Category: Blog

Rondetafelgesprek over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aardbevingsproble- matiek op 21 april 2015 van 18.00 – 21.15 uur:

Groningen Centraal! is opgericht vanuit het gevoel en de gedachte dat de inwoners van Groningen te veel lijdend voorwerp en te weinig handelende partij of zelfs maar onderwerp van de discussie over de toekomst van Groningen zijn. Dit is historisch verklaarbaar vanuit een lange traditie van vertrouwen in de Overheid, maar het kan niet werken. Het is heeft mede een houding van ‘ondergaan’ gecreëerd.

GroningenCentraalHet OvV rapport legt terecht een grote verantwoordelijkheid bij de overheid en deelnemers aan het gasgebouw neer. De andere kant is dat van de inwoners van Groningen meer daadkracht en inzet verwacht moet worden.

Op basis van eigen kracht moeten Groningers de ontwikkeling van Groningen en de Groningse maatschappij zelf ter hand nemen en energiek hun eigen lot bepalen. Groningen Centraal! wil hierin een drijvende positieve kracht zijn, die helpt een omslag te weeg te brengen in denken en doen.

Lees verder

Verslag Rondetafelgesprek Vaste Kamercommissie EZ over het rapport gaswinning

Gezien het aanbieden van excuses door NAM directeur Schotman in de aanloop naar de zitting van de Kamercommissie was het te verwachten dat de nieuwe opstelling van de NAM de meest interessante uitkomst van de bijeenkomst was. De NAM had tevoren de pers opgetrommeld om de excuses uit te dragen. De reacties op de excuses waren uiterst gereserveerd. Directeur Schotman zei namelijk dat voor de aardbeving bij Huizinge niemand op de hoogte kon zijn van de veiligheidsrisico’s voor personen, terwijl er daarna alles aan gedaan was om risico’s te voorkomen. Het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid werd door de NAM afgeserveerd, omdat er naar de mening van de NAM voor de aardbeving van Huizinge geen reden was om veiligheidsrisico’s te vrezen. Nette Kruzenga van Groningen Centraal! en gedeputeerde William Moorlag wezen erop dat voor de aardbeving in Huizinge en al sinds de jaren zestig en zeventig uit kringen buiten de NAM en het Ministerie van Economische Zaken gewezen was op (grote) veiligheidsrisico’s. Het grote punt van het OVV rapport is nu juist dat de NAM en andere betrokkenen aan het gasgebouw aan ‘wensdenken’ leden en zich niet openstelden voor kritiek van buiten het eigen netwerk. Er was geen probleem omdat men wilde dat er geen probleem was. Al met al weinig geloofwaardig dus (zie commentaar Groningen Centraal! ingebracht tijdens het Rondetafel gesprek).

schotmanEr ontstond vervolgens een uiterst vage discussie over het gasgebouw, de aan te stellen Nationaal Coördinator Groningen en de noodzaak voor regionale inbreng bij deze Coördinator. Er werd voorgesteld om een regio-vertegenwoordiger aan te stellen die namens de regio Groningen het contact met de Nationaal Coördinator zou moeten onderhouden. Groningen Centraal! merkte op dat een regio-vertegenwoordiger bij een coördinator groteske vormen aanneemt. Het hele instituut van Nationaal Coördinator Groningen en de van toepassing verklaring van de Crisis- en Herstelwet holt de lokale democratie uit. Om nu een soort van regio-ambassadeur bij de nieuwe onderkoning aan te stellen is een gedrocht. Uiteindelijk is regionale coördinatie gewoon een taak van de provincie. Opmerkelijk was nog dat de huidige inspecteur generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen aangaf dat hij volledig ondergeschikt is aan de Minister van Economische Zaken. Hij zat er dan ook met diens in- en toestemming.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016