Tag: aardgascondensaat

NAM organiseert informatiesessies Tankenpark Delfzijl

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft aan de Zeesluizen in de Handelshaven in Farmsum een locatie in gebruik. Op deze locatie heeft NAM productiewater en aardgascondenstaat in opslag. Op 19 en 20 mei organiseert NAM informatiesessies voor de omgeving en belangstellenden.

aardgascondensaatDe ruimte op ons Tankenpark is beperkt. De informatiesessies vinden om die reden in kleine groepen plaats, per groep is plaats voor circa 15-20 personen. U krijgt een toelichting op onze actviteiten en alle gelegenheid vragen te stellen. De informatiesessie neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Er zijn vier sessies gepland:

  • 19 mei om 17.00 uur en 19.30 uur
  • 20 mei om 17.00 uur en 19.30 uur

U kunt zich vooraf opgeven voor een van deze sessies door een e-mail te sturen naar nam-communicatie@shell.com. U kunt een voorkeur aangeven voor een dag en tijdstip. Bij grote belangstelling worden extra sessies georganiseerd.

Lees verder

Aardgascondensaatlek in Slochteren

Gisteren kwam er een persbericht via NAM naar buiten over een lek in een aardgascondensaatleiding op de gasproductielocatie Slochteren. Er zou ongeveer 100 liter aardgascondensaat zijn vrijgekomen.

farmsum-1Een woordvoerder van de NAM geeft aan de zaak zeer serieus te nemen maar geeft ook aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en dat alle gelekte condensaat opgevangen is in een beveiligingssysteem van ‘lekbakken’ die op alle installaties aanwezig zijn.De opvangbakken worden berekend op maximale inhoud  van de installatie plus een veiligheidsmarge.

Strenge controle

Over de oorzaak van dit specifieke lek is nog niets bekend. De woordvoerder van de NAM geeft aan dat er hoge inspectie eisen zijn. Zowel door middel van mensen die met regelmaat de installaties op gebreken controleren. Ook worden in deze regio de installaties in de gaten gehouden op een centraal punt in Hoogezand-Sappemeer waar meteen gereageerd kan worden bij bijvoorbeeld drukverlies.

Lees verder

Lekkage aardgascondensaat op gasproductielocatie Slochteren

Vanmiddag is tijdens een reguliere controleronde op de gasproductielocatie Slochteren een klein lek geconstateerd in een aardgascondensaatleiding. Als gevolg van deze lekkage is een hoeveelheid van ca. 100 liter aardgascondensaat vrijgekomen in de daartoe ontworpen opvangvoorziening. Dit heeft mogelijk enige stankoverlast veroorzaakt.

farmsum-1

aardgascondensaat opslag Farmsum

Gezien de geringe hoeveelheid en de verplichte wettelijke bodem beschermende voorzieningen op de gasproductielocatie Slochteren, is er geen sprake geweest van enig gevaar voor de omgeving.

De werkzaamheden om het aardgascondensaat op te ruimen zijn inmiddels beeindigd en een onderzoek en daarop volgende reparatie zal in de komende dagen plaatsvinden. De productie van de locatie Slochteren wordt gedurende deze periode gestopt, totdat onderzoeken en reparatie gereed zijn.

Lees verder

Omwonenden aardgascondensaat vrezen voor leven

Bram Reinders en zes anderen protesteren bij de spoorwegovergang op de NAM-locatie voor op- en overslag van aardgascondensaat. Ze arriveerden hier om zeven uur in de ochtend om zich uit te spreken tegen de opslag van de “giftige en zeer explosieve” stof.

farmsum-1

foto: Mike Tomale

farmsum-2

foto: Mike Tomale

Met de protestgroep Groningen in Opstand (GiO), waarvan Bram Reinders de initiatiefnemer is, vroeg hij de burgemeester van de gemeente Delfzijl, Emme Groot (PvdA), om vandaag zelf langs te komen bij het protest. “Terwijl hier anderhalf jaar geleden (oktober 2013) een raadsvergadering over is geweest, wachten wij nog steeds op antwoorden. De burgemeester voert een weinig transparant beleid en we hebben de indruk dat hij zijn tijd wil uitzitten in de hoop dat er geen ongelukken gebeuren.” aldus Reinders.

Volgens de leden van GiO bestaat dat risico wel degelijk. “Bij temperaturen van 28 graden Celsius is aardgascondensaat zeer explosief”, volgens een omstander. “Ik woon hier zelf driehonderd meter vandaan. Mijn kleinkinderen durf ik niet meer te laten logeren, als er iets gebeurt ben ik bang dat ik ze niet kan redden”, zegt Bram Reinders, die zich grote zorgen maakt over de veiligheid van de directe omwonenden. “Als de zeedijk doorbreekt, staat alles hier onder water. Dan krijgt Appingedam een open zeehaven.”

Het Waddenfonds gaf in december 2014 toe dat “aanpak van de dijk nodig is door bodemdaling als gevolg van gaswinning.”

NAM over overslag van aardgascondensaat in Farmsum

De NAM krijgt vragen over de op- en overslag van aardgascondensaat in Farmsum. Wat is dit voor stof en hoe gaat NAM om met dit bij product van aardgaswinning?

NAMWat is aardgascondensaat?

Bij de winning van aardgas komen vloeistofdeeltjes mee naar boven die in het productieproces worden gescheiden van het aardgas. De vloeistoffen worden verzameld en via een speciaal pijpleidingsysteem of via tankauto’s naar het ‘tankenpark’ in Farmsum bij Delfzijl getransporteerd. Op deze locatie wordt het aardgascondensaat van het productiewater gescheiden en via tankers naar raffinaderijen in de Botlek vervoerd.

Aardgascondensaat lijkt op dieselolie en bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Benzeen, dat ook in benzine voorkomt is een gevaarlijke stof. Er worden speciale veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld en deze stof niet in het milieu komt.

De NAM-locatie Farsum en veiligheid

De overheid geeft aan hoe met aardgascondensaat omgegaan moet worden. NAM opereert volgens deze hoge veiligheidseisen. Deze zijn vastgelegd in vergunningen die NAM nodig heeft en waar door de toezichthouders op wordt gecontroleerd. Ook zijn er, zoals bij alle mijnbouw- en chemische inrichtingen, contouren vastgesteld om geen onacceptabele risico’s voor omwonenden te veroorzaken.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016