Tag: 50PLUS

Verkiezingsdebatten, niets nieuws onder de zon

Eigenlijk is het toch wel weer grappig om na een paar jaar weer een verkiezingsdebat te volgen van een paar personen die er in getraind zijn om niets fout te zeggen of geen toezeggingen te doen. Het is lekker omdat je er niets mee moet en er alleen maar iets van kan vinden. Het verkiezingsdebat zelf heeft inhoudelijk geen enkele toegevoegde waarde voor de kiezer.


Henk Krol (foto: Mike Tomale)

Vroeger durfden staatsleden en politici keiharde beloften en toezeggingen te doen aan de kiezer of de achterban. Konden ze dat niet waarmaken, werden ze er later op afgerekend en stapten ze netjes op. Later kwamen de zogenaamde breekpunten. Als voorbeeld het breekpunt van de PVV in 2010 om de AOW-leeftijd niet te verhogen, wat bij deelname als gedoogpartner van VVD en CDA meteen werd vergeten. Geert Wilders nuanceerde het voorval en gaf aan dat het slechts het enige breekpunt van de partij was. Je kunt dus een politicus afwijzen of veroordelen om wat hij heeft beloofd (breekpunt) en niet is nagekomen (kiezersbedrog) of het simpelweg accepteren en verder kijken of de overige onderdelen van het partijprogramma wel aan bod komen.

Maar daar hebben onze hedendaagse politici wel van geleerd, want de breekpunten zijn daarna niet meer genoemd omdat politici – zoals ze zelf zeggen – geen beloften willen maken die ze niet kunnen houden. Verantwoording wordt afgelegd bij de partij en niet meer bij de kiezers. Maar er is blijkbaar toch een uitzondering op de regel, want Henk Krol van 50PLUS durft wel toezeggingen te doen. 50PLUS was in eerste instantie niet eens uitgenodigd voor het debat in Groningen waarop samenwerkingsverband van Drenthe, Groningen en Friesland (SNN) en de mediaomroepen met elkaar om tafel moesten, want de media wilde 50PLUS er wel bij hebben.

Henk Krol gaf tijdens het eerste verkiezingsdebat in Groningen aan dat als zijn partij kan deelnemen aan de regering er een parlementaire enquête komt over de gaswinning, een onderwerp waar het grootste deel van de Tweede Kamer niets voor voelt. Ook Loppersum Vooruit pleit voor een parlementaire enquête en Freek de Jonge hoopt met zijn petitie ook het een ander aan onderzoek teweeg te brengen om de verwevenheid van belangen tussen overheid en bedrijfsleven te openbaren.

Lees verder

Henk Krol moet kar trekken bij Kamerverkiezingen

Henk Krol wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 opnieuw lijsttrekker voor 50PLUS als de leden de voordracht van de selectiecommissie volgen. Voor het lijsttrekkerschap heeft buiten Krol niemand zich beschikbaar gesteld als kandidaat.


foto: Sebastiaan ter Burg - Wikimedia

foto: Sebastiaan ter Burg – Wikimedia

Henk Krol is, met een korte onderbreking, al 4 jaar politiek leider van 50PLUS en fractieleider in de Tweede Kamer. De leden bepalen of Krol inderdaad de kar gaat trekken. De lijsttrekker wordt gekozen in de ledenvergadering van de partij op 8 oktober in Gooiland in Hilversum.

De selectiecommissie, bestaande uit partijvoorzitter en senator Jan Nagel, Eerste Kamerlid Martin van Rooijen en voormalig Tweede Kamerfractievoorzitter Martine Baay, heeft uitvoerig met Henk Krol gesproken.

Wat de kandidatuur van Henk Krol betreft meent de commissie dat hij aan alle eisen ruimschoots voldoet. Hij geniet grote bekendheid ook buiten de partij en heeft een grote parlementaire ervaring. In debatten heeft hij getoond zich te kunnen meten met andere politieke kopstukken.

Inmiddels staat de partij 50PLUS op 6 à 7 zetels, wat naar de mening van de commissie voor een belangrijk deel de verdienste is van de huidige politieke leider. De commissie acht hem een uitstekende kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

Paarse Zaterdag van 50PLUS in Stadskanaal groot succes!

De partijleden van 50Plus  Groningen gingen afgelopen zaterdag met passanten in het centrum van Stadskanaal in gesprek over wat wat zij belangrijk vinden om hoog op de politieke ladder van 50PLUS Groningen te plaatsen. Dit in de aanloop naar de Tweede Kamer Verkiezingen van 2017 én de Gemeenteraadsverkiezingen waar de partij hoogstwaarschijnlijk aan mee zal doen in de nieuw te vormen Gemeente.
19d4f26d-53e0-4c45-8a6d-3a774c6ff280Aan de hand van vier speelkaarten, met daarop steeds weer een andere stelling, werden de deelnemers gevraagd de kaarten in volgorde van belangrijkheid op elkaar te leggen. Zorg en pensioenen scoorden ’t hoogst maar goede 3e was de stelling om geen windmolens toe te staan in de regio.
De mensen hebben (letterlijk!) geen idee wat hen straks boven het hoofd hangt. Als je de ‘art impressions’ ziet op het internet, dan is het zelfs denkbaar dat de mensen in het centrum van Stadskanaal en Musselkanaal straks de 200 meter hoge torens zullen zien draaien. Nog afgezien van de mensen die ze bijna in de achtertuin hebben staan. Let wel, je hebt het dan over meer dan twee keer de hoogte van de Martinitoren!
De partij zal zich ook tijdens de inspraakavonden uitspreken tegen windmolens en daarbij vooral ingaan op de psychologische effecten. De voornaamste daarvan mag niet onvermeld blijven: Een laagfrequentie geluid is voor korte tijd niet hinderlijk. Maar wat als dit geluid continu in een niet-aflatend ritme en dag in dag uit door de psyche wordt opgepikt? Een druppel water die een aantal keren op je hoofd valt, zal niet storen, maar het wordt heel andere koek als diezelfde druppel de hele dag door in hetzelfde ritme blijft neerkomen. Je wordt uiteindelijk knettergek. Daarvan getuigen inmiddels heel veel mensen op andere plekken in de wereld die omringd zijn door windmolens. De druppelstraf is een beproefde martelmethode uit de middeleeuwen. De tijd is bij minister Kamp kennelijk stil blijven staan.

Elke laatste zaterdag paarse actiedag van 50PLUS

Het hoofdbestuur van 50PLUS heeft besloten elke laatste zaterdag van de maand als paarse zaterdag actiedag uit te roepen.  Op deze dagen voeren leden  van 50PLUS acties om  nieuwe leden te werven voor de partij.

Actiedag1

foto: 50plus

foto: 50plus

foto: 50plus

Dit vanuit de gedachte dat wil 50PLUS als politieke partij in 2017 met meer zetels in de Tweede Kamer komen om zo een vuist te maken tegen het plukken van ouderen, elke steun nodig is.

De afgelopen jaren hebben ouderen het meest van iedereen moeten inleveren. Bovendien valt in de media te vernemen dat de pensioenen opnieuw onder druk staan en dat ze in 2017 zelfs omlaag gaan. Er is maar één partij die zich hierover echt boos maakt en dat is 50PLUS. Niet werkende ouderen en gepensioneerden raken steeds verder achterop. Maar 50PLUS vindt dat het genoeg is geweest. De partij eist het stoppen van het plukken van de ouderen.

Die eis kwam ook nadrukkelijk naar voren op de eerste paarse actiedag, die zaterdag 26 maart werd gehouden. Daarbij was Henk Krol, partijleider van 50PLUS en Tweede Kamerlid voor de partij, nadrukkelijk aanwezig. Leden en sympathisanten van 50PLUS (familie, vrienden, kennissen, collega’s, buren en sportgenoten) vroegen op die paarse zaterdag aandacht voor de ouderen binnen onze samenleving.

Er moet iets worden gedaan aan werkgelegenheid, betaalbare zorg, de koopkracht van ouderen en uiteraard de pensioenen. Ook werden formulieren uitgereikt om lid te kunnen worden van 50PLUS. Dat formulier is ook HIER te vinden om door te sturen aan familieleden, vrienden, kennissen en buren.

Hoe meer leden, hoe groter de kans op een klinkend resultaat voor 50PLUS bij de verkiezingen in 2017 voor de Tweede Kamer. Strijd mee voor een goed pensioen, menselijke zorg en meer kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen, is de leuze waarmee 50PLUS de bevolking aanspoort.

 

Waterschapsbelasting moet eerlijker, vindt 50PLUS

50PLUS in de Tweede Kamer wil een eerlijker systeem voor het berekenen van kosten van waterzuivering. Bij een onafhankelijk onderzoek hiervoor moet de mogelijkheid van belasten op basis van verbruikt water of belasten op basis van het daadwerkelijke aantal personen per huishouden betrokken worden.

Head shower50PLUS vindt dat de kosten van de waterzuivering eerlijker verdeeld moeten worden. Het berekenen van de kosten van waterzuivering op basis van daadwerkelijk verbruik motiveert ook tot zuinig gebruik van drinkwater, stelt 50PLUS.

De 50PLUS-fractie staat ook kritisch tegenover de forse verschillen tussen de tarieven van de diverse waterschappen. Zij heeft daarover op 7 maart vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

De waterschapsbelasting voor burgers wordt berekend in vervuilingseenheden. Een éénpersoonshuishouden wordt aangeslagen voor 1 vervuilingseenheid. Een tweepersoons huishouden echter krijgt een belastingaanslag voor 3 (drie) vervuilingseenheden, net zoals huishoudens met bijvoorbeeld 6 personen. 50PLUS vindt dat niet eerlijk. Een vervuilingseenheid is immers gebaseerd op een gemiddelde vervuiling per persoon. De politieke partij heeft minister Melanie Schultz van Haegen gevraagd onderzoek te doen naar een eerlijker systeem.

50PLUS – dat vertegenwoordigd is in 17 van de 22 waterschappen in Nederland – staat ook kritisch tegenover de forse en groeiende tariefverschillen tussen de diverse waterschappen. Het onderscheid tussen het laagste en hoogste tarief is in 2016 opgelopen tot liefst € 47,86 per vervuilingseenheid. In het ene waterschap daalt de belastingdruk voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 200.000 euro met 1,1 procent, in een ander waterschap stijgt dat met 3,2 procent.

error: © Groninger Krant 2016