Tag: Aardgaswinningdossier

Aardgaswinning dossier kost Provincie bijna 1 miljoen euro per jaar

Deze kosten kan provincie niet verhalen. De Partij voor het Noorden heeft tijdens de bestudering van de Provinciale begroting ontdekt dat de Provincie Groningen komende jaren bijna 1 miljoen euro per jaar kwijt is aan het ‘dossier’ aardgaswinning.

PvhN-1Naast de bijdrage aan de dialoogtafel 207.000 euro in 2016 bedragen de apparaatskosten plm. 650.000 euro per jaar en ook een groot deel van de deskundige advisering 185.000 gaat op aan de (juridische) kosten van aardgaswinning/aardbevingen. (blz 148 van de begroting) De Partij voor het Noorden is niet blij dat de Provincie ervoor heeft gekozen om de ambtelijke kosten voor de aardgaswinning in 2016 te versleutelen in de algemene apparaatskosten. De Partij ziet liever een aparte paragraaf opgenomen in de begroting, gezien de extreem hoge kosten. De Provincie kan deze extra kosten op dit moment niet verhalen, noch bij het Rijk noch bij de NAM. Dat betekent dat de Groningse burgers wederom meebetalen aan schade die de NAM veroorzaakt en de Rijksoverheid vooralsnog tolereert.

De Partij voor het Noorden zal dan ook een motie indienen om de ambtelijke kosten, die de het dossier aardgaswinning met zich meebrengt, apart te specificeren en roept het College van Gedeputeerde Staten op deze kosten te declareren bij de Rijksoverheid. Zeker zolang er geen sprake is van een ‘stevig’ aardgasfonds waarvoor de Partij voor het Noorden al jaren pleit. (bron: PvhN)

error: © Groninger Krant 2016