Category: Gemeente

Zorgen Stadspartij over de bereikbaarheid OV

De Stadspartij maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van het Openbaar Vervoer in de gemeente Groningen, in het bijzonder voor ouderen. Dit na lezing van de ‘Voorgenomen wijziging Dienstregeling bus per september 2017’ die woensdag 12 april in de commissie Beheer en Verkeer op het stadhuis wordt besproken.


De Stadspartij voorziet, evenals het OV-consumentenplatform, problemen bij het nieuwe bus knooppunt Westerhaven. Ook de Stadspartij is nog niet overtuigd dat de verschillende verkeersstromen elkaar daar niet te veel in de weg zitten. ‘De veiligheid van voetgangers en ov-reizigers en ouderen in het bijzonder is voor de Stadspartij van groot belang’ aldus raadslid Anna Riemersma, die, net zoals het consumentenplatform, constateert dat de ruimte daar beperkt is.

Het is van belang dat ook onze oudere Stadjers de binnenstad goed kunnen bereiken.
Reizigers vanuit o.a. Vinkhuizen, Hoogkerk en Paddepoel krijgen straks de Westerhaven als centrumhalte in plaats van de A-kerk. Dat betekent een langere loopafstand of gebruik van alternatief vervoer. Riemersma vraagt zich af of dat alternatieve vervoer wel een goede vervanging is voor het opheffen van de huidige haltes bij de Akerk.

De verdere verschraling van het OV in bijvoorbeeld het Oosterpark is de Stadspartij een doorn in het oog. ‘Eerst verdween daar lijn 7 en nu lijn 64’.
De oostelijke wijk Ulgersmaborg is een ander voorbeeld. Deze wijk wordt nog steeds onvoldoende ontsloten door het OV.
In een tijd dat we steeds ouder worden en de overheid verwacht dat ouderen langer thuis blijven wonen kan het niet zo zijn dat er steeds meer hiaten in de bereikbaarheid van het OV ontstaan.

De Stadspartij ziet kleinere bussen op de ‘dunne’ lijnen als mogelijke oplossing om bestaande haltes te handhaven.

Pegida demonstratie levert 3680 euro op voor bed-, bad-, broodvoorziening

De sponsorloop voor tolerantie, een initiatief van ROOD, jong in de SP en DWARS, was een groot succes. Deze actie maakte van de Pegida demonstratie een sponsorloop voor de bed-, bad-, broodvoorziening in Groningen. Elke demonstrant van Pegida was vandaag 105 euro waard. In totaal zorgden de aanwezige Pegida demonstranten ervoor dat er 3680 euro ingezameld werd voor de bed-, bad- en broodvoorziening. Ook de FNV en SP Groningen deden een gulle donatie. “Je zou Pegida bijna bedanken dat ze naar Groningen kwamen.” grapt ROOD-woordvoerder Floor Mertens. “Maar zonder dollen, we hebben extreemrechts hiermee aangepakt met hun eigen middelen. Ruim 300 mensen deden mee aan onze actie en hebben zich daarmee uitgesproken vóór tolerantie en tegen haat.”


foto: Mike Tomale

Pegida is een extreemrechtse organisatie die zich tegen vermeende islamisering en de komst van vluchtelingen keert. Mertens: “Het is ons gelukt om samen met Groningers te laten zien dat we in een geweldige, tolerante stad wonen. De polarisatie waar Pegida op uit is, krijgt hier geen voet aan de grond. Groningers hebben samen een vuist gemaakt, om te laten zien dat wij voor tolerantie en tegen haat zijn.”

De sponsorloop voor tolerantie hield in dat mensen geld konden inzetten per Pegida demonstrant. Hoe groter de demonstratie werd, hoe meer geld er op die manier werd opgehaald. De deelnemers worden in de komende dagen benaderd om hun gesponsorde bedrag over te maken zodat de SP-jongeren snel naar de bed-, bad-, en broodvoorziening kunnen om de cheque te overhandigen.

GroenLinks: Ontwikkelingen rond zelf-rijdende auto’s, drones en bezorgrobots vragen om visie

De komende jaren zullen ook in Groningen plannen komen voor het gebruik van zelf-rijdende auto’s, drones en bezorgrobots de openbare ruimte. GroenLinks vindt het nodig dat de gemeente een visie ontwikkelt over de wijze waarop met robotisering in verkeer en vervoer omgegaan zal worden.


DRU – screenshot Youtube video Domino’s Pizza

Visie op robots in openbare ruimte gewenst
De ontwikkelingen in robotisering in verkeer en vervoer volgen elkaar snel op. Dat zal veranderingen met zich meebrengen waar mogelijk veel mensen van zullen kunnen profiteren, maar waar ook nadelen aan verbonden kunnen zijn. De vraag is wat de introductie betekent voor het verkeer in de openbare ruimte en de openbare weg. GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis: ‘Ik wil weten of de gemeente regels kan stellen over de wijze waarop robots gebruik maken van de openbare ruimte. Nu de eerste proeven met robots in Groningen eraan lijken te komen, is het belangrijk dat de gemeente zich daarop voorbereid en een visie ontwikkelt over de wijze waarop met robots om wordt gegaan.’

Proef met bezorgrobots?
Aanleiding voor de vragen is het feit dat afgelopen zaterdag was te lezen in het Dagblad van het Noorden dat een fastfoodketen met vijf vestigingen in de stad Groningen overweegt in Groningen door middel van een robot de bestellingen te gaan bezorgen. In de krant beweert een vertegenwoordiger van de keten dat daarvoor geen vergunningen nodig zouden zijn. Ook wordt beweerd dat de stad Groningen ‘rustig genoeg’ is voor een experiment, in tegenstelling tot Amsterdam.
De fractie van GroenLinks wil weten of er voor die mogelijke proef contact is geweest met de gemeente, of er vergunningen nodig zijn voor een dergelijke proef en of het gebruik van dergelijke robots indien nodig verboden of gereguleerd kan worden. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder

100% Groningen komt met nieuw initiatief: ‘Wie is het peerd weerd’.

U kent ze wel, die mensen die net dat stapje extra willen doen, die behulpzaam zijn zonder er iets voor terug te willen en die daardoor ontzettend waardevol zijn voor onze gemeenschap. Zonder hen zou het leven een stuk minder aangenaam zijn. De gemeenteraadsfractie van 100% Groningen wil deze mensen eens extra in het zonnetje zetten door hen te onderscheiden met een miniatuur peerd van Ome Loeks, hét symbool van Groningen dat ons allen verbind.


Marjet Woldhuis, raadslid 100% Groningen: ‘We gaan dit regelmatig doen, bijzondere mensen in het zonnetje zetten. In deze eerste aflevering gaat het peerd naar maar liefst twee mensen, twee peerden voor twee kanjers dus. Frans Egberink en Theo Smit zijn al meer dan 15 jaar de motoren van de jaarlijkse zwerfvuil opruimactie in het Groene Hart van Beijum. Samen met heel veel vrijwilligers zorgen zij ervoor dat de wijk er piekfijn bij komt te liggen en dat alle Beijumerstrots kunnen zijn op hun mooie groene wijk. Wij zijn trots op alle vrijwilligers en Frans en Theo in het bijzonder!’

Als u ook iemand kent die het peerd weerd is, geef het aan ons door en wie weet staat hij of zij binnenkort in het zonnetje. Nominaties zijn door te geven via onze facebookpagina of onze website www.100pgroningen.nl

VVD: gemeenteraad in gesprek met experts over toekomst WIJ

WIJ-teams zijn er voor hulp of ondersteuning zowel als voor mensen die zich graag inzetten voor hun buurt. Voor het succes van WIJ is het contact met buurtbewoners, bestaande en nieuwe zorgaanbieders en de onderwijs- en sportwereld belangrijk. De VVD pleit daarom voor een expertmeeting waarbij de vraag centraal staat: hoe kijken WIJ-teams én partners aan tegen de samenwerking? Wat is de sleutel tot succes?


De principekeuze voor de oprichting van een stichting is gemaakt en de komende tijd wordt het nieuwe WIJ Groningen opgezet. Daarmee breekt voor de WIJ-teams een nieuwe fase aan. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar het verzorgen van continuïteit in de zorg-verlening, het goed organiseren van het nieuwe WIJ en het plaatsen van de medewerkers.

Juist in deze nieuwe fase moet ook worden stilgestaan bij de samenwerking tussen WIJ en partners. Jasper Honkoop (VVD): “Belangrijk voor het succes van WIJ is het contact met buurtbewoners, nieuwe zorginitiatieven en anderen zoals het onderwijs en de sportwereld. Voor succes in 2018 is het waardevol als de raad tijdens een expertbijeenkomst hoort hoe de samenwerking loopt en welke wensen en aanbevelingen er leven voor de verdere ontwikkeling van WIJ.”

De VVD wil daarom dit najaar een expertmeeting om van de stad te horen hoe zij tegen de samenwerking tussen WIJ-teams en partners aankijken. De VVD stelt voor dat de experts vooral met elkaar in gesprek gaan, zodat de politiek kan luisteren en informatie ophalen.
Dit initiatief werd woensdag gepresenteerd tijdens de gemeenteraadscommissie Onderwijs en Welzijn en is opgesteld na een recent werkbezoek aan een WIJ-team.

error: © Groninger Krant 2016