Tag: 2014

Slochteren sluit 2014 af met goed resultaat

De jaarrekening van de gemeente Slochteren meldt dat er over 2014 een positief resultaat is van ruim € 80.000. Dat is iets minder dan was begroot. Het college stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de reserves. Als de gemeente in de komende jaren minder geld van het rijk krijgt, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wmo, is er een iets grotere buffer om dit op te kunnen vangen. Hiermee kunnen voorzieningen voor kwetsbare inwoners zo goed mogelijk op peil blijven.

Treasure ChestHet rekeningresultaat over het afgelopen jaar laat ook zien dat de gemeente in de komende jaren scherp op de uitgaven moet blijven letten om financieel gezond het herindelingsproces in te gaan.

De meeste voorgenomen zaken in de programmabegroting zijn in het afgelopen jaar ook gerealiseerd.

Opvallende zaken zijn:

–       de verbetering en verduurzaming van maatschappelijke accommodaties;

–       een gedegen voorbereiding op de drie decentralisaties;

–       de invlechting van het team beheer van de gemeente Menterwolde bij de Slochter werkmaatschappij IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte);

–       de structuurvisie Harkstede is vastgesteld en

–       met een goed resultaat werkte Slochteren met een verzamel-bestemmingsplan.

Lees verder

Politieke flinkheid en drang naar efficiency brengen goedwillende burger in de problemen

Veel van de problemen waarmee de ombudsman zich in 2014 heeft beziggehouden zijn terug te voeren op onmogelijke opdrachten waarmee uitvoeringsdiensten zijn opgezadeld. Dat zei de Nationale ombudsman tijdens de presentatie van het jaarverslag 2014 in de Tweede Kamer.
De politiek legt vanuit het oogpunt van efficiency en flinkheid taken op aan uitvoeringsinstanties waarmee deze vervolgens niet uit de voeten kunnen. Nadat systemen waren ingevoerd die onvoldoende op fraudegevoeligheid waren doordacht, werden met een grote voortvarendheid maatregelen uitgevoerd om fraude te bestrijden. Grote groepen goedwillende burgers werden echter de dupe van deze maatregelen.

foto: de Nationale Ombudsman

foto: de Nationale Ombudsman

Dit zag de Nationale ombudsman bijvoorbeeld bij de invoering van de Fraudewet. Burgers die een vergissing hadden gemaakt of een termijn met een paar dagen hadden overschreden kregen als gevolg van de strakke regelgeving van de Fraudewet van het UWV een boete alsof zij hadden gefraudeerd. Een ander voorbeeld is de invoering van de één bankrekeningnummer-maatregel waarbij veel burgers, die niets met fraude te maken hadden, in de financiële problemen kwamen door een rigoureuze invoering van de maatregel. De ombudsman wijst ook naar de recente problematiek rondom de pgb’s waar een politieke wens om fraude krachtig aan te pakken heeft geleid tot een aanpak die goedwillende burgers in financiële problemen heeft gebracht.

De ombudsman stelt vast dat de signalen die de afgelopen jaren door de ombudsman en de rechter zijn afgegeven omtrent de fraudeaanpak worden opgepakt. Hij hoopt dat hiermee de nuance in het overheidsbeleid en de regelgeving terugkeert en er meer maatwerk komt voor de burger.

Lees verder

Ina Wei is ‘Veendammer van het Jaar 2014’!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis in Veendam is de ‘Veendammer van het Jaar 2014’ bekend gemaakt. De keuze van de jury, onder voorzitterschap van Ankie Beenen, is dit jaar gevallen op Ina Wei.

Poster-Veendammer-van-het-JIna Wei is al tientallen jaren zeer actief is als vrijwilliger. Of het nu gaat om leesouder, grote hulp van Sinterklaas of jurylid van de atletiekvereniging. Het is maar een kleine greep uit de vele verschillende activiteiten. Ina Wei staat altijd klaar, werkt hard, doet veel maar eist geen plaats in de schijnwerpers.

Ina Wei was actief bestuurslid bij Stichting “De Brug” in Veendam.  Een vereniging die sporten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking uit de omgeving van Veendam. De laatste jaren is ze vooral bekend vanwege haar grote inzet voor Humanitas. Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje kunnen redden. Ze vinden steun in één van de vele projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid en opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. Een aanpak die werkt. Jaarlijks geven ruim zeventig vrijwilligers de deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Ina Wei staat symbool voor de vele, vele vrijwilligers in onze Veendammer Samenleving.  De jury was onder de indruk en heeft daarom de eretitel Veendammer van het Jaar uitgereikt aan Ina Wei.

Slochterwold-spektoakel winnaar Sportstimuleringsprijs 2014

De jury heeft ervoor gekozen om de sportstimuleringsprijs 2014 uit te reiken aan de Stichting Slochterwoldspektoakel omdat ze hiermee sport en spel als bindende factor in de gemeente inzetten. En het op verschillende prachtige locaties in het Land van Slochteren plaatsvindt. Het is na twee jaar eigenlijk al een klassieker. We zijn benieuwd of het evenement kan uitgroeien tot de schaal van onze nieuwe gemeente. Om zo de dorpen in de nieuwe gemeente met elkaar te laten kennismaken en te verbinden.

Foto: Hiddema Fotografie

Foto: Hiddema Fotografie

Juryrapport Sportstimuleringsprijs 2014

De gemeente Slochteren heeft sinds 2007 een Sportstimuleringsprijs. Het is niet een sportprijs voor de beste of hoogste sportieve prestatie van een inwoner uit onze gemeente in het afgelopen jaar. Het is nadrukkelijk een stimuleringsprijs waarmee we de genomineerden willen stimuleren door te gaan met hun sport of met het organiseren van sportactiviteiten.

Elk jaar is de blik van jury gericht op sporters die het afgelopen jaar zijn doorgebroken door een prestatie op landelijk of hoger niveau neer te zetten. Met de nominatie willen we de vaak jonge talenten stimuleren om door te gaan met hun sport. Vaak zijn het sporters die nog niet de provinciale of landelijke media halen. En soms sporten beoefenen die minder bekend zijn. En met de nominatie willen we ze in het zonnetje zetten. En eren met een mooie foto in ’t Bokkeblad.

Lees verder

Anna Rubingh uit Veelerveen vrijwilliger van het jaar 2014

Woensdagavond 7 januari heeft wethouder Lea van der Tuin tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bellingwedde de Vrijwilligersprijs 2014 uitgereikt aan Anna Rubingh. Mevrouw Rubingh heeft de prijs gewonnen vanwege haar onvermoeibare inzet voor de gymvereniging in Veelerveen en kreeg hiervoor een oorkonde en waardebon overhandigd. Henny Walburg uit Wedde is tweede geworden, Inge Bergman uit Blijham heeft de derde prijs ontvangen.

vrijwilliger2014Jaarlijks zetten vele inwoners van de gemeente zich belangeloos in voor anderen. Voor deze inzet heeft de gemeente veel waardering. Daarom zijn alle kanshebbers voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ tijdens de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet. De jury, bestaande uit Truus Koning van Stichting het Oude Ambt, Wim Moed, de winnaar van vorig jaar en wethouder Lea van der Tuin hebben Anna Rubingh verkozen als vrijwilliger van het jaar vanwege haar tomeloze inzet als bestuurslid van Gymvereniging Veelerveen. Mede door deze inzet heeft de vereniging een doorstart kunnen maken. Daarnaast is Anna bestuurslid van het eerste uur van Stichting Dorpshuis De Wenakker en van Plaatstelijke Belangen Veelerveen.

Henny Walburg heeft de tweede prijs ontvangen vanwege haar jarenlange inzet voor de EHBO-vereniging en de bibliobus. Inge Bergman is derde geworden vanwege haar inspanningen voor het bestuur van de gymvereniging in Blijham en voor OBS De Wiekslag.

error: © Groninger Krant 2016