Tag: 15%

Corporatiewoningen tellen niet meer mee bij berekening 15% kamerverhuurpanden

In de Aquamarijnstraat, Goudlaan en Surinamestraat mogen geen nieuwe kamerverhuurpanden komen. Dat is het gevolg van een nieuwe beleidsregel van de gemeente. Die bepaalt dat in deze straten, met grote corporatieve complexen, bij de berekening van de maximaal toegestane 15% kamerverhuurpanden per straat corporatiewoningen niet meer meetellen.

Woman Handing Over the House Keys To A New Home Inside Empty Green Colored Room.Een voorbeeld: een straat kent 400 corporatiewoningen en 100 particuliere woningen. Tot nu toe konden eigenaren voor 15% van de in totaal 500 woningen in de straat een onttrekkingsvergunning aanvragen. Om deze panden vervolgens in te zetten voor kamerverhuur. Omdat voor corporatiebezit geen onttrekkingsvergunning nodig is, betekende dit dat 75 van de 100 particuliere woningen in theorie konden veranderen in kamerverhuurpanden. In de nieuwe situatie tellen de corporatiewoningen niet meer mee en mag maximaal 15% van de 100 particuliere woningen bestaan uit kamerverhuurpanden. Dit zijn dus slechts 15 panden.

Verstoring
In de praktijk betekent dit dat Aquamarijnstraat, Goudlaan en Surinamestraat ‘op slot’ komen te staan. Gezinswoningen mogen hier niet meer onttrokken worden voor kamerverhuur. B&W nemen deze maatregel omdat in straten met grote corporatiecomplexen de kamerverhuur zich concentreert in het deel van de straat met particuliere woningen. Dat betekent een grote kans op verstoring van de balans in de straat.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016