Tag: 100%Groningen

100% Groningen stemt tegen Diftar

Zoals eerder aangekondigd wordt morgen in de gemeenteraad gedebatteerd over Diftar. Volgens Dagblad van het Noorden (DvhN) en RTV Noord gaat Marjet Woldhuis van 100% Groningen morgen tegen stemmen. 20 stemmen in de raad zouden inmiddels tegen Diftar zijn en de Stadspartij twijfelt nog.


Stadspartij niet overtuigd
De Stadspartij laat weten nog niet overtuigd te zijn en vindt dat de gemeente eerst maar eens moet zorgen voor voldoende mogelijkheden om afval te scheiden. De mogelijkheden om grofvuil aan te bieden zou op dit moment te beperkt zijn en de gemeente is te kort geschoten in de communicatie over Diftar. De vrees voor meer zwerfvuil en illegale dumpingen neemt toe. De Stadspartij komt daarom morgen met een aantal moties om de Stadjer te helpen: de Stadjer moet bij gratis aanhangers en bakfietsen kunnen lenen om zich van zijn grof vuil te ontdoen en de gemeente moet de milieuacties in de wijken (milieustraten) veel beter communiceren zodat Stadjers weten dat ze daar hun afval kunnen brengen.

100%Groningen stemt tegen
Marjet Woldhuis geeft in een telefonisch interview aan dat ze in eerste instantie wel voor Diftar was, maar omdat er volgens haar totaal geen draagvlak is onder de bevolking kan ze het als volksvertegenwoordiger niet maken om voor te stemmen. “De gemeente had hier veel eerder over moeten beginnen en de bevolking hierin moeten meenemen en niet het nu de burger door de strot duwen.”

De partij komt morgen met een motie die voorstelt te willen experimenteren met kleinschalige gebiedsgerichte afvalsystemen en de uitkomsten van deze experimenten na twee jaar in de raad te evalueren.

100%Groningen: “burger, let op uw beurs!”

“Het college van B&W van Groningen wil nadrukkelijk de mogelijkheid openhouden om de OZB tot tweemaal toe met 5% te verhogen. Dat is veel meer dan de landelijk afgesproken norm van 1,75%.” Dat stelt Hubert Nauta van 100%Groningen.

hubert-150x150

foto: 100%Groningen – Hubert Nauta

Volgens het college is Groningen niet langer een van de duurste gemeentes van Nederland en daarom is zo’n verhoging wel acceptabel. Dit voorstel wordt a.s. woensdag besproken in de commissie Financiën & Veiligheid.

Hubert Nauta: “Wat wil het college hiermee bereiken? Opnieuw de duurste gemeente van Nederland worden? Nee, dat kan wel het gevolg zijn maar het college wil het weerstandsvermogen verbeteren. Daar zullen ze wel een reden voor hebben vanwege alle dure projecten en alle risico’s van dien.”

Volgens Nauta krijgen inwoners van Groningen met deze verhoging de rekening gepresenteerd. Ook huurder zullen volgens hem niet de dans ontspringen. Geen enkele huiseigenaar zal deze verhoging uit eigen zak betalen. Deze wordt volgens Nauta doorberekend aan de huurders. Nauta adviseert de inwoners van Groningen om die reden contact op te nemen met hun volksvertegenwoordigers en te laten merken dat ze het er niet mee eens zijn.

De toekomst van Martiniplaza

Niets doen is geen optie, wij moeten als gemeente financieel gaan bijspringen om Martiniplaza overeind te houden. Die conclusie kan wel getrokken worden uit het onderzoek over Martiniplaza. Het commerciële bedrijf krijgt 1,9 miljoen per jaar om een financieel positief resultaat te bereiken. Dit blijkt echter niet voldoende. Martiniplaza moet structureel twee ton per jaar erbij krijgen van de gemeente om een gezonde BV te worden. Moeten wij als partij daarmee instemmen… Dat is nu de vraag.

marjet-150x150Hoe maak je zo’n afweging?
Zulke politieke afwegingen zijn lastig, want als we het hebben over Martiniplaza en de toekomst zijn er twee vragen van groot belang:
Ten eerste, wat levert het ons als gemeente op dat we een voorziening als Martiniplaza binnen onze grenzen hebben?
Ten tweede, wat is dat ons waard? Wat mag het kosten?

Martiniplaza biedt sport, amusement en informatie.
De activiteiten van Martiniplaza zijn grofweg in drie categorieën te verdelen, even los van de horeca die in iedere categorie een rol speelt: sport, amusement en informatie. De eerste twee spreken voor zichzelf en de derde bundelt een breder veld aan activiteiten als beurzen, congressen en symposia.

En dat betekent dus?
Een goed functionerend Martiniplaza een belangrijke bijdrage levert aan ons stedelijk imago en daarmee direct en indirect een bijdrage aan onze economie.

Wat mag dat kosten?
Om die vraag te beantwoorden moeten we vertrouwen hebben in de toekomstbestendigheid van Martiniplaza. In 2014 werd er voor het eerst over Martiniplaza gesproken en de toekomst daarvan in de Raad. Martiniplaza kwam toen in het nieuws vanwege enorm achterstallig onderhoud en de financiële tekorten op de exploitatie van 8 a 9 ton per jaar. Voor ons als raad was het toen slikken of stikken. Martiniplaza moest en zou 6,6 miljoen euro krijgen, anders ging het complex failliet.  Martiniplaza werd toen door ons ‘gered’ maar wel onder de voorwaarde dat er een groot onderzoek naar de toekomst zou komen.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016