de minister of de NAM vooraf voorwaarden hebben gesteld waaraan het nieuwe systeem voor schadevaststelling en -afhandeling moet voldoen en of het proces volledig open wordt.

Sandra Beckerman zit sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart in de Tweede Kamer en heeft wonen, leefbaarheid, krimp, energie en gaswinning in haar portefeuille.

 

Zorgen Stadspartij over de bereikbaarheid OV

De Stadspartij maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van het Openbaar Vervoer in de gemeente Groningen, in het bijzonder voor ouderen. Dit na lezing van de ‘Voorgenomen wijziging Dienstregeling bus per september 2017’ die woensdag 12 april in de commissie Beheer en Verkeer op het stadhuis wordt besproken.


De Stadspartij voorziet, evenals het OV-consumentenplatform, problemen bij het nieuwe bus knooppunt Westerhaven. Ook de Stadspartij is nog niet overtuigd dat de verschillende verkeersstromen elkaar daar niet te veel in de weg zitten. ‘De veiligheid van voetgangers en ov-reizigers en ouderen in het bijzonder is voor de Stadspartij van groot belang’ aldus raadslid Anna Riemersma, die, net zoals het consumentenplatform, constateert dat de ruimte daar beperkt is.

Het is van belang dat ook onze oudere Stadjers de binnenstad goed kunnen bereiken.
Reizigers vanuit o.a. Vinkhuizen, Hoogkerk en Paddepoel krijgen straks de Westerhaven als centrumhalte in plaats van de A-kerk. Dat betekent een langere loopafstand of gebruik van alternatief vervoer. Riemersma vraagt zich af of dat alternatieve vervoer wel een goede vervanging is voor het opheffen van de huidige haltes bij de Akerk.

De verdere verschraling van het OV in bijvoorbeeld het Oosterpark is de Stadspartij een doorn in het oog. ‘Eerst verdween daar lijn 7 en nu lijn 64’.
De oostelijke wijk Ulgersmaborg is een ander voorbeeld. Deze wijk wordt nog steeds onvoldoende ontsloten door het OV.
In een tijd dat we steeds ouder worden en de overheid verwacht dat ouderen langer thuis blijven wonen kan het niet zo zijn dat er steeds meer hiaten in de bereikbaarheid van het OV ontstaan.

De Stadspartij ziet kleinere bussen op de ‘dunne’ lijnen als mogelijke oplossing om bestaande haltes te handhaven.

Pegida demonstratie levert 3680 euro op voor bed-, bad-, broodvoorziening

De sponsorloop voor tolerantie, een initiatief van ROOD, jong in de SP en DWARS, was een groot succes. Deze actie maakte van de Pegida demonstratie een sponsorloop voor de bed-, bad-, broodvoorziening in Groningen. Elke demonstrant van Pegida was vandaag 105 euro waard. In totaal zorgden de aanwezige Pegida demonstranten ervoor dat er 3680 euro ingezameld werd voor de bed-, bad- en broodvoorziening. Ook de FNV en SP Groningen deden een gulle donatie. “Je zou Pegida bijna bedanken dat ze naar Groningen kwamen.” grapt ROOD-woordvoerder Floor Mertens. “Maar zonder dollen, we hebben extreemrechts hiermee aangepakt met hun eigen middelen. Ruim 300 mensen deden mee aan onze actie en hebben zich daarmee uitgesproken vóór tolerantie en tegen haat.”


foto: Mike Tomale

Pegida is een extreemrechtse organisatie die zich tegen vermeende islamisering en de komst van vluchtelingen keert. Mertens: “Het is ons gelukt om samen met Groningers te laten zien dat we in een geweldige, tolerante stad wonen. De polarisatie waar Pegida op uit is, krijgt hier geen voet aan de grond. Groningers hebben samen een vuist gemaakt, om te laten zien dat wij voor tolerantie en tegen haat zijn.”

De sponsorloop voor tolerantie hield in dat mensen geld konden inzetten per Pegida demonstrant. Hoe groter de demonstratie werd, hoe meer geld er op die manier werd opgehaald. De deelnemers worden in de komende dagen benaderd om hun gesponsorde bedrag over te maken zodat de SP-jongeren snel naar de bed-, bad-, en broodvoorziening kunnen om de cheque te overhandigen.

GroenLinks: Ontwikkelingen rond zelf-rijdende auto’s, drones en bezorgrobots vragen om visie

De komende jaren zullen ook in Groningen plannen komen voor het gebruik van zelf-rijdende auto’s, drones en bezorgrobots de openbare ruimte. GroenLinks vindt het nodig dat de gemeente een visie ontwikkelt over de wijze waarop met robotisering in verkeer en vervoer omgegaan zal worden.


DRU – screenshot Youtube video Domino’s Pizza

Visie op robots in openbare ruimte gewenst
De ontwikkelingen in robotisering in verkeer en vervoer volgen elkaar snel op. Dat zal veranderingen met zich meebrengen waar mogelijk veel mensen van zullen kunnen profiteren, maar waar ook nadelen aan verbonden kunnen zijn. De vraag is wat de introductie betekent voor het verkeer in de openbare ruimte en de openbare weg. GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis: ‘Ik wil weten of de gemeente regels kan stellen over de wijze waarop robots gebruik maken van de openbare ruimte. Nu de eerste proeven met robots in Groningen eraan lijken te komen, is het belangrijk dat de gemeente zich daarop voorbereid en een visie ontwikkelt over de wijze waarop met robots om wordt gegaan.’

Proef met bezorgrobots?
Aanleiding voor de vragen is het feit dat afgelopen zaterdag was te lezen in het Dagblad van het Noorden dat een fastfoodketen met vijf vestigingen in de stad Groningen overweegt in Groningen door middel van een robot de bestellingen te gaan bezorgen. In de krant beweert een vertegenwoordiger van de keten dat daarvoor geen vergunningen nodig zouden zijn. Ook wordt beweerd dat de stad Groningen ‘rustig genoeg’ is voor een experiment, in tegenstelling tot Amsterdam.
De fractie van GroenLinks wil weten of er voor die mogelijke proef contact is geweest met de gemeente, of er vergunningen nodig zijn voor een dergelijke proef en of het gebruik van dergelijke robots indien nodig verboden of gereguleerd kan worden. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016