Tag: 12-mijlszone

Eerst lokaal mistbanken, overdag en ook op zaterdag veel zon en warm

Er is weinig bewolking, maar verspreid over het land kunnen er enkele mistbanken voorkomen. De mistbanken lossen in de ochtend snel op waarna het zonnig wordt. In de middag kunnen er wel enkele stapelwolken tot ontwikkeling komen. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt rond 24°C. De zuidwestelijke wind is landinwaarts zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer matig. In het noordwestelijk kustgebied in de middag mogelijk vrij krachtig.


afbeelding: KNMI

afbeelding: KNMI

In de avond lossen de stapelwolken op en de nacht naar zaterdag verloopt helder. De wind draait naar het zuid(oost)en en de minimumtemperatuur loopt uiteen van 10°C in het zuidoosten tot 15°C aan zee.

Zaterdag overdag is het opnieuw vrij zonnig, afgezien van wat sluierbewolking. Pas in de loop van de avond wordt de bewolking in het westen dikker en dan is daar wat lichte regen mogelijk. Het wordt op de meeste plaatsen zomers warm met middagtemperaturen die uiteenlopen van 24°C op de Wadden tot 27°C in het zuidoosten. De zuidenwind is zwak tot matig. (Bron: KNMI)

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Het kabinet wijst twee nieuwe gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee gebieden binnen de zogenaamde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust. De aanwijzing vindt plaats in de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. De twee extra stroken sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten de 12-mijlszone. De gebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) zijn gekozen in de Routekaart na een uitgevoerde Haalbaarheidsstudie. Met het aanwijzen van deze nieuwe gebieden brengt het kabinet het doel van 16% duurzame energie in 2023 dichterbij.

foto: Rijksoverheid

foto: Rijksoverheid

De ontwerp-Rijksstructuurvisie is tot stand gekomen na overleg met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. In een ‘visualisatietool’ kan iedereen via internet een beeld krijgen van het zicht op zee bij de komst van de nieuwe windmolenparken. Dit zicht kan bekeken worden vanuit 17 kustgemeenten, onder verschillende weersomstandigheden, op diverse tijdstippen van de dag, vanuit diverse zichthoeken en met twee types windmolens, zie:www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer.

Energieakkoord

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 16 % van de energie duurzaam wordt opgewekt. Windparken op zee voorzien dan vijf miljoen huishoudens van stroom. Het dichter bij de kust bouwen van windparken kost minder dan verder op zee. Deze  besparing bedraagt  3 miljard euro ten opzichte van het gebied IJmuiden-Ver. Met de aanwijzing van de gebieden tussen de 18,5 en 22 km komt voldoende ruimte  beschikbaar om te werken met standaardplatforms van 700 MW, waarmee een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Via de standaardplatforms worden de windparken aangesloten op het landelijk elektriciteitsnet. Door de aanwijzing van de nieuwe gebieden kan in gebied Hollandse Kust (zuid) 1400 MW worden gerealiseerd en in Hollandse Kust (noord) 700 MW.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016