Tag: aardgasbaten

Groene belastingen kunnen verlies aardgasbaten compenseren

Groene belastingen kunnen het verlies aan aardgasbaten compenseren als de Groningse gaskraan dichtgedraaid wordt. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau SEO, dat gemaakt werd in opdracht van Milieudefensie. SEO noemt vier pakketten van groene belastingen, die allemaal meer opbrengen dan de huidige aardgasbaten. Milieudefensie wil dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën een plan maakt om de kosten van de energietransitie op te vangen. Hiervoor zouden de vier pakketten uit het onderzoek een goede basis kunnen zijn.


foto: Sander van Oorspronk / SP

Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: “Met de voorgestelde groene belastingen uit het rapport zou de regering twee vliegen in een klap slaan: het verlies aan aardgasbaten wordt gecompenseerd en de economie wordt duurzamer.”

Groene belastingopbrengsten veel groter dan verwacht verlies aardgasbaten
SEO heeft in het onderzoek vier pakketten van groene belastingen samengesteld, allen met een andere politieke focus. Er is een pakket dat uitgaat van maximale uitvoerbaarheid en een pakket met maximale zekerheid van inkomsten. Bij de andere twee pakketten zorgt de een voor de grootste milieuwinst en de ander voor een eerlijke lastenverdeling. Volgens het rapport geeft het aantal mogelijke pakketten aan dat de groene belastingopbrengsten vele malen groter zijn dan het verwachte verlies van aardgasbaten.

Onlangs stemde het kabinet in met een nieuw winningsplan voor het Groningse aardgas: de komende vijf jaar 24 miljard kuub per jaar. Groningers voelen zich daardoor buiten spel gezet. Milieudefensie wil een halvering van de gasproductie in Groningen van 24 naar 12 miljard kuub per jaar en een afbouw naar nul in 2030.

Gebruik rentemeevaller voor compensatie aardgasbaten

De Partij voor het Noorden wil dat de gaswinning in Groningen veel verder wordt verminderd dan de 2,5 miljard m3 die minister Kamp wil. De Nederlandse Staat kan dit jaar naar verwachting een grote meevaller incasseren door de steeds verder dalende rente. De Partij voor het Noorden vindt dat deze meevaller gebruikt kan worden om het verlies aan gasbaten door een reductie van de gaswinning in Groningen te compenseren.

geldVolgens de Miljoenennota 2015 zal de staatsschuld dit jaar € 467 miljard bedragen waarover -als begroot- € 8,4 miljard aan rente betaald zal worden. Dat komt neer op een gemiddeld te betalen te rente van 1,8 %.

Vanwege de dalende rentes in Europa kan de Nederlandse staat sinds kort echter tegen een rente van 0,0 % of zelfs minder lenen.
De Nederlandse Staat kan voor 2015 dan ook een flinke rentemeevaller tegemoet zien, die naar verwachting wel € 4 à 5 miljard kan gaan bedragen.

In de Miljoenennota 2015 wordt uitgegaan van € 9,1 miljard aan gasbaten.
Als de Groninger gaskraan dus een halve slag dichtgedraaid wordt, kan dit zonder dat er verdere bezuinigingen nodig zijn op de zorg of andere zaken.

Lees verder

Drie scenario’s voor toekomst van aardgasbaten uitgewerkt

Sinds 1960 heeft het aardgas de Staat €265 miljard opgeleverd. Het grootste gedeelte van dit geld is uitgegeven via de algemene middelen waardoor geen rechtstreekse relatie is te leggen met uitgaven. Met één uitzondering: tussen 1996 en 2010 werd een deel van de baten, € 26 miljard, via het Fonds Economische Structuurversterking (een verdeelfonds) uitgegeven aan  infrastructuurprojecten, waaronder wegen, spoor en natuur. Dat was gebaseerd op het toenmalige uitgangspunt ‘van ondergronds vermogen naar bovengronds vermogen’. Volgens de Algemene Rekenkamer kunnen uit de ervaringen met het FES en ervaringen met fondsvorming in andere landen met natuurlijke hulpbronnen lessen worden geleerd voor het Toekomstfonds dat wordt opgericht op verzoek van de Tweede Kamer. Er zijn 3 scenario’s doorgerekend. Ieder scenario heeft specifieke voor- en
nadelen. Dat beschrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Besteding van aardgasbaten: feiten, cijfers en scenario’s dat op 7 oktober 2014 wordt gepubliceerd.

namRijksoverheid kan lessen leren uit ervaringen met FES
Uit het onderzoek blijkt dat het beleid voor het FES meerdere malen is gewijzigd. In het begin was het doel om met geld uit het FES additionele projecten te financieren, die anders niet uitgevoerd konden worden. Later werden ook ‘gewone’ projecten vanuit het FES bekostigd. Ook het beleid met betrekking tot de inkomstenkant van het FES wijzigde door de tijd. Met het Toekomstfonds hebben kabinet en Tweede Kamer opnieuw een doel: het innovatieve mkb en toepassingsgericht onderzoek een impuls geven. De Algemene Rekenkamer beveelt aan vooraf een duidelijk doel te formuleren en een daarbij passende
financieringsstructuur te organiseren. Aardgasbaten direct besteden of (deels)

Aardgasbaten direct besteden of (deels) storten in verdeel- of vermogensfonds
In het rapport zijn drie verschillende scenario’s voor de toekomstige besteding van aardgasbaten beschreven, inclusief voor- en nadelen:

• doorgaan met het besteden van de aardgasbaten via de algemene 2 middelen;
• het oormerken van de aardbasgaten in een verdeelfonds (zoals het voormalige FES) waardoor het geld voor specifieke doelen gereserveerd kan worden;
• de aardgasbaten beleggen via een staatsinvesteringsfonds, zoals dat nu al in Noorwegen gebeurt.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016