Tag: 55-plussers

55-plussers minder snel aan de slag dan jongere groepen

Steeds meer werklozen vinden een baan. In de leeftijdsgroep van 15 tot 35 jaar gaan werklozen het vaakst binnen drie maanden aan de slag. Daar staat tegenover dat baanverlies in die groep ook het meest voorkomt. Werkloze 55-plussers komen nog altijd minder snel aan werk dan andere leeftijdsgroepen. Zij zijn naar verhouding vaak langdurig werkloos. Dit meldt het CBS op grond van de nieuwste cijfers.


Elk kwartaal meet het CBS hoeveel mensen die werkloos waren een baan hebben gevonden (baanvinders) en hoeveel werkenden er werkloos zijn geworden (baanverliezers). In 2016 had 7 procent van de werkloze 55-plussers een kwartaal later een baan. Dat is meer dan in de jaren daarvoor, maar het aandeel blijft achter bij dat in de jongere groepen.

Van de werkloze 55-plussers zijn er naar verhouding veel langdurig werkloos. In 2016 hadden bijna zeven op de tien meer dan een jaar geen werk. Ter vergelijking: onder 15- tot 35-jarigen waren dat er bijna twee op de tien en onder 35- tot 55-jarigen bijna vijf op de tien.
Werklozen van 15 tot 35 jaar vonden in 2016 het vaakst binnen drie maanden werk, één op de drie. Bij 35-tot 55-jarigen was dit bijna een op de vijf.

Baanverlies afgenomen
In 2016 waren er bijna 8,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar met werk. Daarvan werden er door het jaar heen gemiddeld 90 duizend van het ene kwartaal op het andere werkloos.
Dat kwam het vaakst voor onder 15- tot 35-jarigen, waar gemiddeld 1,7 procent zijn baan verloor. Zowel bij 35- tot 55-jarigen als bij 55-plussers ligt dit percentage ongeveer de helft lager. Na 2008 werd zowel jong als oud getroffen door meer baanverlies, sinds 2014 neemt dit voor beide groepen weer af.

Lees verder

Langdurige werkloosheid daalt, ook onder 55-plussers

De langdurige werkloosheid in 2016 is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is de eerste daling van de langdurige werkloosheid sinds 2009. Ook onder 55-plussers nam het aantal langdurig werklozen af, al was de daling minder dan bij de jongere leeftijdsgroepen. Dit meldt het CBS.


Na zes jaren stijging daalde het aantal langdurig werklozen in 2016 naar 216 duizend. In 2015 waren er nog 259 duizend langdurig werklozen. Voor de leeftijdsgroepen onder de 55 jaar was een jaar eerder al een kleine daling ingezet. Onder 55-plussers nam toen het aantal langdurig werklozen nog met 12 duizend toe tot 88 duizend. Dit beeld is bekend uit de vorige periode met oplopende werkloosheid, ruim tien jaar geleden. Ook toen bleef het aantal langdurig werkloze ouderen lang groeien. Een verschil met toen is dat er nu in verhouding meer langdurig werklozen ouder zijn dan 55 jaar. In de andere leeftijdsgroepen was de toename de afgelopen jaren minder groot.

Iemand is langdurig werkloos als hij of zij 12 maanden of meer geen betaald werk heeft gehad, maar wel recent naar werk heeft gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar is.

Daling werkloosheid 55-plus-mannen
Ook de totale werkloosheid onder 55-plussers – dus kort en langdurig – begon een jaar later te dalen dan bij de jongere leeftijdsgroepen. De toename van de werkloosheid bij ouderen begon echter ook een jaar later, in 2010 in plaats van in 2009, dan bij de andere groepen.
Onder 55-plus-mannen daalde de werkloosheid in 2016, maar bij vrouwen uit de leeftijdsgroep was er nog een toename. Daar staat tegenover dat de toename in de periode 2010-2015 ook groter was bij mannen dan bij vrouwen.
Onder vrouwen van 55-plus groeide de werkloosheid in de periode 2010-2015 minder sterk dan bij de mannen.

Lees verder

Werkloosheid daalt onder 55-plussers

Sinds begin 2016 is de werkloosheid onder 55-plussers lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was 7,4 procent werkloos tegen 7,9 procent in het zelfde kwartaal vorig jaar. De beroepsbevolking in deze groep groeide, maar het aantal werkenden steeg meer. Wel was nog steeds bijna 70 procent van deze werkloze 55-plussers al 12 maanden of langer op zoek naar werk. Dat meldt CBS.


Het tweede kwartaal van dit jaar telde 557 duizend werklozen. Dat zijn er 58 duizend minder dan een jaar geleden. Het aantal langdurig werklozen daalde in die periode met 35 duizend naar 235 duizend. Hiermee zijn iets meer dan vier op de tien werklozen 12 maanden of langer op zoek naar werk.
In het tweede kwartaal waren 300 duizend personen korter dan 12 maanden werkloos. Dat zijn er 22 duizend minder dan een jaar geleden.

Werkloosheid 55-plussers daalt tweede kwartaal op rij

Sinds het derde kwartaal van 2014 is de werkloosheid in elk kwartaal lager dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Bij 55-plussers was dit voor het eerst het geval in het eerste kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal was 7,4 procent van de beroepsbevolking van 55 tot 75 jaar werkloos, tegenover 7,9 procent een jaar eerder.

Lees verder

Vakantie belangrijkste online aankoop van 55-plussers

Voor 55-plussers zijn vakanties het belangrijkste product dat ze online kopen. Gemiddeld over alle leeftijdsgroepen komen vakanties op de derde plek, na kaartjes voor evenementen en kleding of sportartikelen. Zeven op de tien Nederlanders hadden in 2015 naar eigen zeggen het afgelopen jaar ten minste een keer wat online gekocht. Dat meldt CBS.


Vier op de tien boekten een vakantie
In 2015 zei 40 procent van de volwassenen wel eens een vakantie geboekt te hebben via internet. In 2012 was dat nog 34 procent. Bij de oudste leeftijdsgroep verdubbelde het percentage onlineboekers tot 7, bij de 65- tot 75-jarigen nam het toe tot 25. Bij de jongere leeftijden ligt dat percentage nog hoger, met als uitschieter de 25- tot 35-jarigen.

 

Start nieuwe beweeggroep voor 55-plussers

SV Veendam Gymnastiek start in samenwerking met Team Sport van de gemeente Veendam een nieuwe beweeggroep voor actieve 55-plussers. De lessen vinden plaats in de Parkstadhal op de woensdagmorgen van 8.30 uur tot 9.30 uur, waarna gezamenlijk koffie gedronken wordt. De eerste les is op woensdag 3 september.

O_941c87220fDe nieuwe beweeggroep kan van start, omdat vanuit de projecten ‘Gezond en Fit ouder worden’ van de gemeente belangstelling is om door te gaan met bewegen. De lessen zijn voor zowel mannen als vrouwen. Conditietraining, spiertraining en sport en spel; alles komt aan bod.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016