Tag: 100% Groningen

100% Groningen komt met nieuw initiatief: ‘Wie is het peerd weerd’.

U kent ze wel, die mensen die net dat stapje extra willen doen, die behulpzaam zijn zonder er iets voor terug te willen en die daardoor ontzettend waardevol zijn voor onze gemeenschap. Zonder hen zou het leven een stuk minder aangenaam zijn. De gemeenteraadsfractie van 100% Groningen wil deze mensen eens extra in het zonnetje zetten door hen te onderscheiden met een miniatuur peerd van Ome Loeks, hét symbool van Groningen dat ons allen verbind.


Marjet Woldhuis, raadslid 100% Groningen: ‘We gaan dit regelmatig doen, bijzondere mensen in het zonnetje zetten. In deze eerste aflevering gaat het peerd naar maar liefst twee mensen, twee peerden voor twee kanjers dus. Frans Egberink en Theo Smit zijn al meer dan 15 jaar de motoren van de jaarlijkse zwerfvuil opruimactie in het Groene Hart van Beijum. Samen met heel veel vrijwilligers zorgen zij ervoor dat de wijk er piekfijn bij komt te liggen en dat alle Beijumerstrots kunnen zijn op hun mooie groene wijk. Wij zijn trots op alle vrijwilligers en Frans en Theo in het bijzonder!’

Als u ook iemand kent die het peerd weerd is, geef het aan ons door en wie weet staat hij of zij binnenkort in het zonnetje. Nominaties zijn door te geven via onze facebookpagina of onze website www.100pgroningen.nl

Queen of trash

Ik heb hem te pakken! Deze ‘fantastische’ bijnaam klonk meerdere malen door het stadhuis vorige week. En Nee, mijn leven is niet een grote puinzooi waarom ik deze bijnaam heb gekregen. Het had alles te maken met het voorstel van de wethouder om DIFTAR in te voeren en dat mijn stem in de raad weleens de doorslaggevende stem zou kunnen zijn. Het idee van DIFTAR is uiteindelijk door de meerderheid van de raad van tafel geveegd.


Betalen per Kilo of zak
Ik stel je hierbij direct gerust dat ik het niet over een enge ziekte heb. DIFTAR is een afvalsysteem waarbij in plaats van een vast tarief, per kilo of per zak betaald moet gaan worden. 250 gemeenten in Nederland hebben al zon systeem en daarom leek het een heel logische stap dat ook de gemeente Groningen het DIFTAR systeem zou krijgen. Hoe meer afval je weggooit, hoe meer je gaat betalen. Logisch toch? Het simuleren van afvalscheiding is tenslotte een van de belangrijkste taken van de gemeente. Het voorstel van de wethouder zag er spik en span uit en ik ging daarom met alle vertrouwen de wijken in om te kijken of de bewoners het ook zon fantastisch plan zou vinden.

Geen kroeg was veilig
Maar de moed zakte mij steeds verder in de schoenen. In Beijum waren mensen heel sceptish over het plan. Er waren nog zoveel knelpunten en vraagtekens over ons huidige beleid waardoor de mensen wantrouwig waren richting de gemeente. En naar verloop van tijd stroomde mijn mailbox vol en waren er steeds meer mensen tegen het DIFTAR systeem. Ik heb dertien wijkorganisaties aan de lijn gehad en ook in de kroeg kon ik mij nog amper vertonen. Iedereen begon tegen mij over maar één onderwerp: DIFTAR. Voor mij werd het dus bijna wel een enge ziekte met veel vermoeidheidsklachten en ik kon helaas maar tot een conclusie komen. Er is een gebrek aan draagvlak onder de bevolking voor het DIFTAR systeem.

Zorgen over afvaldumping.
Er was een enorme vrees voor afvaldumping en kans op meer zwerfafval en niemand ontkent dat ook. En ook een kritiek punt was dat mensen fysiek of vanwege hun woonsituatie niet in staat zijn om hun afval te scheiden op een manier die voor hen het meest voordelig is. Om het systeem stadsbreed in te kunnen zetten moet het systeem opgetuigd worden met allerlei uitzonderingen zodat er een draak van een bureaucratisch systeem zal gaan ontstaan. Daar zit niemand op te wachten.

Lees verder

100% Groningen wil 30 kilometer zone rond Damsterplein

100% Groningen werd enige tijd geleden door opmerkzame buurtbewoners op een aantal gevaarlijke verkeerssituaties rond het Damsterplein geattendeerd. De bedoeling van het Damsterplein was ooit dat het een levendig plein zou worden.


Damsterdiep (foto: Mike Tomale)

Volgens 100% Groningen kun je sommige problemen simpelweg oplossen door de weg anders in te richten, zoals voor het fietsprobleem bij Damsterdiep/Oostersingel. Andere problemen los je daarentegen op door betere bewegwijzering, zoals bij de ingang van de parkeergarage.

Bij de problemen met de kruisingen ligt het volgens de partij wat ingewikkelder en pleit voor een 30 km zone rond het Damsterplein.

Marjet Woldhuis: ‘Dit is geen wondermiddel maar de ervaring leert dat na invoering van een 30 km regime de gemiddelde snelheid afneemt. Dat geeft verkeersdeelnemers simpelweg meer tijd een juiste beslissing te nemen. Positief gevolg is ook dat het verblijfsklimaat op het Damsterplein zelf er op vooruit gaat. Het verkeer raast er nu best wel snel langs aan beide zijden en dat maakt het plein minder aantrekkelijk. Even verder redenerend zou een andere inrichting van het plein in de toekomst het verblijfsklimaat ook kunnen verbeteren. Wellicht iets met water?’

Een korte opsomming van de problemen:

  • Fietsers die vanuit de Steentilstraat naar de Oostersingel willen moeten omrijden via de stoplichten Europaweg, een tijdrovende klus. Dat doen ze vaak niet, ze nemen de busbaan die de route flink afkort. Dat doen ze ook als ze de tegengestelde weg willen gaan. Commentaar van een toevallig passerende politieagent: ’Dit is een ontwerpfout, we gaan hier ook niet handhaven, geen beginnen aan’. Toch is er hier sprake van een gevaarlijke situatie mede omdat uitwijken voor de fietsers niet mogelijk is vanwege de hoge stoepranden rond het gebouw van Nijestee.
  • Vanuit de Oostersingel zijn er regelmatig auto’s die de ingang van de parkeergarage willen bereiken en daarvoor ook de busbaan nemen. Dus ongewenste fietsers en auto’s op de busbaan. De route die de auto’s wel zouden moeten nemen is slecht aangegeven.
  • Het kruispunt Damsterdiep/Oostersingel/Nieuweweg geeft problemen omdat verkeersstromen elkaar kruisen en het onduidelijk is wie welke afslag neemt, er zijn er meerdere in dezelfde richting dus richting aangeven is onvoldoende. Welk rechts bedoelt u?
  • Ook de kruising Damsterdiep/Schuitendiep/Steentilbrug/Voormalig Klein Poortje doet denken aan Russische roulette; het gaat meestal goed maar het zal een keer fout gaan.

Lees verder

Diftar in Groningen

De politieke partij 100% Groningen organiseerde gisteren een avond in het Trefpunt in Beijum om met inwoners te praten over een nieuwe manier van afrekenen voor huisafval in de gemeente Groningen via het nieuw diftar (afval) systeem.


afval (foto; Mike Tomale)

Diftar (geDIFferentieerde TARieven voor afvalstromen) wordt hoogstwaarschijnlijk definitief in 2020 ingevoerd in Groningen na een jaar proefdraaien in het kader van op weg naar een afvalloze stad. De gemeente Winsum werkt al vanaf 2013 succesvol met dit systeem. Groningen neemt pas in de zomer hierover en besluit omdat de Stadspartij uitstel heeft gevraagd.

Fractievoorzitter Marjet woldhuis van 100% Groningen kregen we vandaag niet te pakken, maar fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij wel. Hij geeft aan dat Diftar niet mag leiden tot onrechtvaardige situaties voor bepaalde doelgroepen en dat het huidige voorstel nog een te hoog abstractieniveau kent. Zijn partij diende samen met D66, VVD en GroenLinks  een amendement in. De partijen roepen het college op om nog eens goed te kijken naar onder andere dumping en zwerfaval en handhaving. Voor de zomer moet het college met een uitgewerkt voorstel komen.

Sijbolt geeft te kennen nog geen standpunt in deze te hebben omdat bijvoorbeeld een oplossing voor hoogbouw nog niet is uitgewerkt. Ook constateert de partij dat het zwerfvuil en de dumpingen van afval in de stad toenemen. Dat blijkt niet alleen uit reacties van bewoners en bewonersverenigingen maar ook uit een enquête die de Stadspartij afgelopen najaar onder bewonersverenigingen heeft uitgezet.

Hoe zal zich dit gaan ontwikkelen als er een systeem komt waarbij mensen per kilo gaan afrekenen? Gaan buren afval stiekem bij elkaar in de containers drukken? Wordt er dan nog meer vuil gedumpt in het openbaar en gaat de gemeente Groningen handhaven?

Lees verder

Vakantiebank voor Groningers in de bijstand

Gezinnen met alleen bijstand moeten ook eens op vakantie kunnen. Niet luxe, maar eenvoudig. Gewoon in Nederland. Even los van alledaagse zorgen. 100% Groningen en de PvdA vragen de gemeente daarom om de Vakantiebank te steunen.


Veel kinderen uit arme Groninger gezinnen gaan nooit op vakantie. Dat moet anders. ‘Vakantie is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen’, legt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff uit. ‘In een nieuwe omgeving leren zij omgaan met nieuwe mensen. Bovendien kunnen zij even nieuwe energie tanken.’

Samen
De Vakantiebank, een nieuw initiatief, zorgt er voor dat arme gezinnen ook eens een weekje op vakantie kunnen. ‘Een aantal noordelijke overheden werken nu al samen met deze instelling, zoals de gemeenten Oldambt en Leek en de provincie’, zo vertelt Marjet Woldhuis. ‘Met een kleine bijdrage kan de gemeente ervoor zorgen dat deze organisatie een vliegende start krijgt. De rest van het geld komt uit fondsen en donaties.”

De Vakantiebank bepaalt in overleg met de Voedselbank, gemeente, Humanitas en het Leger des Heils wie in aanmerking komen voor een vakantie. De aanvragers moeten zelf een motivatiebrief schrijven en aan een aantal voorwaarden voldoen. Zij moeten leven op of onder bijstandsniveau en minimaal 5 jaar niet op vakantie zijn geweest. Ook dienen zij in bezit te zijn van een WA- verzekering.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016