Tag: aardgasfonds

Motie aardgasfonds in Groningen aangenomen

Gisteren is in de Provinciale Staten van Groningen de ‘aardgasfonds motie’ (op initiatief) van de Partij voor het Noorden met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.


geld geldpot pensioen sparenDat betekent nog niet dat het fonds een feit is. Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen zal nu moeten gaan pleiten bij de NAM en de Rijksoverheid voor een substantieel aardgasfonds voor Groningen en de Groningers. Het  fonds staat zal los staan van de herstelkosten als gevolg van de aardbevingen en is bedoeld om forse economische structuurversterkingen te laten plaatsvinden in onze provincie. Deze motie werd samen met de PVDA, Groninger Belang en de PVV ingediend.

Motie
In de motie gaven de partijen aan dat de gevolgen van de aardgaswinning op langere termijn volstrekt onduidelijk zijn en het Meerjarenprogramma geen enkele lange termijn financiering garandeert. Duurzame en grote investeringen zijn nodig om de provincie Groningen verder te ontwikkelen, het imago te verbeteren, teneinde welvaart ook hier te laten toenemen. Het vertrouwen van de inwoners is ernstig geschaad.

Partijen willen dat er een substantieel aardgas(ontwikkelings)fonds komt ten bate van de Provincie Groningen en haar inwoners en dat het college alles in het werk stelt om dit fonds te helpen realiseren.

Aardgasfonds in verkiezingsprogramma van PvdA

De Statenfractie is blij met het voorstel in het conceptverkiezingsprogramma om een aardgasfonds in te stellen. Met dit fonds komt er structureel geld vrij voor – niet alleen – het schadeherstel en de versterking voor woningen, maar wordt er ook structureel geïnvesteerd in de regionale economie en de leefbaarheid.


foto: PvdA - Henk-Nijboer

foto: PvdA – Henk-Nijboer

19 oktober werd bekend dat de landelijke PvdA pleit voor dit fonds. Ons Kamerlid Henk Nijboer, betrokken bij de opstelling van het verkiezingsprogramma: “We willen vooraan lopen bij de aardbevingsdiscussie: investeren in het gebied. We denken dat er veel partijen zijn die met ons mee willen doen”.

Ankie Beenen, woordvoerder gaswinning in de Staten: “We zijn ontzettend blij met deze aanzet in het verkiezingsprogramma. Het is geen cadeautje voor de regio, we hebben er recht op: de regio heeft decennialang geïncasseerd en daarmee is de staatskas al die tijd gespekt. Het is de hoogste tijd dat de Groningers ook gaan meeprofiteren van de gaswinning”.

Henk Nijboer beaamt dit: “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het op de politieke agenda te krijgen, maar het geld moet wel opgebracht worden, de PvdA heeft dat ervoor over. Het is zwaar genoeg geweest voor de regio, het is nu tijd voor de lusten voor het gebied.”

Taboe op Groninger aardgasfonds opheffen

De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van het nieuwe College akkoord. De Partij voor het Noorden kan zich op hoofdlijnen goed vinden in het akkoord. Financieel is het College van GS nog op zoek naar ruim 10 miljoen euro om alle ambities waar te maken. Tegelijkertijd ziet het College een forse beperking van de aardgaswinning tot de mogelijkheden en roept zij op tot meer daadkracht richting Rijksoverheid. Het verbaast de Partij voor het Noorden dan ook dat er geen claim op tafel wordt gelegd om te komen tot een Groninger aardgasfonds. De effecten van bodemdaling en aardbevingen als gevolg van aardgaswinning zullen nog minimaal 100 jaar duren in Groningen. 

PvhN-1Het is dan ook alleszins redelijk om bij de Rijksoverheid en de NAM aan te kloppen voor een Groninger aardgasfonds. De Partij voor het Noorden is van mening dat een fonds van 5 miljard euro haalbaar is. Het nieuwe college kan op zijn minst dit fonds meenemen in de onderhandelingen met het Rijk en NAM. Bij het binnenhalen van een Groninger aardgasfonds heeft het College direct een dekking voor haar tekort op de begroting.

De Rijksoverheid en de NAM moeten zich bovendien realiseren dat aardgaswinning in Groningen niet vrijblijvend meer is. De Partij voor het Noorden zal dan ook woensdag het nieuwe College dringend adviseren om bij nieuwe onderhandelingen met het Rijk en de NAM te vragen om een Groninger aardgasfonds. De Groninger politiek moet het taboe van zich afwerpen om te vragen om een Groninger aardgasfonds.

error: © Groninger Krant 2016