Tag: 1e lijns ondersteuning

Op zoek naar een baan in een ander Europees land

Waar sommige delen van Europa last hebben van hoge werkloosheid, hebben werkgevers in andere delen moeite om vacatures in te vullen. Desondanks besluiten relatief weinig mensen naar een baan te zoeken in een ander EU-land. Het Europese netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (Eures) werd gelanceerd in 1993 om hierbij te helpen. De commissie Werkgelegenheid stemt op dinsdag over voorstellen ter verbetering van het Eures-netwerk en verdere integratie van de arbeidsmarkt in Europa.

20150622PHT69113_width_600Gebrek aan arbeidsmobiliteit

Taalbarrières en de moeilijkheid van het vinden van een baan in het buitenland zorgen ervoor dat relatief weinig mensen in Europa voor werk naar een andere lidstaat verhuizen. Elk jaar verhuist slechts 0,29% van de bevolking in de EU (met uitzondering van Kroatië) om deze reden naar een andere lidstaat, terwijl in Australië 1,5% zich tussen de acht staten voor een baan verplaatst en in de VS 2,4% van de werknemers de staatsgrenzen overgaat voor werk volgens een studie van de OESO (maart 2012). In totaal heeft slechts 7,5 miljoen van de 241 miljoen Europese werknemers – ongeveer 3,1% – een baan in een ander EU-land.

Eures

Eures werd opgericht om het vrije verkeer van werknemers binnen de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland te vergemakkelijken. Het netwerk wordt gecoördineerd door de Europese Commissie en helpt werkgevers die werknemers uit andere landen willen aanwerven.

Lees verder

Kortdurende 1e lijns ondersteuning volgend jaar bij Stichting Torion

Wie in 2015 kortdurende ondersteuning nodig heeft in de vorm van individuele gesprekken over identiteit, financiën, opvoeding, verwerking, gezondheid en relaties kan volgend jaar terecht bij Stichting Torion. Hiermee heeft de gemeente de keuze gemaakt deze vorm van 1e lijns hulpverlening in de basiszorg te organiseren met generalisten in plaats van met specialistische, langdurige ondersteuning. De gemeente heeft het contract met Noordermaat opgezegd.

mantelzorgDe keuze voor Torion als hulpverlener voor 1e lijns ondersteuning sluit aan bij de ambitie van de gemeente Haren om kortdurende hulpverlening laagdrempelig en lokaal te organiseren. Deze hulp, in de vorm van individuele gesprekken, heeft over het algemeen een looptijd van circa 3 tot 4 maanden. Voor langduriger hulp gaat de gemeente contracten sluiten met zelfstandig werkende hulpverleners; zzp’ers en kleine lokaal werkende organisaties.

Een cliënt kan uit de gecontracteerde organisaties zelf een keuze maken. Verwijzing vindt plaats door het wijkteam. Voor kind hulpverlening bij huisverbod bij huiselijk geweld koopt de gemeente Haren ondersteuning in bij Stichting Het Kopland. Hier zijn specialisten op het gebied van huiselijk geweld en hulpverlening aan (jonge) kinderen in dienst.

error: © Groninger Krant 2016