Tag: Aardgascentrales

Minder steenkool verbruikt bij productie elektriciteit

Elektriciteitscentrales verbruikten voor het eerst sinds 2011 minder steenkool. In 2016 lag dit steenkoolverbruik 10 procent lager dan in 2015. Het verbruik van aardgas door elektriciteitscentrales daarentegen nam, na jaren van daling, met bijna 30 procent toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.


Verbruik kolencentrales blijft hoog
In het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) is afgesproken dat de relatief laagrenderende kolencentrales uit de jaren tachtig gesloten worden. Drie van deze centrales, die gezamenlijk bijna 2 gigawatt vermogen leverden, zijn eind 2015 stilgezet. Het buiten gebruik stellen van deze centrales speelde een rol bij de daling van het steenkoolverbruik.

Desondanks bleef in 2016 het steenkoolverbruik bij de productie van elektriciteit met 305 petajoule (PJ) in historisch perspectief hoog. In de jaren voor 2014 schommelde het steenkoolverbruik nog rond 210 PJ. Dit komt mede doordat in 2014 en 2015 relatief hoogrenderende kolencentrales in gebruik zijn genomen die ruim 3 gigawatt leveren.
In juli 2017 worden de laatste kolencentrales uit de jaren tachtig, met een gezamenlijk vermogen van 1 gigawatt, gesloten.

Aardgascentrales weer in de lift
Na vijf jaar daling steeg het verbruik van aardgas in elektriciteitscentrales in 2016 met bijna 30 procent. Naast het stilzetten van kolencentrales speelde ook mee dat in 2016 de prijs van aardgas met 30 tot 40 procent is gedaald.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016