Tag: aardgas

Aardgas op tweede plaats als meest lucratiefste product voor Nederlandse export

De export van machines en machineonderdelen leverde in 2015 bijna 13 miljard euro op. Dat is bijna 2 procent van het bruto binnenlands product. Het gaat bijvoorbeeld om chipmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Dat meldt CBS op basis van een eerste onderzoek naar de belangrijkste exportgoederen.


foto: Mike Tomale – boortoren Zeerijp

Na de machines is Nederlands aardgas via de export het belangrijkste. Agrarische producten zijn ook heel belangrijk voor de Nederlandse export, meldde CBS eerder. Zo staat sierteelt (bloemen, planten, boomkwekerijproducten, bloembollen) op plaats drie in de top tien van meest waardevolle exportproducten. Ook vlees, zuivel, voedingsbereidingen (onder andere babymelkpoeder), groenten en aardappelen zijn terug te vinden in de top tien van exportproducten met de hoogste toegevoegde waarde.

De tien belangrijkste Nederlandse exportproducten zijn samen goed voor 48 procent van alle exportverdiensten aan goederen van Nederlandse makelij. In 2015 leverden deze goederen via de export 53,3 miljard euro (toegevoegde waarde) op. De top tien van exportproducten zorgt daarmee voor 7,9 procent van het Nederlandse bbp.

Machines steeds belangrijker
Ook in 1995 en 2005 waren machines de belangrijkste exportgoederen. Voor de Nederlandse export zijn ze steeds belangrijker geworden. Lag het aandeel van machines in de totale exportverdiensten in 1995 op 8,9 procent, in 2015 was dat 11,5 procent. Zo verdienen we bijvoorbeeld steeds meer aan machines voor het vervaardigen van computerchips. Ook aardgas en voedingsbereidingen (babymelkpoeder) zijn nu een stuk belangrijker voor de Nederlandse export dan twintig jaar geleden.

Lees verder

Warmte van de ondergrondse gasopslagen van NAM

De temperaturen daalden deze week tot ver onder het vriespunt. Sjaals en handschoenen werden opgezocht en thuis ging de kachel comfortabel een paar graadjes hoger. Dat laatste merken de energieleveranciers en NAM onmiddellijk. De vraag naar aardgas neemt bij vorst sterk toe. NAM levert in dergelijke situaties ook aardgas uit haar ondergrondse gasopslagen bij Norg en Grijpskerk.


boortoren nam-locatie BlijhamMet deze ondergrondse gasopslagen kan NAM Nederlandse huishoudens altijd voorzien van voldoende aardgas. Wanneer de vraag naar aardgas in korte tijd sterk toeneemt en er is onvoldoende gas beschikbaar op de markt of bijvoorbeeld uit het Groningen-gasveld, gebruiken we het opgeslagen aardgas uit Norg of Grijpskerk.

Om Nederland warm te houden produceerde NAM begin deze week circa 100 miljoen kuub aardgas per dag uit de gasopslagen. Om een beeld te geven: als het in januari buiten vriest dat het kraakt stroomt er circa 500 miljoen m3 aardgas per dag door de leidingen van Gasunie, gemiddeld is dat in januari circa 375 miljoen m3 aardgas per dag. NAM staat 24 uur per dag klaar om pieken in de vraag op te kunnen vangen en o.a. woningen, kantoren en winkels te verwarmen.

Aardgas voor bijna 80 procent op

Sinds de ontdekking van de Groningse aardgasvelden in 1959 is in Nederland ruim 3582 miljard m3 aardgas gewonnen. De aardgasreserve bedroeg nog 940 m3 miljard in 2015, wat betekent dat bijna 80 procent van de Nederlandse aardgasreserve is verbruikt. Dat meldt CBS. Als het winningstempo niet verandert, zullen de huidige aardgasreserves nog ruim 17 jaar meegaan.


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

De resterende aardgasreserve steeg in 2015 met ruim 8 miljard m3, ondanks de winning van 52 miljard m3 het afgelopen jaar. Deze toename komt grotendeels door herberekening van aangetoonde reserves en slechts in beperkte mate door nieuw ontdekte aardgasreserves. De aardgasreserve omvat alleen het technisch winbare en economisch rendabele deel van het aardgas in de Nederlandse bodem. Onder andere fluctuaties in de gasprijs en nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot herberekening van reeds aangetoonde reserves. Omdat in 2015 de opwaartse herberekening groter was dan de winning, is de aardgasreserve iets toegenomen.

Gaswinning teruggeschroefd
Vanwege de aardbevingen in Groningen heeft het kabinet besloten om de gaswinning uit het Groningenveld verder terug te schroeven tot 27 miljard m3. Momenteel ligt er een ontwerpbesluit om de gaswinning verder te verlagen naar 24 miljard m3. Enkel in koude winters mag dan extra gas gewonnen worden zodat bedrijven en huishoudens niet in de kou komen te zitten.
De bouw van een stikstofinstallatie bij Zuidbroek, die het mogelijk maakt om buitenlands gas geschikt te maken voor Nederlandse huishoudens, is voorlopig uitgesteld. Na de zomer van 2017 zal het kabinet beslissen of de bouw noodzakelijk is. Als de stikstofinstallatie er komt, kan vanaf 2021 de Nederlandse gaswinning nog verder worden teruggeschroefd.

Lees verder

Moorlag en aardgas, verbazingwekkende ommezwaai!

De Partij voor het Noorden heeft de uitlatingen van oud PvdA-Statenlid William Moorlag over aardgas met verbazing gelezen. In een interview met het Dagblad van het Noorden (DvhN) van 1 september jl. geeft Moorlag aan dat hij graag namens de PvdA in de Tweede Kamer gekozen wenst te worden om zich daar voor de provincie Groningen in te zetten.


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

Moorlag: “Mijn grootste motief is het enorme onrecht dat Groningen wordt aangedaan bij de gaswinning.” Elders laat Moorlag zich erover uit dat het een ‘grof schandaal’ zou zijn als over 100 jaar blijkt dat er voor 300 miljard euro aan gas uit Groningen is weggevloeid, maar er niets voor in de plaats is gekomen. Citaten die de heer Moorlag nooit als Groninger PVDA fractievoorzitter bezigde en al helemaal niet als PVDA gedeputeerde van Groningen.

Daar komt bij dat Moorlags PvdA zich jarenlang faliekant tegen de eis van de Partij voor het Noorden te weer heeft gezet, een bepaald percentage van de aardgasbaten voor Noord-Nederland en concreet de provincie Groningen op te eisen.

De Partij voor het Noorden heeft nog nooit steun gekregen van de PVDA bij het indienen van 1 van de vele moties over een aardgasfonds voor Groningen. Daarnaast pleit Moorlag nu voor verdere PvhNeisen als een vaste oeververbinding met Emden. Bestuur en fracties van de PvhN
hopen toch dat de heer Moorlag nu voet bij stuk houdt. Ook hier geldt: beter laat dan nooit!

Groningse export naar het Verenigd Koninkrijk wordt met name gedomineerd door aardgas

Bijna twee derde van de goederenhandel met het Verenigd Koninkrijk komt voor rekening van Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. In 2015 importeerde Nederland voor 21,3 miljard euro uit het Verenigd Koninkrijk (5,5 procent van de totale import), met de export was 38,1 miljard euro gemoeid (8,9 procent van de totale Nederlandse uitvoer). Dit meldt CBS.


Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant lopen voorop in de handel met het Verenigd Koninkrijk. Zij verzorgen twee derde van de handel, zowel bij de invoer als bij de uitvoer. De drie provincies hebben een groter aandeel in de zogeheten wederuitvoer dan in de uitvoer van Nederlandse makelij. Dat komt vooral door grote wederuitvoerstromen vanuit Noord-Holland, zoals geneesmiddelen. De invoer uit het Verenigd Koninkrijk wordt onder meer gedragen door minerale brandstoffen die de Rotterdamse haven binnenkomen.

In de totale Nederlandse goederenhandel zijn de drie provincies ook toonaangevend, maar iets minder dan bij de handel met het Verenigd Koninkrijk.

Voeding en dranken belangrijkste exportproduct meeste provincies
De belangrijkste producten van Nederlandse makelij die naar het Verenigd Koninkrijk worden afgezonden, zijn aardolieproducten, bloemen en planten, groenten, vlees en aardgas. Voor zeven van de twaalf provincies zijn voeding en dranken het meest uitgevoerde exportproduct van Nederlandse makelij met bestemming Verenigd Koninkrijk. Bij Friesland is het aandeel zelfs meer dan de helft. Noord-Brabant en Flevoland doen goede zaken met Nederlandse machines en vervoermaterieel. In Flevoland zijn deze goederen goed voor de helft van de export. Vanuit Limburg en Overijssel zijn industriële producten het belangrijkste, de Groningse export naar het Verenigd Koninkrijk wordt gedomineerd door grondstoffen en minerale brandstoffen (met name aardgas).

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016