Tag: aardbevingsproblematiek

Jaarplan 2017: Versterkingsprogramma gaat vruchten afwerpen

2017 wordt een belangrijk jaar voor SodM: het versterkingsprogramma dat in 2015 is ingezet, moet zijn eerste vruchten gaan afwerpen. SodM wil meer dan voorheen een onafhankelijke, gezaghebbende toezichthouder zijn die middenin de samenleving staat en waar nodig zijn tanden laat zien.


foto: Mike Tomale

De focus ligt onverminderd op de aardbevingsproblematiek in Groningen. Ook het veilig ontwikkelen en uitvoeren van aardwarmte projecten, de uitdagingen rondom zoutwinning en de integriteit van de infrastructuur van mijnbouwinstallaties hebben onze aandacht. Verder zal SodM invulling geven aan haar toezichttaak inzake windmolenparken op zee en beheer van gasnetwerken.

Ook wordt per sector een zogeheten ‘staat van de sector’ opgesteld. Deze beschrijven, duiden en beoordelen de stand van zaken op het gebied van veiligheid en bescherming van het milieu.

Daarnaast gaat SodM in 2017 het handhavingsbeleid en het toezichtinstrumentarium van SodM opnieuw tegen het licht houden. Dit moet leiden tot beter inzicht in het repertoire aan mogelijke interventies en effectievere bijsturing van ondertoezichtgestelden. Ook zal SODM in 2017 zes projecten opzetten rond thema’s waar verdieping of juist versnelling nodig is.

Alle ambities van SodM voor 2017 zijn te lezen in het jaarplan (zie onderstaand document)

Aardbevings-problematiek: C13-woningcorporaties doen beroep op Tweede Kamer

Maandag 5 september bezoekt de commissie Economische Zaken uit de Tweede Kamer het aardbevingsgebied om achtergrondinformatie te verkrijgen ten behoeve van het winningsbesluit.


caspar-4 schadeAardbevingsproblematiek
Zoals bekend hebben de 13 corporaties in de provincie Groningen, de C13-woningcorporaties, al geruime tijd te maken met de problemen voortvloeiend uit de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning. Zij willen hun huurders veilig huisvesten, maar er komen antwoorden noch middelen om dat voor elkaar te krijgen.

Moeizame samenwerking
De C13-corporaties hebben daarom de conclusie getrokken dat het niet lukt om al samenwerkend tot bevredigende oplossingen te komen. De gesprekken over oplossingen met NCG, NAM en CVW lopen vast. De C13-woningcorporaties willen de ruim 120.000 huurders van de ongeveer 60.000 woningen een uitspraak kunnen doen over de veiligheid van een woning in het aardbevingsgebied. Daartoe is duidelijkheid nodig op vijf punten: aardbevingen, veiligheid, versterken, geld en verantwoordelijkheid.

Lees verder

Informatiemarkt over aardgaswinning en aardbevingsproblematiek in Oude Pekela

De gemeente Pekela organiseerde op maandag 30 maart 2015 een informatiemarkt over de aardgaswinning en aardbevingen in Groningen en de gevolgen daarvan in en rond de gemeente Pekela. De informatiemarkt werd gehouden in MFC De Binding in Oude Pekela.

De aardgaswinning iinformatiemarktPekelan de provincie Groningen leidt tot veel ongerustheid en problemen. Aardbevingen komen steeds vaker voor en de sterkte van de bevingen neemt toe. Vanuit de gemeente Pekela zijn er in de tussentijd 20 schademeldingen binnengekomen geeft een woordvoerder van de NAM aan.

Burgemeester Meindert Schollema en de gemeenteraad van Pekela willen proberen zoveel mogelijk onduidelijkheden weg te nemen bij burgers van de gemeente Pekela door deze bijeenkomst te organiseren. Voor sommige burgers van Pekela is de aardbevingsproblematiek absoluut geen onderwerp maar anderen zijn toch wel geïnteresseerd. De informatiemarkt werd, in verhouding tot het aantal schademeldingen, dan ook redelijk goed bezocht.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016