Tag: Aanbestedingsprocedures

PvdA verwijt SP verkiezingsbelofte te hebben gebroken

Op de website van de Jonge Socialisten Groningen schreef Reinder Reinders (Vice-voorzitter) afgelopen vrijdag een stuk waarin hij de SP verwijt de verkiezingsbelofte te breken door nu een college te vormen in de Staten met rechtse partijen als CDA en D66.

sandrabeckermanspSandra Beckerman een dag voor de verkiezingen ‘Groningen kiest al decennia links, maar kreeg keer op keer rechtse colleges voor de kiezen. Met de SP als grootste worden andere partijen gedwongen naar links te kijken. Na jaren liberale afbraak is het tijd voor sociale opbouw.’

Een paar dagen later kwam de reactie van Rood Groningen. Siewert Olthof schreef dat de rozen zuur zijn bij de PvdA nu ze niet in het college van PS komen. “Links zijn moet je niet alleen zijn in woorden maar ook in daden”, geeft Olthof aan. Hij hoopt op een radicale ruk naar links.

 

‘Wet markt en overheid nú aanscherpen’

Minister Kamp van Economische Zaken moet de Wet markt en overheid aanscherpen, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die concludeert dat bedrijven veel activiteiten van gemeenten die zijn toegestaan volgens de wet, toch vaak als oneerlijke concurrentie beschouwen.
parkeergarage_boterdiepNiet zuiver
Een gemeente mag bijvoorbeeld zowel een aanbesteding uitschrijven, er als partij op inschrijven, en de beoordeling van de biedingen doen. Bedrijven vinden deze rolvermengingen ‘niet zuiver’, aldus de ACM. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het daarmee eens.

Algemeen belang
Als gemeenten bepaalde activiteiten als ‘algemeen belang’ bestempelen, is de wet ook niet van toepassing. Volgens de ACM hebben de meeste gemeenten sportaccommodaties en parkeergarages onder die noemer geschoven. Op deze manier wordt de werking van de wet uitgehold, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees verder

Aanbestedings-procedures en bevorderen werkgelegenheid

Binnenkort zullen er grote projecten in en rondom onze stad aanbesteed worden. Te denken valt aan de aanleg van de Zuidelijke Ringweg, aanpak stationsgebied, HOV-as West en het aardbeving bestendig maken van woningen en gebouwen in onze regio. De raad van de Gemeente Groningen heeft meerdere keren aangegeven dat het heel belangrijk is dat werkzoekenden uit onze stad en regio aan deze projecten gaan deelnemen.

 De SP en de PvdA hebben geconstateerd dat bij de bouw van de energiecentrales in de Eemshaven tienduizenden werknemers zijn ingezet maar dat daar nauwelijks mensen uit onze regio bij waren betrokken. Door dubieuze praktijken via uitzendbureaus zijn de regels die in Nederland gelden inzake het arbeidsrecht met voeten getreden.

gemeentehuis_groningenGezien het feit dat het wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies nog in beide kamers behandeld dient te worden en er nog steeds geen keiharde sancties worden toegepast bij misstanden in de (onder)aanbesteding, vrezen de SP en de PvdA dat de schijnconstructies met onderaannemers / malafide uitzendbureaus wederom zullen plaatsvinden. Met als mogelijke consequentie dat werklozen uit stad en provincie weer aan de kant blijven staan. De FNV Bouw heeft in een gesprek met de PvdA en SP dit vermoeden onderschreven.

Uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt zijn niet alleen ernstige misstanden maar de aanpak hiervan is ook een voorwaarde om mensen uit onze stad en regio aan het werk te krijgen zo verklaren Wim Koks van de SP en Jan Pieter Loopstra van de PvdA.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016