Tag: Aardwarmte

WarmteStad zet belangrijke stap in verduurzaming warmtevoorziening

Toen de raad deze zomer akkoord ging met een miljoeneninvestering in geothermie was het vereiste minimum aantal deelnemende huishoudens (3500) nog niet bereikt. Maar, beloofde de GroenLinkse wethouder van duurzaamheid Mattias Gijsbertsen, dat zou goed komen. 


afbeelding: gemeente Groningen - Aardwarmte

afbeelding: gemeente Groningen – Aardwarmte

En nu is het dan zo ver. Afgelopen week ondertekenden vastgoedontwikkelaars AMVEST en CBRE een afnameovereenkomst met WarmteStad. Daarmee komt het totaal op 3631 ‘woningequivalenten’ (het gemiddelde energieverbruik van één huishouden per jaar). WarmteStad is een initiatief van de gemeente en het Waterbedrijf Groningen.

Gijsbertsen: “Er is zicht op nog duizenden potentiële aansluitingen in de stad. Wij hebben er vertrouwen in dat – conform de business case – er 10.000 woningequivalenten in 2025 en 10.500 in 2030 zullen zijn aangesloten. In 2035 moet Groningen energieneutraal zijn. Aardwarmte gaat een belangrijke bijdrage hier aan leveren.” Begin 2017 wordt gestart met de aanleg van de warmtebron en het bijbehorende netwerk.

Raad beslist vandaag over aardwarmte voor duizenden Stadjers

De gemeenteraad van Groningen beslist woensdag 8 juni over het voorstel 7 miljoen euro in aardwarmte te steken. Daarmee worden meer dan 10.000 huishoudens in een aantal Groningse wijken verwarmd. Gas is niet meer nodig. De gemeenteraad vergadert woensdag al vanaf 15.00 uur omdat ook de Gemeenterekening op de agenda staat. Daarin legt het college van burgemeester en wethouders (B&W) verantwoording af over het bestuur van de stad in 2015. De gemeenteraadsvergadering begint om 15.00 uur in het stadhuis op de Grote Markt. 

afbeelding: gemeente Groningen - Aardwarmte

afbeelding: gemeente Groningen – Aardwarmte

Controleren
In de eerste helft van de vergaderdag debatteert de raad over de Gemeenterekening 2015. Daarin gaat het over beleid: is er in 2015 ook echt gebeurd wat in de Gemeentebegroting staat die de gemeenteraad heeft vastgesteld? En het gaat over geld: is binnengekomen en uitgegeven wat in 2014 is begroot? Tijdens deze ‘Rekeningraad’ geeft de gemeenteraad invulling aan zijn taak om het college van B&W te controleren.

Risico’s
Uit de Gemeenterekening blijkt dat de gemeente in 2015 23,8 miljoen euro heeft ‘overgehouden’. B&W weten al wat ze met dit geld willen doen. Bijvoorbeeld de tegenvaller van 15,7 miljoen euro voor de bijstandsuitkeringen opvangen. Dat bedrag krijgt de gemeente minder van het Rijk om deze uitkeringen te verstrekken. B&W stellen ook voor nog eens 1,5 miljoen euro te reserveren voor eventuele risico’s bij de Wmo. Dat is de wet die de gemeentelijke ondersteuning regelt om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Een ander voorstel is 700.000 euro te besteden voor 15 extra trainees bij de gemeente om zo voor verjonging bij de ambtenaren te zorgen.

Lees verder

Hondenbeleid en Participatiewet in commissies gemeenteraad

Moet er in elke Groningse wijk een loslooproute voor honden komen? En hoe gaat het met de Garantiebanen in de Stad om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dat zijn twee van de onderwerpen die woensdag 11 maart in commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad aan de orde komen.

Aardwarmtecentrale_Den_Haag_installatiesEr zijn woensdag twee commissievergaderingen. De commissie Werk en Inkomen vergadert vanaf 16.30 uur. De commissie Beheer en Verkeer begint ’s avonds om 20.00 uur. Deze openbare vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis. Ze zijn ook online live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Garantiebanen
Voor de raadscommissie Werk en Inkomen heeft de PvdA de Participatiewet op de agenda gezet. Deze partij wil van het college van B&W weten hoeveel garantiebanen er al in Groningen zijn. De Participatiewet stellen gemeenten en bedrijfsleven voor de opgave mensen met een arbeidsbeperking aan een Garantiebaan te helpen. De PvdA wil met de andere fracties ook het perspectief bespreken van de groep van 6000 bijstandsgerechtigden in de Stad die langdurig werkloos zijn. “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle inspanningen voor mensen met een ‘officiële’ arbeidsbeperking er niet voor zorgen dat andere mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nog verder tot stilstand komen?”

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016