Tag: aanmeldcentrum

Vorig jaar chaos bij het aanmeldcentrum Ter Apel

Omdat er in 2015 niet voldoende personeel beschikbaar was bij de aanmeldcentra zijn duizenden asielzoekers Nederland binnengekomen zonder identificatie of onderzocht op terroristische dreiging. Dat schrijft de Volkskrant. In die periode kwamen gemiddeld 2000 asielzoekers per week naar Nederland.

vluchtelingen-TerApelDe Volkskrant heeft door middel van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verslag in handen gekregen. Een interne nota van IND zou aangeven dat het in die periode een chaos bleek te zijn in aanmeldcentrum Ter Apel. In diezelfde periode deed voorzitter van het bestuur Gerard Bakker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) oproep aan gemeenten om nieuwe locaties beschikbaar te stellen.

Uit de interne nota bleek ook dat politie en marechaussee vorig jaar september onder minstens 7000 asielzoekers geen onderzoek naar mensensmokkel en terrorisme deden, omdat er niet genoeg personeel beschikbaar was.

Minister van der Steur liet de Tweede Kamer 18 mei van dit jaar weten dat 58.000 asielzoekers uit 2015 allemaal zijn gescreend omdat onzorgvuldigheid was gebleken in voorgaande periode in aanmeldcentra Ter Apel en Blundel. Dit deed hij naar aanleiding van het rapport ‘De tijdelijke (opvang-) voorzieningen voor asielzoekers onder de loep’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie in september en oktober 2015. Uit die extra controle zijn geen bijzonderheden voortgekomen.

Pilotproject BRP-straat gemeente Vlagtwedde landelijk

De BRP-straat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel die op 1 september 2014 is opgestart, blijkt een succes te zijn. Doordat asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen nu versneld worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), kan de doorstroming van uitplaatsingen van asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) binnen de norm-tijd gerealiseerd worden. Dit is uniek in Nederland en levert een flinke kostenbesparing op doordat de asielzoeker korter in de opvang verblijft. Op dit moment wordt deze werkwijze, die in de gemeente Vlagtwedde is ontwikkeld, landelijk uitgerold.

foto: gemeente Vlagtwedde

foto: gemeente Vlagtwedde

Met een BRP-straat worden de registratie in de BRP (Basisregistratie personen), het toekennen van een BSN-nummer en de uitgifte van verblijfsdocumenten eerder in het proces gedaan, waardoor vergunninghouders vanaf de aanmeldlocatie naar een AZC gaan met de juiste documenten op zak. Daardoor wordt de inschrijving in de BRP bij de gemeenten een kwestie van overschrijven en dat is sneller en eenvoudiger. Dat scheelt capaciteit en kosten.

Alle partijen die bij het asielproces betrokken zijn, hebben de handen ineen geslagen : Marechaussee, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vreemdelingenpolitie, Centraal Opvang asielzoekers, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, Platform Opnieuw Thuis en Immigratie- en Naturalisatiedienst. Gemeenten in Nederland die zowel een aanmeldcentrum als een asielzoekerscentrum hebben, gebruiken de expertise van Vlagtwedde als basis voor de inschrijving van asielzoekers met een verblijfsvergunning in de BRP. De gemeente Vlagtwedde dient daarbij landelijk als voorbeeld.

De gemeente Vlagtwedde heeft een eigen afdeling Burgerzaken op het aanmeldcentrum in Ter Apel. De afdeling bestaat uit 10 fte, waarvan vijf medewerkers uit de eigen gemeente geworven zijn en opgeleid worden tot BRP-specialist.

Aantal asielaanvragen verdrievoudigd

3100 mensen hebben vorige week asiel aangevraagd. Dat zegt een woordvoerder van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) . Dat was gisteren in  de Volkskrant te lezen.

vluchtelingen EUTussen zaterdag en zondag alleen al hebben zich 600 mensen gemeld in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De aantallen zijn hiermee fors gestegen en COA is dan ook op zoek naar grote locatie die snel beschikbaar zijn.

Eerder deze zomer kwamen er gemiddeld 1000 tot 1500 asielzoekers aan per week. In 2014 was het aantal asielaanvragen al met 97% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat er een tweede aanmeldcentrum komt in het Budel (Brabant), om Ter Apel te ontzien.

error: © Groninger Krant 2016