Tag: aangepaste Gaswinningsplan NAM 2013

Contourenkaart in belang van NAM

De Partij voor het Noorden neemt geen enkel onderzoek van de NAM meer serieus.

PvhN-1Ieder onderzoek van de NAM is op zijn minst gekleurd of valt in het voordeel van de NAM uit. Arcadis heeft nu een onderzoek gedaan naar schades buiten de zgn. contouren in opdracht van de NAM. Arcadis die het onderzoek heeft uitgevoerd heeft 55% van de aandelen van het Centrum Veilig Wonen (CVW), en is daarmee meerderheidsaandeelhouder van het CVW.  Complete dorpen buiten de contourenlijn vallen in de toekomst buiten de boot, terwijl ze aantoonbare en ernstige schades hebben.

Het wordt volgens de Partij voor het Noorden tijd dat uitsluitend de Provincie Groningen onderzoeken laat uitvoeren door onafhankelijk bureaus die geen banden met de NAM hebben. De kosten van deze onderzoeken moet de Provincie Groningen bij de Rijksoverheid declareren.

Gemeenteraad Groningen achter voortgang zienswijze op het aangepaste Gaswinningsplan NAM 2013

In de gemeente Groningen werd gisteravond laat nog aandacht besteed aan de voortgang zienswijze op het aangepaste Gaswinningsplan NAM 2013. Dinsdag aanstaande moet het college een besluit nemen.

Vreeman_16-4-14CDA vindt dat de toon in de zienswijze van de Veiligheidsregio Groningen wel wat feller had gemogen. De raad is er niet om de overheid te dienen maar de burgers. De SP sluit zich hier bij aan met de opmerking dat het tempo niet belangrijker is dan de schadevergoedingen. PvdA wil afdwingen dat risico’s in kaart worden gebracht d.m.v. de voorgestelde zienswijze van de Veiligheidsregio.

Het domino-effect (vb. uitval stroom) moet verder uitgezocht worden vindt de Stadspartij. D66 is tevreden met de zienswijze, alleen het veiligheidsbeleid is nog onderbelicht. Student & Stad is blij met de regionale zienswijze. GroenLinks vraagt zich af hoe bewoners aan informatie komen.

De huidige bebouwing in de stad Groningen is niet nog niet aardbevingsbestendig geeft Partij voor de Dieren aan. Het is zaak scherp te blijven en investeren in duurzame energie. De risico’s zijn moeilijk in te schatten, dit bleek ook uit de expertmeeting. Aldus de ChristenUnie.

De burgemeester namens het college

Burgemeester Vreeman constateert dat de voorgestelde zienswijze bij de meeste partijen draagvlak heeft. Bedoeling is om uiteindelijk een eensgezinde zienswijze te krijgen vanuit 26 gemeenten in de provincie. Het sociaal economisch transitieproces is hierbij ook belangrijk.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016