Tag: aardolie

Meer aardolie gelost en geladen in zeehavens

De Nederlandse zeehavens hebben in 2015 ruim 594 miljoen ton aan goederen overgeslagen, 4 procent meer dan het jaar ervoor. De overslag van aardolie en andere soorten natte bulkgoederen nam met 7 procent toe en vormt met ruim 278 miljoen ton bijna de helft van de overslag. De overslag van containers en droge bulkgoederen zoals ertsen en kolen nam af in 2015. Dit meldt CBS.

De overslag in zeehavens bestaat voor twee derde uit goederen die zijn aangevoerd en een derde uit goederen die (via de zee) worden afgevoerd. De aanvoer nam in 2015 met 2,5 procent toe. De hoeveelheid geloste natte bulkgoederen, vooral bestaand uit ruwe aardolie en aardolieproducten, nam met 6 procent toe tot 199 miljoen ton. De aanvoer van droge bulkgoederen zoals ertsen en kolen nam met 4,6 procent af. De aanvoer van goederen in containers was 0,3 procent lager dan in 2014.

Ook overzeese afvoer gegroeid
Er werd bijna 188 miljoen ton aan goederen in de Nederlandse havens ingeladen voor overzeese afvoer. Dit is ruim 7 procent meer dan in 2014. Ook hier was voornamelijk de natte bulk, met een groei van ruim 8 procent, de drijvende kracht achter de groei. Ook werden er meer droge bulkgoederen geladen. De afvoer van containers nam ook hier iets af.

Lees verder

Bedrijfsresultaat aardolie-industrie in de min

De aardolie-industrie was in 2013 en 2014 de enige industriële sector in Nederland met een negatief bedrijfsresultaat. De kosten daalden weliswaar, maar minder hard dan de omzet. In 2015 zette de omzetdaling verder door, met 30 procent. Sinds begin 2012 is de omzet meer dan gehalveerd. Dat meldt CBS.

Invoerprijs-en-omzetontwikkeling-in-aardolie-industrie--16-04-13In 2013 bedroegen de opbrengsten in de aardolie-industrie 52 miljard euro, 548 miljoen euro minder dan de kosten. In 2014 was het bedrijfsresultaat -1,5 miljard euro, op een totaalopbrengst van 50 miljard euro.

Het gaat hier om het in Nederland behaalde bedrijfsresultaat. Veel oliebedrijven zijn internationaal actief en kunnen dus elders wel een positief bedrijfsresultaat hebben behaald. Deze cijfers hebben geen betrekking op bedrijfstakken die zich bezighouden met de winning van olie of de verkoop van olieproducten.

Dalende olieprijzen werken door in omzet
De gedaalde kosten hangen samen met de dalende prijzen voor ruwe aardolie. In februari 2016 kostte North Sea Brent olie 30 euro per vat. Dat is bijna 68 procent minder dan in maart 2012, toen de prijs piekte.

Ook de prijs die de aardolie-industrie voor haar producten ontvangt, hangt samen met de invoerprijs die zij betaalt voor ruwe aardolie. De inkomsten zijn in de afgelopen jaren dan ook sterk afgenomen. Vooral de binnenlandse omzet daalde sterk. Die was eind vorig jaar zelfs lager dan tijdens het dieptepunt in de crisis van 2008.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016