Tag: aardgasbesluit

D66: Geef Groningen stem in aardgasbesluit

D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven pleit ervoor dat de provincie Groningen een stem krijgt in het gasbesluit. Van Veldhoven: “De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) trekt hele harde en duidelijke conclusies. Tot 2013 speelde de veiligheid van Groningers geen rol bij de besluitvorming over de winning van aardgas. Dat moet resoluut anders. Het gaat om de veiligheid van Groningers. Daarom moet de provincie Groningen een stem krijgen in het aardgasbesluit. Daarmee wordt de veiligheid van Groningers meegewogen in alle besluiten over de gaswinning in Groningen.” Lijsttrekker van D66 Groningen Tim Zwertbroek is het daar mee eens: “Het is triest dat het gevoel dat de Groningers al hadden met dit rapport bevestigd wordt. Dit rapport sterkt D66 in het standpunt dat er nu direct duidelijkheid moet komen over het productieplafond van de aardgaswinning voor het gehele jaar.”

800px-Stientje-van-veldhoven-1307974693_crVersterk onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht bij het winnen van gas en andere mijnbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld zoutwinning, moet bovendien worden versterkt. Dat onderzoek gebeurde tot 2013 gefragmenteerd. Van Veldhoven: “D66 pleit ervoor dat er structureel en permanent onderzoek wordt gedaan naar de consequenties van gaswinning en andere mijnbouwactiviteiten. De informatie moet bovendien openbaar worden gemaakt. Het gaat om de huizen van de Groningers, zij moeten weten wat er speelt met de gaswinning.”

Verlaag plafond gaswinning

D66 heeft er al eerder voor gepleit om de gaswinning uit het Groninger veld nu terug te brengen tot wat nodig is voor de leveringszekerheid. Daarbij moet het gas zo veilig mogelijk worden gewonnen. Daarmee wordt tijd gekocht die nodig is om de veiligheid van Groningers te verbeteren en huizen te verstevigen. Van Veldhoven: “Het verstevigen van huizen biedt ook op de langere termijn veiligheid. Daar hebben Groningers nu direct én in de toekomst iets aan.”

error: © Groninger Krant 2016