Tag: A7

Partijen slaan handen ineen om onveiligheid op A7 aan te pakken

Na een succesvolle samenwerking in onder meer 2012, waarin het project A7Veilig is opgezet, gaan de politie, het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat in Noord-Nederland wederom extra aandacht geven aan de Rijksweg A7 in Groningen en Friesland. Dit keer staat het thema ‘aandacht op de weg’ centraal. Veel ongevallen op de Rijksweg A7 worden namelijk veroorzaakt doordat bestuurders afgeleid zijn achter het stuur. Onder het motto ‘A7? Attent!’ voeren de partijen campagne om het aantal ongevallen terug te dringen. Met voorlichting en politiecontroles wordt veilig verkeersgedrag gestimuleerd.


Een stuk van de A7 (foto: Mike Tomale)

Ook de weggebruiker zelf valt het op: afleiding door social media is één van de vijftien punten waar veel leden van het publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland hun zorgen over uiten. De ongevallen en de zorgen die daarover geuit zijn door verschillende gemeenten, zijn voor de politie aanleiding om een kortdurend offensief te starten waarin intensief gecontroleerd wordt op de A7. Rijkswaterstaat ondersteunt deze handhaving met voorlichting. Doel van de controles en de extra voorlichting is om veilig verkeersgedrag te stimuleren en daarmee het aantal ongevallen op de A7 terug te dringen.

A7? Attent!
Onder het motto ‘A7? Attent!’ worden weggebruikers gewezen op veilig verkeersgedrag. Een motto met een dubbele betekenis: aan de ene kant staat ‘attent’ voor attentie, ergens aandacht voor hebben. Weggebruikers worden dus opgeroepen hun aandacht bij het verkeer te houden. Aan de andere kant staat ‘attent’ voor behulpzaam en vriendelijk omgaan met medeweggebruikers. Politie en Rijkswaterstaat roepen verkeersdeelnemers op de A7 dus ook op om zich sociaal in het verkeer te gedragen, dus verkeersdeelnemer te zijn met oog voor de medeweggebruikers. Kortom: als we allemaal attent zijn in het verkeer, en zowel de aandacht op de weg houden als vriendelijk omgaan met medeweggebruikers, komen we veilig thuis. De boodschap ‘A7? Attent!’ wordt onder andere verspreid via rijkswegennoord.nl, facebook.com/rijkswegennoord en twitter.com/RijkswegenN.

Lees verder

Verkeersongelukken, mogelijk door gladheid

De politie meldt via Twitter dat er de afgelopen acht uur in Groningen drie ongelukken zijn gebeurd waarbij gladheid mogelijk een rol heeft gespeeld. Onder andere vanochtend een auto te water in Zuidhorn. 


Op de A7 bij Scheemda zijn meerdere auto’s van de weg geraakt, vermoedelijk door de gladheid. Een van de betrokkenen is hierbij licht gewond geraakt.

Faunatunnels optie voor veilige oversteek voor dieren op A28 en A7

Er zijn allerlei oplossingen mogelijk om te voorkomen dat er nog meer otters en bevers op de A28 en de A7 worden doodgereden. De kosten hiervoor bedragen 4 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek op initiatief van de provincie Groningen over hoe met name de A28 beter passeerbaar kan worden gemaakt voor dieren. De vraag was welke maatregelen nodig zijn om minder wildslachtoffers te krijgen. Het rapport is gepresenteerd aan de provincies Groningen en Drenthe, Rijkswaterstaat en natuur- en milieuorganisaties.


foto: Fotolia

foto: Fotolia

Overstekende dieren
Het gaat niet alleen om de otter en de bever. Ook soorten als de waterspitsmuis, ringslang, heikikker, poelkikker, das, wezel, hermelijn, boommarter en ree willen de A28 over, zeker als natuurgebieden in Drenthe en Groningen zich in de toekomst nog beter ontwikkelen.

Barrière
De A28 ligt als een barrière in de grote natuurgebieden ten westen, ten zuiden en ten oosten van Groningen. Gebieden zoals De Onlanden, het beekdal van de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeer zijn door ecologische verbindingen onderling aan elkaar verbonden. De natuurgebieden worden daardoor niet alleen beter bereikbaar voor de dieren, maar diersoorten kunnen zich ook beter verplaatsen om te eten en zich te voort te planten.

Otters
De Onlanden zijn inmiddels een goed leefgebied voor otters. In het Zuidlaardermeergebied zijn net jonge otters geboren. Daar leven ook bevers, die het daar en in de Drentsche Aa steeds beter doen. Jongen van deze soorten verplaatsen zich over grote afstanden om nieuwe leefgebieden te vinden, maar lopen zich nu soms dood op de A28.

Lees verder

Gewonden na ernstig verkeersongeval

Bij een verkeersongeval op de A7 bij Leek zijn maandagavond drie personen gewond geraakt. Een 29-jarige inwoner van de gemeente Grootegast werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval waren vier auto’s betrokken.


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

Een 49-jarige automobilist uit Zaandijk verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur. Drie andere voertuigen raakten als gevolg daarvan bij het ongeval betrokken. De 29-jarige automobilist uit de gemeente Grootegast slingerde door het ongeval uit zijn auto en kwam op het wegdek terecht. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend. Hij werd niet door het overige verkeer aangereden. Zijn auto kwam in een naastgelegen sloot tot stilstand.

Naast de eerder genoemde automobilisten waren ook twee bestuurders uit Marum (man, 56 jaar) en Opeinde (vrouw, 48 jaar) betrokken. Zij werden ter plaatse aan hun verwondingen behandeld. Vanwege het ongeval werden diverse hulpverleningsdiensten ingezet. Naast de politie waren dat de brandweer, de ambulancedienst en Rijkswaterstaat. Als gevolg van het ongeval was de snelweg enkele uren afgesloten. De politie doet nader onderzoek naar het incident.

Das beter beschermd bij klaverblad Zuidbroek

In de buurt van het klaverblad bij Zuidbroek (N33/A7) zit een bewoonde dassenburcht. In opdracht van de provincie Groningen brengt Rijkswaterstaat een aantal rasters aan om te voorkomen dat er nog meer dassen door het verkeer worden doodgereden. Het blijft niet bij het aanleggen van rasters. Ook een bestaande faunabuis die onder de A7 loopt wordt hersteld.


Badger in green grass.Groei dassenpopulatie
Naar verwachting zal de dassenpopulatie in deze burcht in de toekomst groeien door de komst van zwervende dassen vanuit het beekdal van de Hunze. Afhankelijk van de ontwikkelingen wil de provincie bekijken of er ook onder het tracé N33-midden nog een dassentunnel nodig is.

Faunapassage A28
Over de faunapassage onder de A28, ter hoogte van de onderdoorgang van de Drentsche Aa, is nog geen besluit genomen. Een verkenning van wat er moet gebeuren om het aantal wildslachtoffers op het traject Groningen-Zuid en De Punt te verminderen is bijna afgerond.

Financiering
De betrokken natuurorganisaties, gemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie Drenthe steunen de voorgestelde maatregelen. Dit najaar bespreekt de provincie met hen de financiering van de benodigde faunapassages en rasters en de volgorde van aanleg.

error: © Groninger Krant 2016