Tag: aangifte

Stand van zaken aangifte tegen Kamp en van de Leemput

John Lanting ging vandaag naar het politiebureau in Uithuizen om eens te kijken wat er al was gebeurd met zijn aangifte tegen minister Kamp en voormalig directeur van de NAM, Bart van de Leemput.

aangifte_lanting-1aangifte_lanting-2Samen met diverse gedupeerde heeft John Lanting Bart van de Leemput en minister Henk Kamp van Economische zaken op 18 maart 2014 verantwoordelijk gesteld voor vernieling. In de tussentijd is er wel wat telefonisch contact geweest tussen gedupeerden en politie maar echt schot in de zaak kwam er niet.

Een kopie van de aangifte van Lanting is nog op het politiebureau in Uithuizen aanwezig maar van de anderen is deze kopie van de aangifte op de een of andere manier niet te vinden. De politie gaf aan dat alle aangiften bij het OM en de officier van justitie lagen.

John Lanting vertelde achteraf dat de agent met wie hij afzonderlijk had gesproken te kennen gaf dat de officier van justitie zijn specifieke casus niet herkende.

De gedupeerden krijgen als het goed is over twee weken bericht.

 

Afhandeling aangifte politie Noord-Nederland (deel 2)

Nadat we het eerste deel van dit stuk publiceerden op de Groningerkrant, afgelopen maandag 26 mei, over de afhandeling van de aangiftes bij de politie en het magere resultaat van 5% wat daadwerkelijk lijdt tot een veroordeling, gaf dit gelijk ‘reuring op Twitter’. Bastiaan Hetebrij, journalist bij het programma ‘Altijd Wat ‘ (NCRV) reageerde meteen via de website van hun programma. Wat ook door de politie Groningen werd opgemerkt, want die reageerden (@polgroningen) via Twitter door @AWmonitor door te verwijzen naar een pagina die uitleg gaf over aangiften doen.

politie-7Het onderzoek van ‘Altijd Wat Monitor’ is gebaseerd op gegevens uit het rapport ‘Prestaties in de strafketen’ van de Algemene Rekenkamer (1 oktober 2009 en 30 september 2010). Het rapport toont een beeld wat niet echt positief te noemen is. Er zijn simpelweg té veel zaken waarop gegevens niet (meer) kunnen achterhaald worden. Verder zijn er, via een speciaal opgezette website voor deze uitzending, honderden klachten binnengekomen.

Altijd Wat Monitor

Onze bevindingen wijzen uit dat spra­ke is van tekortkomingen die het optimaal presteren van de strafrechtketen belemmeren. Hoe groot de ongewenste uitstroom uit de strafrechtketen precies is, konden we niet vaststellen omdat hierover nauwelijks kwantitatieve informatie beschikbaar is.

Wat ‘Altijd Wat Monitor’ niet meenam in de desbetreffende uitzending was dat journalisten een hele dag op een politiebureau in Apeldoorn hebben meegelopen, gefilmd en geïnterviewd om te kijken hoe de prioritering bij de aangiftes werkt en hoe de sommige agenten hier tegen aankijken.

Lees verder

Afhandeling aangifte politie Noord-Nederland

Afgelopen maart zond Nederland 2 het programma ‘Altijd Wat’ (NCRV) uit. Deze specifieke aflevering ging over de afhandeling van aangiftes bij de politie. In deze uitzending kwam de politie niet zo netjes naar voren. Slechts 5% van de aangiften leidt daadwerkelijk tot een veroordeling. Dit gegeven leidt weer tot frustraties bij gedupeerden van geweldsmisdrijven of welke vormen van strafbare feiten dan ook.

politie-7Landelijk verdwijnen er ca. 50.000 aangiften achter de balie van politiebureaus. De gebruikte methodiek van het ‘plat lullen’ wordt beschreven in de brief van een klokkenluider.

Maar dit is niet de eerste keer dat aandacht wordt besteed aan aangifteafhandeling bij de Nederlandse politie. In mei 2013 verscheen op de website The Right Trace ook een uitgebreid onderzoek. Men constateerde dat de periode waarin het cijfermateriaal werd aangeleverd door de verschillende korpsen – door middel van een WOB verzoek – tot het maximale werd gerekt (3x 4 weken).

Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat hun aangifte snel en adequaat wordt opgepakt en hierover worden geïnformeerd

Deze tabel komt uit het onderzoek van The Right Place (oude indeling politiekorpsen). Als we de cijfers zo zien lijkt het alsof er niet al teveel zaken blijven liggen en dat het meeste netjes wordt weggewerkt. Toch spreekt de uitzending Altijd Wat dit tegen. Ook in het onderzoek komt niet naar voren hoeveel zaken daadwerkelijk worden afgewezen en dus niet eens op de stapel komen.

Groningen Aangiften Plankzaken (werkvoorraad)
2010 30594 10
2011 30065 85
Meetmoment 1-12-2012 368

Toch houdt het korps zo nu en dan een plankzakendag om alle achterstallige plankzaken weg te werken. Klaarblijkelijk past het niet in hun dagelijkse routine om deze zaken bij te houden.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016