Tag: 75-plussers

75-plussers sterkst groeiende groep internetters

Vooral onder 75-plussers is de toegang tot en het gebruik van internet toegenomen. In 2016 kon 60 procent van de 75-plussers thuis het internet op, en de helft maakte er ook gebruik van. Vier jaar eerder was dat in beide gevallen nog iets meer dan 40 procent. Bij de 65- tot 75-jarigen groeiden internettoegang en -gebruik tegelijkertijd minder snel. Van alle inwoners heeft 94 procent van de inwoners van Nederland thuis toegang tot internet en maakt 92 procent er gebruik van. Dit meldt CBS


Meer 75-plussers kwamen in het bezit van een tablet of smartphone, 30 procent van de Nederlanders in deze leeftijdscategorie beschikte er in 2016 over. Drie jaar eerder had nog maar 10 procent een tablet en 5 procent een smartphone ter beschikking.
Ook onder 65- tot 75-jarigen is het tablet- en smartphonebezit in dezelfde periode ruim verdubbeld. Het tabletbezit onder de ouderen in deze leeftijdscategorie groeide tussen 2012 en 2016 van 28 naar 60 procent, het bezit van smartphones nam tegelijkertijd toe van 24 naar 65 procent.

PC, laptop en tablet even vaak gebruikt voor toegang internet onder 75-plussers
75-plussers gebruikten de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek even vaak een PC, laptop of tablet om het internet op te gaan en minder vaak een smartphone. 65- tot 75-jarigen maakten vaker gebruik van een laptop dan van andere apparaten, de overige leeftijdsgroepen geven de voorkeur aan smartphone of laptop.
De helft van de 75-plussers gebruikte maar één apparaat (een PC, een laptop, een tablet of een smartphone) om te internetten. Onder de 65 tot 75-jarigen was dat een kwart en bij de overige leeftijdsgroepen slechts 7 procent.

Internet vooral gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails en telebankieren
Internetgebruikers van 75 jaar of ouder zeggen in bijna 9 op de 10 gevallen het internet te gebruiken voor het versturen en ontvangen van e-mails. Rond 70 procent geeft aan het internet in te zetten voor het zoeken van informatie over goederen of diensten en telebankieren. Rond 60 procent doet online aankopen en zoekt naar informatie over gezondheid.

Lees verder

Bijna helft 75-plussers heeft autorijbewijs

Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft 49 procent een autorijbewijs. Dat percentage is een stuk lager dan bij 60- tot 75-jarigen, van wie 84 procent in het bezit is van een rijbewijs. Met bijna 90 procent is het autorijbewijsbezit het hoogst onder veertigers en vijftigers. Dat meldt CBS.


foto: Fotolia

foto: Fotolia

Op 1 januari 2016 waren er bijna 11 miljoen Nederlanders met een autorijbewijs. Onder hen waren 645 duizend rijbewijsbezitters van 75 jaar of ouder, minder dan 6 procent van het totaal aantal mensen met een rijbewijs. Het aantal 75-plussers met een rijbewijs is de afgelopen jaren toegenomen. Dat komt deels doordat er meer ouderen zijn, maar ook het percentage met een rijbewijs is gestegen. In 2014 had 45 procent een rijbewijs, begin dit jaar 49 procent.

Automobilisten en motorrijders vanaf 75 jaar moeten zich elke vijf jaar medisch laten keuren voor verlenging van hun rijbewijs. In 2014 is deze keuringsleeftijd verhoogd van 70 naar 75 jaar.

Autobezit 75-plussers neemt toe
Van de 75-plussers met een autorijbewijs is drie kwart in het bezit van minstens één auto. Het autobezit van 75-plussers is toegenomen. Ze bezitten vaker een auto dan jongeren (18 tot 25 jaar) maar minder vaak dan personen van 25 tot 75. Bijna 8 procent van de 75-plussers heeft een motorrijbewijs, van wie bijna 5 procent zelf een motor heeft.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016