Tag: A-Huis

SP: “Blijf onderdak bieden aan dak- en thuislozen”

Het verdwijnen van circa 60 plekken in de dak- en thuislozenopvang in Groningen is voor de SP-gemeenteraadsfractie onacceptabel. In de toekomstige plannen van Stichting Het Kopland, de organisatie die de dak- en thuislozen opvangen, worden opvangvoorzieningen zoals de nachtopvang het A-Huis en de zwerfjongerenopvang het Hoendiephuis gesloten. Daarnaast vindt de SP het onacceptabel dat dergelijke ingrijpende beslissingen door het college van B&W worden genomen zonder dat de gemeenteraad hierover geraadpleegd wordt.

SP-Logo“Al jaren zijn de bestaande opvangplekken volledig bezet. De halvering van het aantal plaatsen zal leiden tot menselijke drama’s op straat. Zonder zekerheid van een veilig onderkomen, zonder geld, slechte gezondheid en veelal psychisch verward leiden deze mensen een marginaal bestaan. Deze mensen moeten wij als Groninger samenleving blijven voorzien in hun primaire levensbehoeften zoals een dak boven hun hoofd”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Stichting Het Kopland wordt gedeeltelijk gefinancierd door de gemeente Groningen die verantwoordelijk is voor voldoende en goede opvang voor de hele provincie Groningen. Eén van de plannen van Stichting Het Kopland is om meer aandacht te besteden aan preventie en intensievere begeleiding en ondersteuning. Volgens de SP-fractie is hier niets mis mee, maar mag dit niet ten koste gaan van de kerntaak: het bieden van onderdak aan dak- en thuislozen.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016