Tag: 380 kV

Door Kamp aangewezen tracé voor 380 kV hoogspanning Eemshaven-Stad achterhaald

Veertien bewoners- en maatschappelijke organisaties roepen minister Kamp op om samen met betrokkenen een nieuw tracé te ontwikkelen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Groningen stad. Het door de minister aangewezen tracé is volkomen achterhaald en zeer schadelijk voor landschap, natuur, cultuurhistorische waarden en leefbaarheid in het gebied. Groningen verdient beter!

hoogspanningDoor de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales en windparken moet er een 380 kV hoogspanningsverbinding worden aangelegd van de Eemshaven naar het industrieterrein Vierlaten in Groningen. Bij de ontwikkeling van het plan in 2008 is bedacht die verbinding zo veel mogelijk naast de bestaande masten te plaatsen om zo een extra doorsnijding van het landschap te voorkomen. Maar inmiddels is duidelijk dat de oude verbinding gesloopt wordt als de nieuwe gereed is: bundeling van beide tracés is niet meer aan de orde.

Huidig tracé
Daarmee ontstaat ruimte om naar de best mogelijke route voor de hoogspanningsverbinding te zoeken. Volgens veertien organisaties in de provincie Groningen is dat zeker niet het huidige tracé: dwars door het kwetsbare wierdenlandschap, nationaal landschap Middag Humsterland, langs eeuwenoude gebouwen en door gebieden van belang voor trek- en weidevogels.

Hekwerk
TenneT wil een dubbele rij massieve masten plaatsen van 3-4 meter breed en 53-60 meter hoog (ter vergelijking: de Martinitoren is bijna 97 meter hoog), 27 meter in de breedte naast elkaar en 350 meter uit elkaar, waaraan een flinke bundel draden boven elkaar hangt die een langgerekt gordijn vormen. Een groot hekwerk dus, van de Eemshaven naar de stad.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016