Tag: 2015

Ruim 700 euro eigen betalingen aan zorg in 2015

In 2015 hebben volwassenen gemiddeld 711 euro aan gebruikte zorg betaald. Dit is het totaal van het betaalde eigen risico, eigen bijdragen, en overige niet vergoede uitgaven aan gezondheid en zorg. Per persoon kunnen de uitgaven sterk verschillen. De eigen betalingen vormden 11 procent van de totale zorguitgaven in dat jaar. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de eigen betalingen in de zorg. De cijfers over 2016 zijn nog niet bekend.


foto: Fotolia

De gemiddelde eigen betalingen aan gezondheid, zorg en welzijn waren in 2015 iets lager dan in 2014. De algemene trend is stijgend, in lijn met de totale zorguitgaven. Vergeleken met vijftien jaar geleden is het gemiddelde bedrag 80 procent hoger. Vooral de betalingen vanuit het eigen risico, dat in 2008 is ingevoerd, en de eigen bijdragen aan langdurige zorg zijn toegenomen. Deze uitgaven stegen van gemiddeld ruim 100 euro in 2000, naar bijna 400 euro in 2015. De overige eigen uitgaven aan zorg, zoals voor tandartsen of medicijnen bij de drogist, bleven rond de 300 euro per jaar schommelen.

Aandeel eigen betalingen in totale zorguitgaven gelijk aan dat in 2000
Huishoudens betaalden in 2015 in totaal 9,7 miljard euro aan zorg en welzijn uit eigen zak, op een totaal van 90,6 miljard euro. De eigen betalingen vormden daarmee 11 procent van de totale zorguitgaven in 2015. Dat percentage is gelijk aan dat in 2000. In de tussenliggende jaren is het aandeel aanvankelijk kleiner geworden, om vanaf 2008 weer toe te nemen. In dat jaar werd het eigen risico ingevoerd. Het aandeel van de overige eigen betalingen daalde tot 2009 en bleef daarna stabiel, op ongeveer 5 procent van de zorguitgaven. Het percentage van de eigen betalingen via het verplichte eigen risico plus de eigen bijdrage langdurige zorg, is toegenomen van bijna 4 procent in 2000 tot 6 procent in 2015.

De eigen betalingen vormden in 2015 met gemiddeld 3,3 procent een wat groter deel van alle consumptieve bestedingen van huishoudens dan vijftien jaar geleden (2,3 procent).

Eigen betalingen vooral aan ziekenhuizen, specialisten en medicijnen
Van de 9,7 miljard euro aan eigen betalingen ging 20 procent naar ziekenhuizen en specialisten, en 19 procent naar aanbieders van medicijnen. Andere groepen waar relatief veel eigen betalingen heen gaan zijn overige aanbieders (zoals tandartsen), hulpmiddelen, en de ouderenzorg (via de eigen bijdragen in de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning).
Lees verder

Minder geregistreerde misdrijven en verdachten in 2015

Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald. Dit is in lijn met de daling in voorgaande jaren. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, Openbaar Ministerie en rechter toe behoren. Dit zijn slechts enkele trends uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), CBS en de Raad voor de rechtspraak.


foto: Politie

foto: Politie

Aantal misdrijven onder de miljoen
De politie registreerde in 2015 ruim 960 duizend misdrijven. In 2007 waren dat er nog 1,3 miljoen. Daarmee is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in deze periode met ruim 26 procent gedaald. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven, maar is het sterkst onder vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit aantal nam sinds 2007 met bijna de helft af. Het aantal personen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit vertoont een vergelijkbare daling. Het aantal geregistreerde misdrijven is mede afhankelijk van de opsporing van zogenoemde slachtofferloze delicten, waaronder drugshandel. Het is niet bekend welk deel van de criminaliteit niet zichtbaar is in de registraties.

Ook minder verdachten
Het totaal aantal door de politie geregistreerde verdachten daalde sinds 2007 met ruim 40 procent, van 497 duizend (2007) naar bijna 284 duizend (2015). Het gaat om 196 duizend verschillende personen. Verdachten kunnen immers binnen een jaar meerdere keren van een misdrijf verdacht worden. Het aantal minderjarige verdachten dat in een jaar minstens één keer als verdachte werd geregistreerd, daalde in deze periode met meer dan de helft, van 53 duizend (2007) naar ruim 22 duizend (2015).

Aantal behandelde zaken gedaald
De daling in het aantal verdachten zien we ook terug bij het aantal door het Openbaar Ministerie en de rechter behandelde zaken. Zo handelde het OM ruim 205 duizend zaken af in 2015, ruim een kwart minder dan in 2007. In 2015 deed de rechter bijna 103 duizend zaken af. Dit is iets meer dan in 2014, maar bijna een vijfde minder dan in 2007.

Lees verder

Sterke resultaten PostNL in vierde kwartaal

PostNL heeft afgelopen jaar een sterk vierde kwartaal gehaald. De omzet steeg licht naar 1.007 miljoen euro en er werd een kostenbesparing van 85 miljoen euro gerealiseerd. 

postnl-logo2Herna Verhagen, CEO van PostNL geeft aan dat 2015 wederom een sterk jaar was voor het bedrijf en dat men doorgaat met het waarmaken van beloftes. “We hebben ons vermogen om onze organisatie aan te passen aan de veranderende omgeving bewezen. Het onderliggend cash bedrijfsresultaat over het hele boekjaar was €303 miljoen, net boven het midden van onze eerdere verwachtingen. Dit sterke resultaat droeg bij aan de verbetering van onze nettokaspositie en de nettoschuld en versterkte onze vermogenspositie. We blijven er naar streven om zo snel mogelijk dividend te betalen.” Aldus Herna Verhagen.

Naar eigen zeggen slaagde het bedrijf er in de kwaliteit in 2015 op niveau te houden en de klanttevredenheid en medewerkersbetrokkenheid te verbeteren. Voor 2016 profileert het bedrijf zich verder van de groeiende e-commerce markt door in te zetten op innovatieve en marktgerichte oplossingen. PostNL verwacht meer groei door het aantal groeiende internationale pakkettenvolumes.

“We vertrouwen erop dat we onze cash- en vermogenspositie verder kunnen verbeteren op weg naar een zo snel mogelijk herstel van dividend.” Aldus Herna Verhagen.

Meer cijfers

Jan Starke is ‘Veendammer van het Jaar 2015’!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis in Veendam is de  ‘Veendammer van het Jaar 2015’ bekend gemaakt. De keuze van de jury, onder voorzitterschap van Ankie Beenen, is dit jaar gevallen op Jan Starke.

Veendammer van het Jaar 2015’

Veendammer van het Jaar 2015’

Huis voor de Kunst
Onze Veendammer van het Jaar 2015 is iemand die op een bijzondere wijze heeft gezorgd voor een mooi stukje promotie voor Veendam, Groningen en het Noorden. Vanaf zijn twintigste verzamelde hij werken van uiteenlopende schilders. Door de jaren heen ontstond er een grote collectie aan schilderijen en beelden. Die groeiende collectie maakte dat hij veel werken op zolder neer moest zetten en dat was hem een doorn in het oog. Hij verzamelde een aantal specialisten om zich heen en ontwikkelde een plan om een speciaal huis voor zijn kunstverzameling te bouwen. Zo ontstond Het Huis van de Kunst aan de Stationsstraat.

Het Huis voor de Kunst had vorig jaar acht afleveringen lang een prominente plek in het RTL4 programma ‘Life is beautiful’. Per keer werden kunstenaars uit het Noorden belicht in hun eigen atelier. Huis voor de Kunst geniet inmiddels regionaal, nationaal en internationale bekendheid.

Ook wil Jan Starke zijn passie voor schilderijen en beelden graag met anderen delen, aan een breed publiek tonen en ontmoetingen arrangeren tussen bijvoorbeeld kunst, cabaret en muziek. Dit kan variëren van een individuele liefhebber, verzamelaar of poten­tiële koper tot een bedrijf, organisatie of een schoolklas. Ook biedt het huis voor de kunst kansen voor aanstormend talent uit de regio. Daarnaast organiseert hij samen met het Veenkoloniaal Symfonie Orkest kamermuziekconcerten.

Jan Starke heeft zich op verschillende gebieden verdienstelijk gemaakt voor de Veendammer Samenleving en daarvoor aanzien en bekendheid geniet. De jury was onder de indruk en heeft daarom de eretitel ‘Veendammer van het Jaar 2015’ uitgereikt aan Jan Starke.

Laatste stemweek Groninger Sportverkiezing 2015

Iedereen in de provincie Groningen kan nog tot en met 29 februari stemmen op de Sporter en de Sportploeg van het jaar 2015. Voor de Sportcoach van het jaar 2015 kan het Groninger publiek zelf een coach nomineren. De provinciale Sportverkiezing vindt plaats op maandag 14 maart bij het Alfa-college in Groningen. Daarbij staan het uitreiken van de sportprijzen en het eren van de sporters centraal.

medailleVoor de topsporters zijn de genomineerden:
Sporter Sportploeg
– Jur Vrieling, hippische sport (springen) – FC Groningen, voetbal
– Joris Pijs, roeien – Donar, basketbal
– Thijmen Kupers, atletiek (middellange afstand) – Abiant Lycurgus, volleybal

Het Groninger publiek kan tot en met 29 februari stemmen op de categorieën Sporter en Sportploeg via www.sportpleingroningen.nl/sportverkiezing.

Sportcoach
De stimuleringsprijs Sportcoach van het jaar 2015 is beschikbaar voor de coach die zich op een onderscheidende manier inzet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Via www.sportpleingroningen/sportverkiezing kan het Groninger publiek kandidaten voordragen. De selectiecommissie heeft criteria opgesteld, bijvoorbeeld over innovatie en samenwerking met onderwijs. Op basis daarvan kiest de commissie welke drie sportcoaches zich op 14 maart tijdens de Sportverkiezing mogen presenteren aan het aanwezige publiek. Dat publiek kiest ter plekke welke sportcoach wint.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016