Tag: aanlandplicht

Commissaris noch Raadsvoorzitter geven duidelijkheid over handhaving aanlandplicht

“Vissers mogen niet de dupe worden van tegenstrijdige regelgeving”, dat was de boodschap van europarlementariër Peter van Dalen tijdens de vergadering van de visserijcommissie in Brussel. Daar waren vandaag zowel Commissaris Vella als de Raadsvoorzitter – de Letse minister Duklav – te gast, om te praten over de zorgwekkende stand van zaken. Sinds 1 januari is het voor vissers volgens de ene wet verboden om vis terug te gooien, maar volgens een andere wet ook verboden om de vis aan land te brengen. “Dit komt doordat de Europese reparatie-wet die dit oplost nog niet klaar is en de Europese Commissie een onhaalbare planning had bij de invoering van de aanlandplicht: iets waar ik steeds voor heb gewaarschuwd”, aldus Van Dalen. Helaas weigerden zowel de minister als de commissaris duidelijkheid te geven op de vraag hoe ze van plan zijn om te gaan met deze situatie.

vissersHandhaving

De Europese vissers weten niet waar ze aan toe zijn of welke regels ze nu horen te volgen. De Franse vissers gaan bijvoorbeeld door volgens de oude regels en gooien de bijvangst nog overboord. In Nederland is het beeld meer divers: sommige rederijen zijn wel begonnen met de aanlandplicht, anderen niet.

Hoe overheden met deze tegenstrijdige regels omgaan is ook onduidelijk. Van Dalen: “Het is nodig dat aanstaande maandag tijdens de Visserijraad in Brussel de ministers samen afspreken dat ze niet zullen handhaven, zolang deze onduidelijke situatie voortduurt. Vissers moeten in geen van de Europese wateren het risico lopen een bekeuring te krijgen, voor iets waar ze geen schuld aan hebben. Nederland en Ierland hebben al aangegeven op deze lijn te zitten, nu de rest nog”.

error: © Groninger Krant 2016