Tag: aardbevingsgebied

Opnieuw subsidie voor duurzame verbeteringsmaatregelen woningen in aardbevingsgebied Groningen

Eigenaren van woningen in het Groninger aardbevingsgebied kunnen opnieuw subsidie krijgen voor duurzame verbetering van hun huis. De Waardevermeerderingsregel 2017 gaat van start op 3 april om 9.00 uur. De regeling betreft vele energiebesparende maatregelen, die de waarde van de woningen vergroot.


foto: Mike Tomalegelkd

Denk bij duurzame maatregelen bijvoorbeeld aan kunststof kozijnen. “Ook die vallen onder deze regeling”, vertelt Douwe de Wit. “Logisch, want daarmee is de energiebesparing in woningen verrassend groot. En het is niet alleen de energiebesparing die kunststof kozijnen voor deze woningen aantrekkelijk maakt. Ze zijn bovendien zeer fraai en onderhoudsarm, een aanwinst voor elke woning.”

Regio
De Waardevermeerderingsregeling is vooralsnog van kracht voor woningen in elf gemeenten in Oost-Groningen: Slochteren, Winsum, Bedum, Ten Boer, Loppersum, De Marne, Delfzijl, Appingedam, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde.

Voorwaarden
De vergoeding van energiebesparende maatregelen is maximaal vierduizend euro per woning. De schade aan de woning moet minimaal duizend euro en sinds 1 januari 2016 zijn erkend in een schaderapport van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het kan dus ook met terugwerkende kracht.

Lees verder

Versterken van 1450 panden in aardbevingsgebied is noodzakelijk

Vandaag maakte Nationaal Coördinator Hans Alders bekend dat uit het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bekend is geworden dat 1450 panden versterkt moeten worden omdat ze niet voldoen aan de NEN-norm (9998-2015). Bij 500 panden is versterking noodzakelijk, bij de overige panden is het zeer waarschijnlijk dat versterking ook noodzakelijk zal zijn.


Hans Alders (foto: Mike Tomale)

In mei 2016 is de NCG een inspectieprogramma gestart in Loppersum, ’t Zandt, Appingedam (Opwierde Zuid) Overschild en Ten Post. Het gaat om 1100 woningen  en 400 andere gebouwen. Hans Alders geeft aan voor zijn methodiek gebruik te maken van een dakpansgewijze benadering. Een eerste gedeelte woningen is klaar voor versterking en zijn voorlopige berekeningsrapporten beschikbaar. Bij het tweede gedeelte is de inspectie afgerond maar zijn de rapporten nog niet klaar. Een derde deel van de gebouwen wordt nog geïnspecteerd.

Vandaag vallen bij de eerste bewoners een brief op de mat met de mededeling dat er versterkt moet worden. In de komende tijd wordt met de eigenaren van de gebouwen gesproken over de beoordeling en over mogelijke versterkingsmaatregelen die kunnen worden genomen. Eigenaren zijn in principe wettelijk tot niets verplicht.

‘Sneller moet ook kunnen’
Op de vraag wanneer dit allemaal zal worden uitgevoerd en afgerond, daar blijft Hans Alders het antwoord op schuldig. Hij weet aan te geven dat het tempo voornamelijk wordt bepaalt door de bewoners. “De regie van de bewoners is leidend.” Tussen de brief op de mat en het gesprek zitten drie maanden om te komen tot een versterkingsplan en daarna de uitvoering. Ook is veel afhankelijk van de omgeving legt Alders uit. Gaan we een straat in een keer aanpakken of meteen een hele wijk?

Om op te schalen van 1450 naar 5000 gebouwen moet rekening worden gehouden met het absorptie vermogen van bijvoorbeeld een dorp. Blijven scholen en winkels bereikbaar en is er voldoende ruimte om veel mensen ergens anders (tijdelijk) onder te brengen.

Lees verder

TU Delft onderzoekt oorzaken schades gebouwen in en aan randen aardbevingsgebied

De TU Delft start in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een onderzoek naar de oorzaak van schades aan gebouwen in en aan de randen van het aardbevingsgebied. Het onderzoek richt zich op de mogelijke oorzaken van schade aan gebouwen, ook daar waar bevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn. De TU Delft gaat in november 2016 van start en het onderzoek is naar verwachting na de zomer van 2017 afgerond.


afbeelding: NAM

afbeelding: NAM

Het aantal meldingen van schade in en aan de randen van het aardbevingsgebied in Groningen is zeer groot. ‘Er hebben al veel onderzoeken plaatsgevonden die aangeven wat de oorzaak niet is. Het is tijd om te bekijken wat de oorzaken van de schades dan wel kunnen zijn. Wij hebben de TU Delft gevraagd om het onderzoek te starten en daarbij niet alleen te focussen op aardbevingen, maar ook andere mogelijke oorzaken zoals zoutwinning of gasopslag hierin mee te nemen’, aldus Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

Onderzoeksgebieden
Het onderzoek richt zich specifiek op complexe gevallen van schade waarbij verschillende oorzaken mogelijk of aannemelijk zijn. Ook wordt gekeken of en in welke mate de schade ook zou zijn opgetreden als er geen sprake was van mijnbouw. Het onderzoek richt zich op de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied, namelijk De Marne, Winsum, Bedum, Eemsmond, Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Slochteren, Ten Boer, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Groningen. En op de gemeenten Oldambt, Zuidhorn, Bellingwedde, Pekela, Veendam en Haren. Het dorp Moddergat wordt ook meegenomen. Het onderzoeksgebied betreft dus het aardbevingsgebied en de randen rond de voormalige schadecontour.

Onafhankelijk onderzoek
De wetenschappelijke kwaliteit, kennis over de aardbevingsproblematiek in Noordoost Groningen en borging van de onafhankelijkheid van het onderzoeksteam ten opzichte van de NAM zijn belangrijke voorwaarden voor het uitvoeren van dit onderzoek. Een team van deskundigen voert het onderzoek uit onder leiding van professor Jan Rots en Piet van Staalduinen van de TU Delft. Daarnaast heeft de NCG een begeleidingsgroep en klankbordgroep ingesteld die advies geven. In de begeleidingsgroep zitten vertegenwoordigers uit de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep en van NAM, Nedmag, AkzoNobel, Gasunie, Technische commissie bodem beweging, Commissie Bodemdaling Groningen, Kerncentrum Advies Funderingen, LTO Noord-Groningen, Ministerie van Economische Zaken en twee experts. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het gebied (Woldendorp, Onderdendam, Niehove, Oldehove, Grijpskerk, Veenkoloniën/Borgdam en Scheemda).

Lees verder

Sneller starten met uitvoering versterkingsmaatregelen in aardbevingsgebied Groningen

Inspecties van woningen in de kern van het aardbevingsgebied versnellen waardoor sneller gestart kan worden met de uitvoering van de versterking . En de aanpak van schade verbeteren en vereenvoudigen. Dit staat centraal in het concept geactualiseerde Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG). In de kern van het aardbevingsgebied staan ongeveer 22.000 woningen. In 2017 worden onder regie van de NCG 5.000 woningen geïnspecteerd in 18 plaatsen* in het aardbevingsgebied. Inspecties en berekeningen moeten aantonen of deze woningen versterkt moeten worden. Het berekenen van de aardbevingsbestendigheid van een woning is ingewikkeld en duurt lang. De NCG gaat dit proces veranderen om sneller duidelijkheid te krijgen welke woningen in het aardbevingsgebied moeten worden versterkt, zodat kan worden gestart met de uitvoering.


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

Catalogus met versterkingsmaatregelen woningtypes
Volgens de huidige werkwijze moeten alle 22.000 woningen in het aardbevingsgebied afzonderlijk worden geïnspecteerd en doorgerekend. NCG Hans Alders: ‘Deze berekeningen zijn complex en kunnen slechts door een beperkt aantal partijen in de wereld worden uitgevoerd. Daardoor duren de berekeningen per woning al snel zes maanden of langer. Als dit voor iedere woning moet gebeuren, duurt de versterkingsoperatie te lang. Door een catalogus te maken met versterkingsmaatregelen voor verschillende woningtypen moet het mogelijk worden deze tijd te halveren en dus sneller te starten met de uitvoering’.

In het aardbevingsgebied staan veel woningen van hetzelfde type, die vergelijkbaar zijn qua bouw en constructie. De NCG wil daarom de berekeningen van representatieve woningen gebruiken als referentie voor andere woningen van hetzelfde of vergelijkbaar type. Zo ontstaat een catalogus van versterkingsmaatregelen per woningtype. Om zeker te weten dat een woning van hetzelfde type vergelijkbaar is met de referentiewoning wordt de woning geïnspecteerd. Bij de inspectie wordt gekeken of en in welke mate, de woning overeenkomt met de referentiewoning. Een deskundige bekijkt de resultaten van deze onderzoeken en komt met een oordeel of de woning versterkt moet worden. Daarna kan in de catalogus worden gekeken welke versterkingsmaatregelen nodig zijn voor die specifieke woning.

Lees verder

Tweede Kamerleden op werkbezoek in Groninger aardbevingsgebied

Tweede Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken hebben maandag 5 september een werkbezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. Dit ter voorbereiding op de behandeling van een nieuw gasbesluit in de Tweede Kamer, op 14 september.


csm_fraeylemaborg_7_840e066bad

foto: provincie Groningen

Ontvangst
Het werkbezoek begon in het provinciehuis, waar de Haagse delegatie welkom werd geheten door commissaris van de Koning René Paas. In het provinciehuis woonden de Kamerleden een presentatie bij van professor Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen, die onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van aardbevingen voor onder meer de gezondheid.

Loppersum, Bedum en Slochteren
Vervolgens vertrok het gezelschap naar Loppersum, voor een gesprek met bewonersbegeleiders van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en inwoners. In Slochteren werd de Fraeylemaborg bezocht om de effecten van aardbevingen op het cultureel erfgoed te bespreken. Daarna deed het gezelschap een school in Bedum aan, die tijdelijk gehuisvest is in een gymzaal. Aan het eind van de middag keerde de groep Kamerleden terug naar het provinciehuis.

Op de agenda
De komende week staat er veel op de agenda in Den Haag, voor wat betreft de gaswinning. Woensdag 7 september krijgen de Kamerleden een openbare technische briefing. Een dag later wordt een hoorzitting gehouden, met onder meer inwoners en bestuurders.

error: © Groninger Krant 2016