Tag: aanrijtijden

Partij voor het Noorden wil actie Provincie over lange aanrijtijden politie

De fractie van de de Partij voor het Noorden wil actie van de nieuwe Commissaris van de Koning voor wat betreft de lange aanrijtijden van de politie op met name het Groningse platteland. Groningen lijkt het kind van de rekening te worden van de vorming van de nationale politie. En dat gaat ten koste van de veiligheid in de Provincie.

politieIn dat kader stelt de Partij voor het Noorden schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen.

De politie haalt bij lange na niet de landelijke norm voor wat betreft de maximale aanrijtijden bij calamiteiten. Na het bellen van alarmnummer 112 blijkt dat vooral in veel Groningse gemeenten de landelijke norm fors wordt overschreden. Dat betekent dat vooral criminelen en geweldplegers in veel gevallen hun gang kunnen gaan in veel Groningse gemeenten. Het Lauwersmeergebied, De Marne en Westerwolde spannen de kroon, voor wat betreft de lange aanrijdtijden van de politie. De Partij voor het Noorden denkt dat de vorming van de nationale politie niet bijdraagt aan de vertegenwoordiging van voldoende politie op het Groningse platteland.

1) Is het college op de hoogte van de dramatische aanrijdtijden van de politie op het Groningse platteland en deelt het College de zorgen van de Partij voor het Noorden?

2) Ziet het College een verband met de vorming van de nationale politie en de toenemende onderbezetting van de politie, op met name het Groningse platteland? In hoeverre is het College van Gedeputeerde gesprekspartner van de vorming van de nationale politie in Nederland? En zo ja, hoe verlopen deze gesprekken?

3) De Partij voor het Noorden ziet graag actie van de Commissaris van de Koning samen met de burgermeesters en de veiligheidscoördinator van Groningen. Is de Commissaris van de Koning voornemens snel actie te ondernemen om de aanrijtijden van de politie fors terug te brengen, na zijn formele benoeming?

error: © Groninger Krant 2016