Tag: Aad van der Drift

Valentijnstaart D66 voor Jeugdsoos Eagle

De Valentijnstaart, die de Winsumse D66-afdeling jaarlijks op of rond 14 februari brengt naar een groep mensen, die zich verdienstelijk maakt voor de samenleving, ging deze keer naar de vrijwilligers van Jeugdsoos Eagle, die met hulp van 80 vrijwilligers geheel werd verbouwd. Het gaat hierbij dan ook om een prachtig voorbeeld van doorzettingsvermogen en zelfwerkzaamheid door een grote groep jongeren. Ook bij de Provincie Groningen was dat opgemerkt. De Eagle ontving in december 2013 een Provinciale aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers op het gebied van jeugd. Het gaat hier om een prijs, waarmee de Provincie haar waardering laat blijken voor het vrijwilligerswerk in Stad en Ommeland.

bafloOp het moment dat de Winsumse D66 delegatie, bestaande uit fractievoorzitter Aad van der Drift en lijsttrekker Rolf Prummel donderdag 20 februari arriveren, is het al één en al bedrijvigheid in de soos. Een aantal meiden speelt in een hoek met een spelcomputer en achter de bar staan twee jongelieden, die hun uiterste best doen om het gezellig te maken. Het bestuur van Jeugdsoos Eagle, bestaande uit Marlies Bregman (secretaris), Steven van der Veeke (voorzitter) en Remco Groot (penningmeester) verwelkomt Van der Drift en Prummel.

De secretaris vertelt dat ze niet meer lang bestuursleden zullen zijn. Ze hebben de kar gedurende lange tijd getrokken. Het is nu tijd dat anderen het stokje overnemen. Het was overigens wel een leerzame tijd, vertelt ze verder. ‘Ik heb eigenlijk twee linkerhanden, maar door te proberen en te doen, kan ik zo langzamerhand heel aardig kitten en plamuren.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016