Category: Europese Unie

‘Britse EU-agentschappen naar Straatsburg, EP naar Brussel’

Volgens Europarlementariër voor de ChristenUnie-SGP, Peter van Dalen, is de Brexit een gouden kans om het Europees Parlement te verhuizen van Straatsburg naar Brussel. “Zo kan het maandelijkse geldverslindende verhuiscircus wordt beëindigd”.


foto: Fotolia

Peter Van Dalen geeft aan dat in Londen twee EU-agentschappen zijn gevestigd. Die moeten vanwege de Brexit naar het Europese continent komen. Daarom heeft Van Dalen per brief aan Europees Parlement (EP) voorzitter Tajani voorgesteld gedaan om tijdens de Europese Raad voor te stellen het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Banken Autoriteit (EBA) van Londen naar Straatsburg te verhuizen. In ruil daarvoor gaat het EP weg uit Straatsburg en kiest het Brussel als unieke vergaderplaats.

“Het ‘verhuiscircus’ van het EP houdt dan eindelijk op en wordt Straatsburg gecompenseerd voor het vertrek van het EP”

De EMA in Londen heeft ruim 600 medewerkers en een jaarlijks budget van 322 miljoen euro (2017). De EBA kent ongeveer 160 medewerkers en heeft een jaarlijks budget van ongeveer 40 miljoen euro (2017). Ook dit agentschap is gevestigd in Londen.

Straatsburg  is voor beide agentschappen de beste optie volgens Van Dalen: “Dan kan het Europees parlement naar één zetel en één locatie in Brussel, wat bijna iedereen ook graag wil. Frankrijk en Straatsburg krijgen een realistisch alternatief ter compensatie: niet één maar zelfs twee agentschappen.”

“Zo maken we van de nood een deugd: de Brexit gaat geld kosten, maar de verhuizing van de twee agentschappen en de vestiging van het EP in Brussel gaan de belastingbetaler uiteindelijk geld opleveren. Immers, per jaar kost het heen-en-weer gereis van het EP tussen Brussel en Straatsburg bijna 200 mln euro. De afgelopen 20 jaar – zo lang zit het EP in het huidige gebouw – is dus alleen al aan het reizen 4 mrd uitgegeven. Die kosten kunnen we snel terugverdienen. Eenmalig alles goed verhuizen, daarna is het EP reiscircus basta! Dit lijkt mij een uitstekende win-win-situatie.” aldus Peter van Dalen

Europees Parlement stemt over duurzamere productie van palmolie

Ontbossing, het verlies van natuurlijke leefgebieden en de uitstoot van broeikasgassen, zijn enkele van de gevolgen van niet-duurzame productie van palmolie, een goedkope plantaardige olie die veel wordt gebruikt in voedsel, cosmetica en biobrandstoffen. Op 9 maart nam de commissie Milieubeheer een verslag aan waarin de Europese Commissie wordt verzocht om te zorgen voor afschaffing van palmolie als grondstof van biodiesel tegen 2020 en een certificering voor verantwoorde palmolieproducten.


foto: Fotolia

Palmolie werd zo’n dertig jaar geleden nog nauwelijks gebruikt. Inmiddels is palmolie te vinden in een verscheidenheid aan producten zoals margarine, chocoladepasta en chips maar ook in cosmetica, wasmiddel en biobrandstof. Van alle in Europa geïmporteerde palmolie in 2014 werd 45% gebruikt als brandstof voor vervoer.

Palmolie wordt geproduceerd in diverse regio’s in Afrika, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika maar vooral in Indonesië en Maleisië. De populariteit neemt snel toe: het gebruik van palmolie is verdubbeld sinds 2010.

De EU is één van de grootste palmolieconsumenten, hoewel het inmiddels probeert om de belangrijkste speler te worden voor het beperken van het verbruik, zegt de rapporteur Katerina Konečná (GUE/NGL, CZ).

Gevolgen van grootschalige palmolieproductie
Kostbare tropische ecosystemen staan onder toenemende druk door ontbossing voor palmolieplantages. De teelt brengt het opdrogen van rivieren, bodemerosie, verlies van het grondwater, de vervuiling van waterlopen en de vernietiging van zeldzame natuurlijke leefgebieden met zich mee.

Het verlies aan regenwoud bedreigt een groot aantal soorten in haar voortbestaan zoals bijvoorbeeld de Sumatraanse neushoorn, de Sumatraanse tijger en de Borneose orang-oetan.

Lees verder

President Donald Tusk van de EU neemt het op voor Nederland

President Donald Tusk sprak zich vandaag uit over de gebeurtenissen die afgelopen week hebben plaatsgevonden tussen Turkije en Nederland. Dit deed hij tijdens een bijeenkomst met de Europese leiders die over de toekomst van de Europese Unie vergaderden op de vooravond van het 60 jarig bestaan van het Verdrag van Rome.


Donald Tusk (foto: Platforma Obywatelska RP – Wikimedia)

Ondanks dat er afgelopen week verschillende scenario’s voor Europa zijn besproken, moet het hoofddoel het  versterken van het onderlinge vertrouwen blijven. Alle Europese leiders onderstrepen deze doelstelling, geeft Tusk aan. Hij zegt:’als je snel wilt gaan, moet je alleen gaan, wil je ver komen, moet je samen gaan.’

Donald Tusk sprak de volgende Nederlandse woorden aan het einde van de vergadering:

Nederland is Europa en Europa is Nederland. Plaats van vrijheid en democratie. Zeker Rotterdam. Stad van Erasmus, door de Nazi’s kapot geschoten, vandaag met een burgemeester geboren in Marokko. Dat heeft met fascisme NIETS te maken. Wij zijn allen solidair met Nederland.”

Griekenland en Eurogroep onderhandelen weer

De ministers van Financiën van de eurolanden hebben gisteren in Brussel afgesproken dat een nieuw leningstelsel voor de Grieken zo snel mogelijk hervat wordt. Dat schrijft NOS. Vorig jaar liepen de besprekingen met Griekenland vast nadat Athene duidelijk had gemaakt geen ruimte meer te hebben voor bezuinigingen.


Volgens Reuters geeft een woordvoerder van de Griekse overheid aan dat Griekenland hervormingen aanvaard op voorwaarde dat de fiscale impact neutraal zal zijn.

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem sprak volgens Trouw van een ‘wijziging in de beleidsmix’ die de internationale geldschieters het nog immer noodlijdende Athene opleggen. Er zal minder gefocust worden op de bezuinigingsdrift en meer nadruk op diepe hervormingen. De bijsturing is volgens Dijsselbloem noodzakelijk om alle betrokken partijen weer op één lijn te krijgen.

Griekenland heeft afgelopen maandag 2 miljard euro terugbetaald aan het noodfonds ESM. Volgens Elsevier zien geldschieters dit als een positief signaal maar zijn de Griekse geldproblemen nog lang niet voorbij. OESO voorspelt een economische groei voor 2017 in Griekenland van 1,3 procent.

Binnenkort zullen er weer teams naar Griekenland gaan die moeten voordelen of de hervormingen voldoende worden doorgevoerd. Dat meldt Nu.nl. Zodra dit het geval is wordt er weer gesproken over een nieuw leningdeel aan de Grieken.

Lees verder

Justin Trudeau: “Handel moet mensen helpen”

“CETA gaat niet alleen over handel, import en export en over winst. Het doel is om het leven van mensen te verbeteren,” zei de Canadese premier Justin Trudeau, tijdens zijn toespraak in het Europees Parlement op donderdag 16 februari. De toespraak kwam een dag nadat het Europees Parlement het handelsakkoord tussen de EU en Canada had goedgekeurd. Trudeau is de eerste Canadese premier, die het Europees Parlement toesprak.


Justin Trudeau spreekt in het Parlement (foto: Europese Unie)

EP-voorzitter Antonio Tajani zei ter verwelkoming van Trudeau: “Canada en Europa hebben gemeenschappelijke talen, een vriendschap die ver teruggaat en een gemeenschappelijk idee over de toekomst. We delen dezelfde visie van een open wereld en van de noodzaak om samen te werken om concrete antwoorden te geven voor de problemen van onze burgers.”

“Handel moet mensen helpen,” zei Trudeau, waarmee hij doelde op zorgen dat internationale handelsovereenkomsten vooral ten goede zouden komen van multinationals en tot banenverlies kunnen leiden. “We leven in een tijd waarin veel mensen zich zorgen maken dat het huidige systeem alleen maar voordelen biedt aan de ‘happy few’ en deze zorg is gegrond,” zei hij. “Wij kunnen deze angst met betrekking tot de economie en de handel alleen aanpakken als we ervoor zorgen dat handel inclusief is, zodat iedereen profiteert. En CETA zorgt daar juist voor.”

Mogelijkhheden die CETA biedt
Trudeau wees op de mogelijkheden die CETA kan bieden: “Het is een compleet plan van aanpak om de economische en verantwoorde samenwerking tussen landen te waarborgen.”

Hij zei dat CETA de handel en het scheppen van banen gemakkelijker zal maken en er ook voor kan zorgen dat overheden nog steeds in staat zullen zijn om hun burgers, het milieu, voedselveiligheid te beschermen.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016