Category: Provinciale Verkiezingen 2015

SP blij met doorgaan waardevermeerderingsregeling

De SP is trots dat Groningse acties voor het behoud van de waardevermeerderingsregeling succes hebben gehad. Afgelopen dinsdag maakte minister Kamp bekend dat de regeling, die compensatie biedt aan slachtoffers van mijnbouwschade, definitief doorgaat. Eerder wilde de minister de regeling schrappen, maar hij is gezwicht onder de grote maatschappelijke druk om de compensatie toch in stand te houden.


SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman: “We zijn heel blij dat onze gezamenlijke acties succes hebben gehad. Samen met een breed platform aan organisaties en politieke partijen zijn we de strijd aangegaan voor de Groningers en voor het behoud van compensatie. Het was een veel te lange en ook harde strijd, maar de minister is nu eindelijk overstag. Dit is een overwinning die Groningers samen hebben geboekt!”

Naar aanleiding van de plannen van het kabinet om de waardevermeerderingsregeling af te schaffen verenigden begin dit jaar een tiental organisaties en partijen zich op initiatief van de SP in het actieplatform ‘Wees Geen Kniepert!’ In enkele weken tijd haalden zij duizenden handtekeningen op voor het behoud van de regeling. In februari nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan die de minister opriep de waardevermeerderingsregeling in stand te houden.

Partij voor het Noorden inzake stikstof lek Heiligerlee

De Partij voor het Noorden heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten inzake het stikstof ‘lek’ in een voormalige zoutkoepel bij Heiligerlee in maart jl. De Partij voor het Noorden heeft weinig vertrouwen in opslag in zoutkoepels. Daarom vraagt de Partij voor het Noorden ook aan het College hoe de communicatie is verlopen tussen Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het College. Daarnaast wil de Partij voor het Noorden weten, met welke partijen Gedeputeerde Staten in gesprek zijn op dit moment over opslag van CO2 en eventueel kernafval in de voormalige Groningse zoutkoepels. 


zoutGeacht College,

In maart 2016 is er een incident geweest in de stikstofopslag in Heiligerlee. Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft daar melding van gemaakt. Er is een lek ontstaan in de lege zoutholte waarin stikstof wordt opgeslagen voor de verwerking van o.a. Russisch aardgas. Na overleg tussen Staatstoezicht op de Mijnen en de Gasunie is besloten om de druk laag te houden om een nieuwe ontsnapping van stikstof te voorkomen. Volgens de Gasunie is er geen enkel gevaar geweest voor de omgeving. De Partij voor het Noorden heeft daar zijn twijfels over en stelt dan ook de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

1) Wanneer, en is het College op de hoogte gebracht van het stikstoflek in de voormalige zoutholte bij Heiligerlee door SODM?
2) Hoe gaat de communicatie in praktijk tussen SODM en het College van Gedeputeerde Staten over dergelijke incidenten? Is deze communicatie voldoende vanuit het SODM richting het College? Wat is de mening van het College?
3) Het SODM heeft in recente verleden aangetoond onvoldoende toezicht te houden in Groningen ten aanzien van aardgaswinning, getuige de ellende die Groningen en de Groningers nog steeds ondervinden als gevolg van de aardgaswinning. Waarom zou het College moeten aannemen dat er geen enkel gevaar is geweest in Heiligerlee ten aanzien van het stikstoflek in maart jl. Wat is de mening van het College hieromtrent?
4) De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over opslag in voormalige Groningse zoutkoepels. Nu is het Stikstof, in de toekomst is het misschien CO2 en in het ergste geval kernafval. Welk standpunt neemt het College op dit moment in ten aanzien van opslag in voormalige zoutkoepels? En is het College gesprekspartner in deze discussie? En zo ja met welke partijen spreekt het
College over opslag in voormalige Groningse zoutkoepels?

Met vriendelijke groet,

Be Zwiers, namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden

Provincie organiseert bustour langs monumenten met aardbevingsschade

Zaterdag 10 september organiseert de provincie Groningen tijdens Open Monumentendag een openbare bustour met Statenleden langs monumenten met aardbevingsschade. De tour is een idee van voormalig SP-statenlid Jan Bijker. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de website van de provincie.


foto: SP - Sandra Beckerman

foto: SP – Sandra Beckerman

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman: “Er zijn bijna geen monumenten in het aardbevingsgebied zonder schade. Dat is heel erg. Daar moet meer aandacht voor zijn. Op Open Monumentendag vragen we daarom extra aandacht voor deze monumenten.”

Met de actie wil de provincie op initiatief van de SP extra aandacht vragen voor beschadigde monumenten in de provincie. Door de gaswinning raakt veel erfgoed beschadigd. Bij ieder monument is er een korte rondleiding. Er is keuze uit twee routes. Beide vertrekken om 13:00 vanaf de Stadsschouwburg in Groningen, waar ze om 17:00 ook weer terug zijn.

Onderhandelingen over coalitieakkoord

Na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart lijkt de coalitie binnen de Staten te gaan bestaan uit de SP (8 zetels), de ChristenUnie (4 zetels), D66 (4 zetels), Groenlinks (3 zetels) en het CDA (5 zetels). Nu de onderhandelingen over het coalitieakkoord begonnen zijn, blikken de fractievoorzitters vooruit op de komende periode.

provinciehuisSandra Beckerman (SP) is blij dat juist deze partijen deelnemen aan de onderhandelingen. “We staan dichter bij deze partijen dan bijvoorbeeld bij de VVD en de PvdA. Als grootste partij verwachten we voortvarende onderhandelingen.” Inhoudelijk wil ze nog niet te veel op de onderhandelingen ingaan.

Ook Tim Zwertbroek (D66) bewaart het inhoudelijke gedeelte het liefste voor na de onderhandelingen. “Het liefste houd ik dat nu nog binnen een besloten club. Ik ben in elk geval blij met de uitkomst en ik kijk uit naar een constructief overleg.”

Lees verder

De resultaten van de Provinciale Statenverkiezing Groningen 2015

We hebben gisteren gezien hoe de politieke kaarten werden geschud, het volk heeft gesproken. Heeft het volk het kabinet werkelijk gestraft voor het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren en op lokale partijen gestemd of heeft de kiezer toch eieren voor zijn geld gekozen en op de oude vertrouwde partijen gestemd?

Welke partijen hebben voordeel gehad van het zetelverliezen van PvdA of VVD? Of valt het uiteindelijk allemaal wel mee? Dat waren vragen waar burger en politici zich weken lang druk om hebben gemaakt. Uiteindelijk heeft gisteren het volk zijn stem uitgebracht, een stem als waardering of afkeuring voor het beleid.

dyerware.com


Groningen blijft een rode provincie maar verruild deze verkiezingen het rood van de PvdA voor het rood van de SP.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016